Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Science for Sustainability

In het profielthema Science for Sustainability bestuderen wetenschappers en studenten van de VU hoe we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld creëren. Want we moeten nú in actie komen voor een planeet die weer leefbaar is voor al het leven.

Klimaatklokken die aftellen als een tijdbom. Wetenschappers die waarschuwen voor een zesde massale uitstervingscrisis. En secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties die ‘making peace with nature’ als dé uitdaging van deze eeuw bestempelt. De boodschap is eensgezind: het is 2 voor 12. We moeten nu verduurzamen om de aardopwarming, milieuvervuiling, klimaatverandering en de drastische gevolgen ervan tegen te gaan. Er is een wereld te winnen. Voor huidige en toekomstige generaties.

Hoe brengen we mens, milieu en markt weer in gezond evenwicht? Deze vraag staat centraal in het onderwijs en onderzoek van het VU-profielthema Science for Sustainability. En komt ook tot uiting in ons streven naar een duurzame VU-organisatie. De ambitie: een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld. Want klimaatverandering gaat niet alleen over natuur en milieu, maar juist ook hoe we daar als mens en maatschappij mee omgaan.

De manier waarop we als samenleving economieën en organisaties inrichten en besturen. Hoe we energie, voedsel en water produceren, consumeren en ons brood verdienen. In welke mate we land, planten, dieren, bossen en het leven in zee beschermen. En hoe we de lusten en de lasten verdelen over de verschillende marktpartijen en de bevolking. Dichtbij en ver van huis.

Als brede universiteit met een sterk maatschappelijke focus bestuderen en pakken we duurzaamheidsvraagstukken dan ook integraal en interdisciplinair aan. Van bèta-, sociaal-, en gedragswetenschappers tot economen, theologen en juristen: iedere VU-faculteit is in meer of mindere mate bij dit profielthema betrokken. Daarnaast werken we nauw samen met maatschappelijke partners, overheden en bedrijven. Lokaal, landelijk en internationaal. Dat leidt tot waardevolle inzichten en duurzame initiatieven met impact.

Duurzame ontwikkelingstrajecten met impact

VU-wetenschappers en VU-studenten bestuderen bijvoorbeeld hoe we met kunstmatige intelligentie het weer op lange termijn beter kunnen voorspellen. Zodat regeringen en partners over de hele wereld tijdig kunnen anticiperen op droogte, overstromingen en cyclonen. Hoe we met betere regulatie en transparantie de voedselketen verduurzamen en voedselverspilling verminderen. Hoe we beschikbare grond beter benutten, en schadelijke ontbossing en winning van palmolie juist tegengaan. Hoe we koolstof van zware industrie anders kunnen opslaan en daarmee de uitstoot van CO2 reduceren. En hoe we met blauw-groene daken de biodiversiteit verrijken en wateroverlast in stedelijke gebieden voorkomen.

Of hoe we in cocreatie met mensen in arme nederzettingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken aan duurzame oplossingen die zelfredzaamheid bevorderen en inspelen op de lokale omstandigheden, tradities en behoeften. Of de gevolgen van klimaatverandering zoals honger en migratie voor hen kunnen beperken. En hoe mangroven de impact van overstromingen in Vietnam verminderen, de visstand verbeteren en de weerbaarheid van vrouwen versterken.

Eerlijke en duurzame wereld

Want juist de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen in onze samenleving ondervinden (als eersten) de gevolgen van bijvoorbeeld milieuverontreiniging en klimaatverandering. Ondertussen ervaren we ook in de westerse wereld steeds meer de dramatische gevolgen. Daarom werken we samen aan een eerlijke en duurzame wereld. Voor nu, later en de verre toekomst. Doe met ons mee!

Kunnen wetenschappers activisten zijn?

Kunnen wetenschappers activisten zijn?

Kunnen wetenschappers activisten zijn, of moeten ze neutraal blijven? En wat betekent 'neutraliteit' in het licht van een steeds groter wordende klimaatcrisis met wetenschappelijke feiten en cijfers te over? 

In dit deel van de podcastserie 'Climate Breakdown' bespreekt VU-universitair docent Mathieu Blondeel dit onderwerp met VU-hoogleraar natuurkunde Davide Iannuzzi, Chief Impact Officer aan de VU Amsterdam. 

Luister de aflevering

Science for Sustainability binnen de VU

Bijdragen aan SDG’s

Met dit profielthema dragen we bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): voedsel, landbouw en landgebruik (SDG 2,3 en 12), waterveiligheid, migratie en justitie (SDG 6 en 16), klimaatverandering en energietransitie (SDG 7 en 13), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), kunststoffen, milieu en maatschappij (SDG 12), gedrag en bestuur in context van duurzaamheidswetenschap (SDG 12 en 17), biodiversiteit en landschapsverandering (SDG 15).

Hoe ga je in gesprek over klimaatverandering?

Hoe ga je in gesprek over klimaatverandering?

Praten over klimaatverandering en hoe we kunnen bijdragen aan een beter klimaat is essentieel, maar niet altijd eenvoudig, want er bestaan veel verschillende opvattingen en overtuigingen over. De VU geeft je tips hoe je het gesprek hierover voert en noemt feiten die je kunt inbrengen.

Naar de tips en feiten

Onderzoek Science for Sustainability

 • Er is een wereld te winnen

  Wij onderzoeken de voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder de aarde uit te putten. We streven daarbij naar perspectief en positieve impact voor natuur en samenleving. We richten ons in het bijzonder op: 

  We hebben de ambitie dat in 2025:

  • Onze onderzoeksactiviteiten klimaatpositief zijn en geen milieuschade veroorzaken.
  • Ons duurzaamheidsonderzoek wordt ondersteund door goed management, professionele diensten en een transparant beoordelingssysteem dat waarde hecht aan interdisciplinaire activiteiten. Ook is er voldoende tijd om deel te nemen aan gezamenlijk onderzoek.
  • Ons onderzoek gericht en goed geprofileerd (nationaal en internationaal) is, en we maatschappelijke impact genereren via inter- en transdisciplinaire samenwerking georganiseerd in het Amsterdam Sustainability Institute (ASI).
 • Betrokken faculteiten

 • Betrokken onderzoeksinstituten

  Amsterdam Sustainability Institute (ASI)

  Hoe kunnen datacentra hun cloudomgeving duurzamer maken? Wat kunnen we doen om natuurbranden in Nederland en de gevolgen daarvan te verminderen? Hoe denken millennials over hun voedselkeuzes en hoe verleiden we hen tot duurzamere keuzes? ASI biedt een paraplu voor al het duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de VU en gebruikt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als inspiratie en leidraad. Met wetenschappelijke onderzoeken en inzichten helpt ASI onze samenleving om duurzamere keuzes te maken. Elk jaar ontvangt een aantal onderzoeksprojecten van ASI een startkapitaal om innovatief duurzaamheidsonderzoek tussen de faculteiten te stimuleren.

  Athena Instituut

  Hoe kan wetenschap bijdragen aan een gezonde, inclusieve en duurzame samenleving? Het Athena Instituut analyseert en integreert de verschillende perspectieven van betrokkenen en stimuleert gezamenlijk leren door te doen. Door verschillende behoeftes en mogelijke obstakels te doorgronden, kunnen we beter samenwerken aan een duurzame, rechtvaardige en eerlijke samenleving. Athena heeft vijf onderzoeksdomeinen: 1. opkomende wetenschap en technologie, 2. (mondiale) gezondheid en welzijn, 3. (leef)omgeving en duurzaamheid, 4. onderwijs en capaciteitsontwikkeling, en 5. geschiedenis van kennis.

  Environmental Humanities Center
  Wat hebben literatuur, geschiedenis en kunst met klimaatverandering of verwoesting van regenwouden te maken? Het Environmental Humanities Center brengt studenten, wetenschappers en mensen die geïnteresseerd zijn in geesteswetenschappelijke perspectieven op het milieu bij elkaar met als doel om ideeën hierover uit te wisselen. Ook stimuleert het center gesprekken tussen geesteswetenschappen, natuur en sociale wetenschappen over duurzaamheid.

  Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)

  Hoe verminderen blauw-groene daken wateroverlast en zorgen ze voor meer verkoeling? Hoe kunnen we extreem weer beter voorspellen en tijdig waarschuwen voor droogte, overstromingen en cyclonen? Al sinds de oprichting in 1971 doet het IVM onderzoek naar diversiteit en complexiteit van milieuvraagstukken. Daarbij is veel oog voor de maatschappelijke gevolgen en werkt het IVM nauw samen met maatschappelijke partners. De hoofdonderwerpen van het onderzoek zijn (internationale) milieuthema’s en beleid, zoals:

  • wateroverstromingen en droogte;
  • klimaatverandering en internationale handel;
  • ruimtelijke milieuaspecten, met name in kust- en stroomgebieden en stedelijke gebieden;
  • economische effecten;
  • industriële transformatie, met name gericht op milieumanagement in bedrijven en ontkoppeling van economische groei en milieubelasting. 

  VU Sustainability Leadership Hub (SLH)

  De SLH bouwt aan een community binnen en buiten de VU om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het centrum biedt bijvoorbeeld trainingen voor studenten en docenten op het gebied van duurzaamheid en leiderschap. Ook heeft het centrum in co-creatie met Amsterdam Sustainability Institute een SDG-scan ontwikkeld om organisaties te helpen hun duurzaamheidsvisie te formuleren en de SDG's te identificeren waaraan zij het meest natuurlijk kunnen bijdragen. Bekijk het SDG Scan Summary Report (Engelstalig)

 • Samenwerking met partners

  Aurora Alliance

  Aurora helpt studenten van Europese universiteiten de vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen die zij nodig hebben om als sociale ondernemers en innovators maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De alliantie is voortgekomen uit het Aurora-netwerk waarin de VU met acht Europese maatschappelijk georiënteerde universiteiten samenwerkt aan hoogstaand en inclusief onderwijs in combinatie met excellent onderzoek. Onder leiding van de VU heeft Aurora het SDG-dashboard ontwikkeld. Deze bibliometrische tool maakt de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s van Nederlandse universiteiten en Europese universiteiten uit het Aurora-netwerk inzichtelijk.

  Green Action Lab

  Deze bemiddelingsdienst van het Green Office verbindt studenten, onderzoekers, VU-partners en externe instellingen via impactvol duurzaamheidsonderzoek. Het lab matcht onderzoeksvragen van binnen en buiten de VU met studenten en onderzoeksexperts. Zo kunnen studenten onderzoek doen naar relevante duurzaamheidsvraagstukken en werken we samen aan een betere wereld.

  Green Business Club Zuidas

  Bij de Green Business Club Zuidas initiëren en implementeren de VU, lokale bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de Zuidas samen duurzame en sociale projecten. Gelegen vlak tegenover het Green Office ontstaat zo een groene hub waar duurzaam onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met elkaar verbonden worden. De deelnemers werken samen aan de afspraken uit de Ambitieverklaring Zuidas, met als inzet om het meest duurzame en innovatieve businesscenter van Europa te worden.

  Bekijk Ambitieverklaring Duurzaamheid Zuidas

  International Sustainable Campus Network (ISCN)
  Het ISCN biedt een internationaal forum om instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen bij de uitwisseling van informatie, ideeën en de beste praktijkvoorbeelden. Met als doel om duurzame campusactiviteiten te ontwikkelen en duurzaamheid in onderzoek en onderwijs te integreren. 

  Met het ondertekenen van de ISCN Charter maakt de VU, net als de Universiteit Twente, Cambridge en Princeton, deel uit van een wereldwijd duurzaamheidsnetwerk van meer dan 80 universiteiten uit 30 landen. En onderschrijft de VU de 5 calls to action van het netwerk voor institutioneel leiderschap en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

  Sapiens

  In Sapiens werken de VU, Naturalis Biodiversity Center, Hogeschool Inholland, ontwikkelaar EDGE en RJB Group of Companies samen aan oplossingen voor onze samenleving en planeet. Sapiens werkt vanuit het inspirerende Valley-gebouw aan de Zuidas, en wordt door jongeren gerund. In interdisciplinaire teams leren en werken ze samen aan thema’s als biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Systeemverandering en transformatie van de samenleving staan centraal. Studenten, academici, professionals uit het bedrijfsleven, ngo’s, de creatieve sector en de overheid vinden elkaar in hun ondernemendheid en passie, en vullen elkaar aan met kennis, ervaring en ideeën uit de meest diverse invalshoeken.

  Samenwerking met Universiteit Twente (UT)

  De VU en UT werken steeds nauwer samen op het gebied van vier maatschappelijke terreinen: 1. een veerkrachtige en veilige samenleving, 2. een schone en duurzame samenleving, 3. een slimme en digitale samenleving en 4. het ontwikkelen van talent. Door onze complementariteit kunnen we nieuwe bruggen bouwen tussen disciplines: van alfa-, bèta- en gammawetenschappen tot life sciences & health en techniek. Onder meer door in Amsterdam technische bachelors aan te bieden en de doorstroom van VU-bachelors naar UT-masters te vergemakkelijken.

Onderwijs Science for Sustainability

 • Ambitie

  De VU biedt studenten en docenten facililteiten en handvatten op het vlak van persoonlijke ontwikkeling om een leidende rol te kunnen nemen in het verwezenlijken van een duurzame toekomst. We leiden studenten op tot verantwoorde burgers die bijdragen aan een duurzame planeet en samenleving. En helpen docenten om vanuit hun intrinsieke motivatie maatschappelijke problemen aan te pakken.

  We hebben de ambitie dat in 2025:

  1. Onze studenten worden opgeleid voor duurzaam leiderschap.
  2. Onze docenten duurzaam leiderschap tonen.
  3. Al onze opleidingen duurzaam zijn.
 • Bacheloropleidingen

  Voor bachelorstudenten zijn er 93 vakken die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 2021  Studenten kunnen per faculteit en SDG het aanbod van vakken bekijken. Zo hebben studenten meerdere mogelijkheden om vakken op het gebied van duurzaamheid te vinden die zij in hun studie kunnen integreren.

  Bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid
  Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende zoet water, voedsel en energie beschikbaar blijft? Hoe minimaliseren we het aantal slachtoffers en de economische gevolgen van natuurrampen? In deze bacheloropleiding onderzoeken studenten sluimerende of ingrijpende veranderingen op aarde die de mens als aardbewoner raken, en ontwikkelen zij duurzame oplossingen.

  Bachelor Aardwetenschappen
  Hoe ontstaan aardbevingen en vulkanen? Wat weten we over de maan en de planeten om ons heen, en hoe beïnvloeden ze ons leven op aarde? Wat leren we van klimaatsignalen van de bodem, het koraal of een ijskap? In deze opleiding leren studenten alles over het systeem aarde zodat we uitdagingen als klimaatverandering en de energietransitie aan kunnen gaan. 

  Bachelor Biologie
  Waarom worden bacteriën resistent tegen antibiotica? Hoe kunnen we opmerkelijk gedrag van dieren verklaren? In deze opleiding onderzoeken studenten levende systemen in mensen, dieren en planten. Van molecuul tot ecosysteem. En bekijken zij hoe al die levende systemen met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden.

  Bachelor Gezondheid en Leven
  Hoe verminderen we milieuvervuiling door overmatig medicijngebruik? Wat is het effect van alcohol drinken tijdens zwangerschap op de ontwikkeling van het ongeboren kind? In deze bachelor leren studenten naar alle aspecten van leven, gezondheid en ziekte te kijken en richten zij zich ook op de duurzaamheid van onze gezondheidszorg.

  Bachelor Science Business and Innovation
  Wat is de brandstof van de toekomst? Hoe zetten we nog meer in op duurzame energie met windturbines? Tijdens deze opleiding houden studenten zich bijvoorbeeld bezig met innovaties op het gebied van duurzame energie en met de zorg voor gezondheid en levensstijl. De bachelor combineert exacte wetenschap, sociale wetenschap en bedrijfskunde. 

 • Minoren

  In totaal zijn er 61 minoren op het gebied van duurzaamheid en gerelateerd aan een of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 2021 Studenten kunnen per faculteit en SDG het aanbod van minoren bekijken.

  Minor Development and Global Challenges
  Wat kunnen we doen aan armoede en sociale ongelijkheid? Een groter bruto nationaal product gaat vaak ten koste van sociale gelijkheid en het milieu. Hoe kan het anders? In deze minor leren studenten milieu- en economische kwesties van de mondiale wereld beter te begrijpen.

  Minor Earth Surface
  Hoe beïnvloeden natuurlijke processen de evolutie en dynamiek van het landschap? In deze minor bestuderen studenten natuurlijke processen die het aardoppervlak vormgeven. De invloed van klimaat, tektoniek (leer van de opbouw en breuken in de aardkost) en de interactie van de verschillende componenten van systeem aarde komen aan bod, evenals de rol van de mens.

  Minor Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions
  Hoe zijn hedendaagse mondiale uitdagingen verbonden met economische, sociale en politieke systemen? Hoe veranderen we in de context van mondiale duurzaamheid? Wat is precies de rol van het milieu om duurzame oplossingen te bereiken? In deze minor leren studenten over people, profit, prosperity om zich vervolgens te verdiepen in hun eigen interessegebied.

  Minor Sustainability: Management and Innovation
  Hoe kunnen management en innovatieve businessmodellen bijdragen aan duurzame ontwikkeling? Deze minor bekijkt duurzaamheid vanuit ondernemersperspectief. Uitgangspunt is winst voor onze hele samenleving.

 • Masteropleidingen

  Voor masterstudenten zijn er 146 vakken die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 2021  Studenten kunnen per faculteit en SDG het aanbod van vakken bekijken. Zo hebben studenten meerdere mogelijkheden om vakken op het gebied van duurzaamheid te vinden die zij in hun studie kunnen integreren.

  Master Earth Sciences
  Welke invloed hebben grond, water, lucht, gebergtes en levende organismen op elkaar en de aarde? Wat zijn de gevolgen van het menselijk handelen op het klimaat? En wat dat betekent voor de toekomst? Met deze master dragen studenten bij aan oplossingen voor de complexe problemen waar onze planeet mee te maken heeft. De master heeft drie specialisaties: 1. Geology and Geochemistry, 2. Earth and Climate, 3. Global Environmental Change and Policy.

  Master Ecology and Evolution
  Hoe beïnvloedt een veranderende leefomgeving planten, dieren, schimmels en bacteriën? Waarom ziet de wereld eruit zoals de wereld nu is, op moleculair en landschapsniveau? In deze master experimenteren studenten in het lab en in het veld. Ook dragen zij bij aan hulpmiddelen die het effect van verontreiniging en klimaatverandering voorspellen en het verlies aan biodiversiteit nog beter bestrijden. Dit is een gezamenlijke opleiding van de VU en de Universiteit van Amsterdam.

  Master Econometrics and Operations Research - specialisatie Climate Econometrics
  Hoe kunnen we met behulp van datawetenschappelijke technieken extreem weer voorspellen? Wat is de impact van klimaatverandering op economieën en samenlevingen in een steeds meer onderling verbonden wereld? In deze specialisatie krijgen studenten een diepgaand inzicht in de interactie tussen klimaat en de mens. Ze verbeteren hun datascience-vaardigheden en passen deze skills toe op complexe klimaatwetenschap. Het programma stelt studenten in staat om klimaat-econometrische modellen te maken en te begrijpen, om economische effecten te analyseren en te helpen bij het maken van beleid over klimaatverandering.

  Master Environment and Resource Management
  Hoe ontwikkelen we effectieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van voedsel, water, ecosystemen, biodiversiteit, energie en klimaat? Dit vraagt om een nieuwe generatie milieuleiders. Met deze master doen studenten de juiste bagage op om aan de duurzaamheidsuitdagingen van nu te werken. Van klimaatverandering bij migratie, de impact van voedselvoorziening op het milieu tot het analyseren van de transitie naar duurzame energiesystemen.

  Master Hydrology
  Water is leven. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water is voor iedereen? Hoe voorzien we landbouw, ecosystemen en mensen van water van goede kwaliteit? En hoe minimaliseren we de impact van extreme overstromingen in dichtbevolkte stedelijke gebieden? Tijdens deze master leren studenten de hydrologische cyclus en de maatschappelijke impact ervan te begrijpen en helpen ze mee om de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water op te lossen.

  Master Information Science
  De samenleving heeft een nieuwe generatie IT-professionals nodig die weet hoe ze duurzame, technische systemen moet creëren die de behoeften van moderne organisaties en de maatschappij ondersteunen. Duurzaamheid en verantwoord ondernemen spelen daarbij een grote rol. De master Information Sciences is de nummer één opleiding in zijn soort in Nederland. Aangewezen als ‘Leading in Smart Society Systems’, is deze koploper als het gaat om verantwoorde, duurzame en sociaal bewuste software en datasystemen. 

  Master International Business, Law, Climate Change and Sustainability
  Hoe kunnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid? In deze master kijken studenten niet alleen naar de letter van de wet, maar krijgen ze als toekomstige bedrijfsjuristen ook gevoel voor de economische en morele achtergrond van de regels. Een van de drie afstudeerrichtingen is Climate Change and Corporations.

  Module Interdisciplinairy Community Service Learning
  Studenten gaan tijdens de vakken Defining Challenges in a Multi-stakeholder Context en Addressing Challenges through Transdisciplinary Research aan de slag met een complex vraagstuk, bijvoorbeeld op het terrein van klimaatverandering. Ze werken daarbij samen met maatschappelijke partners en studenten van verschillende wetenschappelijke disciplines. Daarnaast leren ze kennis van verschillende disciplines integreren.

  Master Marketing - specialisatie Sustainability and Social Impact
  Deze specialisatie is ontworpen voor toekomstige marketingprofessionals die verder willen gaan dan traditionele marketingpraktijken en hun vaardigheden willen inzetten om het welzijn van consumenten te bevorderen, de planeet te beschermen en samenlevingen te versterken. Afgestudeerden van deze specialisatie kunnen carrières nastreven in verschillende sectoren, omdat bedrijven erkennen dat het noodzakelijk is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en hun praktijken, producten en bedrijfsmodellen dienovereenkomstig transformeren.

  Master Science Business and Innovation
  Hoe kunnen wetenschap en ondernemerschap elkaar versterken? Hoe helpen we ondernemingen met uiteenlopende uitdagingen op technologisch, economisch en organisatorisch vlak? Tijdens deze master leren en werken studenten aan innovaties voor het bedrijfsleven. Afhankelijk van hun interesse kiezen ze voor een specialisatie, bijvoorbeeld Energy and Sustainability.

  Master Spatial, Transport and Environmental Economics
  Waarom floreren sommige steden en anderen helemaal niet? Hoe zorgen we ervoor dat automobilisten buiten de filetijden naar hun werk gaan? Waarom sluit een land zich aan bij het Kyoto- of Sofia-protocol? Studenten verdiepen zich in het spanningsveld tussen economische groei, de ontwikkeling van steden, de woon-werkomgeving, mobiliteit, de uitputting van de aarde en de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen.

 • Extracurriculaire activiteiten

  Green Office
  Het Green Office is het duurzaamheidsplatform voor alle studenten en medewerkers van de VU, en wordt geleid door VU-studenten. Ze houden zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier aandachtsgebieden (campus, community, education en research) en organiseren evenementen, campagnes, colleges en informatiedagen. De Student Consultancy Hub is een van de initiatieven. Die brengt studenten in contact met bedrijven en organisaties om voor hen onderzoek te doen op het gebied van duurzaamheid en zo samen te werken aan een betere wereld. Met deze community services staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

  Designing Innovations for Sustainability 
  Studenten van verschillende bacheloropleidingen ontwerpen samen plannen voor een duurzamere universiteit. Dit keuzevak richt zich op de onderwerpen water, energie, voedsel en afval en levert resultaten op die deels op de VU-campus ten uitvoer gebracht worden.

  Climate Change 
  Dit honoursvak laat studenten kennismaken met de aspecten van klimaatverandering, variërend van de wetenschappelijke feiten tot de maatschappelijke en economische implicaties. Belangrijkste leerdoel is het begrijpen van klimaatverandering en de bijbehorende implicaties.

  Dreamteam Planeetvriendelijk eten- voor een duurzame toekomst
  In het dreamteam werken bachelor- en masterstudenten van uiteenlopende opleidingen een academisch jaar samen aan een opdracht binnen een profielthema. Het dreamteam Planeetvriendelijk eten ontwikkelt een toolkit op maat waarmee jongeren uit alle lagen van de bevolking zich bewuster worden van de impact van hun eetgedrag op het milieu en leefklimaat. Met deze toolkit kunnen ze keuzes maken waarmee ze de wereld stap voor stap beter maken. Het team brengt hiervoor de wensen en behoeften van de jongeren in kaart, ontwikkelt en test de instrumenten en materialen voor de toolkit. En checkt vervolgens of de toolkit tot planeetvriendelijker eten bij de doelgroepen leidt. De studenten ontwikkelen zich zo op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Dit draagt bij aan A Broader Mind.

  Governing Climate Change
  Tijdens deze duurzaamheidscursus van de VU Summer School leren studenten uit alle hoeken van de wereld twee weken lang over klimaatveranderingen, de historie van klimaatbeleid en klimaatovereenkomsten tijdens hoorcolleges, discussies, simulaties en excursies.

  Reduce Food Waste Dream Team
  Overal ter wereld gooien we eten weg, terwijl een deel van de bevolking hongerlijdt. Het is bovendien slecht voor ons milieu want het voedsel is al wel ‘geproduceerd’. Ook in Nederland verspillen we jaarlijks zo’n 33 kilo eten en 65 liter drinken per persoon. Dat moet duurzamer kunnen, ook op de VU-campus! In dit dreamteam onderzoek je hoe je studenten en medewerkers bewust maakt van voedselverspilling en hen verleidt tot betere keuzes. Hoe kunnen bijvoorbeeld horecagelegenheden op de VU vraag en aanbod beter afstemmen? Hoe zorgen we ervoor dat we besteld, afgehaald of van huis meegenomen voedsel ook echt allemaal opeten en opdrinken? En hoe geven we restjes toch nog een goede bestemming? Hoeveel denk jij dat we kunnen reduceren? 

  Studenten kunnen zich voor dit dreamteam aanmelden via deze link.

 • Postgraduate opleidingen

  Leergang Klimaatverandering en Energietransitie
  Deze leergang biedt juridische professionals inzicht in en overzicht van het rechtskundig kader om klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie aan te jagen. Hierdoor kunnen zij de wet- en regelgeving beter toepassen en goed adviseren bij projecten van de overheid en het bedrijfsleven die gericht zijn op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

  Software and Sustainability: Towards an Ethical Digital Society

  In deze cursus van de VU Graduate Winter School leren professionals en studenten hoe ze duurzaamheidsgerelateerde problemen kunnen identificeren in interdisciplinaire projecten.

Organisatie - duurzaam

 • Duurzame Campus

  De VU wil een netto positieve impact hebben op de natuurlijke omgeving en bijdragen aan een eerlijk en duurzaam economisch systeem. Om de milieu-impact te verminderen, streeft de VU naar een duurzame campus met vier operationele prioriteiten en ambities:

  1. Energie en klimaat: in 2040 is de VU een gasvrije universiteit. Dit houdt in dat we 100% groene elektriciteit gebruik en bijna geen gas verbruiken.

  2. Eten en drinken: bij het restaurantbezoek streeft de VU ernaar om van vegan of vegetarisch eten en drinken de voorkeursoptie te maken. Ook zetten we ons in voor een PET-vrije campus en het voorkomen van voedselverspilling. In alle VU-gebouwen staan daarnaast koffiemachines met plantaardige melk

  3. Duurzaam inkopen en mobiliteit: elke inkoop toetsen we op 5 criteria: diversiteit en inclusiviteit, social return, klimaatneutraliteit, circulariteit en duurzaam ketenbeheer. Alle mobiliteitsbewegingen die verband houden met onze kernactiviteiten moeten emissievrij of gecompenseerd zijn.

  4. Groen en vernieuwing: we ondernemen veel acties om van de VU-campus een gezonde, ondersteunende en stimulerende plek te maken om te studeren en te werken.

  56 duurzame projecten

  Voor het realiseren van een duurzame VU Campus zijn 56 projecten opgenomen in de Roadmap Sustainable Campus 2020-2025 en diverse andere initiatieven gestart door medewerkers en studenten via de universitaire studentenraad, Green Office en de OR. De projecten dragen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Bekijk een overzicht met aansprekende voorbeelden per SDG.

 • Gebouwen op de VU Campus

  De VU Campus vernieuwen we stapsgewijs. De vernieuwing – deels vervanging, deels renovatie – is noodzakelijk omdat een aantal gebouwen functioneel en technisch aangepast moet worden aan de huidige tijd. Aan deze verbeteringen stellen wij hoge duurzaamheideisen.

  Bij renovatie, nieuwbouw en sloop gebruiken we de SDG's methodiek. Bestaande gebouwen bouwen we volgens de BREEAM-methodiek om prestaties inzichtelijk te maken.

  Nieuwbouw

  Duurzaamheid wordt tegenwoordig als een vanzelfsprekendheid geïntegreerd in de nieuwbouwprojecten.

  De ontwikkeling naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties is hiermee een logische stap. De SDG’s geven volledige vrijheid om de doelen zo in te richten dat zij naadloos aansluiten bij de activiteiten en de ambitie van de organisatie. Verspilling van middelen, puur omdat het gebruikte instrument dat voorschrijft is daarmee verleden tijd. En kunnen de middelen zo ingezet worden dat zijn passen in de geest van de doelstelling.

  De nieuwste aanwinst is de duurzame, verplaatsbare hub voor VU startups. Het paviljoen is bestaat uit ‘refurbished’ bouwunits, met groene daken, waterloze urinoirs, een diversiteit aan planten en bomen en een dakterras met een bijenkast. De modulaire bouw zorgt er voor dat het paviljoen verplaatsbaar en demontabel is.

  BREEAM-certificering VU Campus

  De VU-gebouwen zijn in het verleden voorzien van een BREEAM-certificaat. Bij bestaande gebouwen wordt de bestaande situatie getoetst aan de BREEAM-richtlijn. Het O|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw hebben als score Excellent ontvangen. 

  Het Initium gebouw, met Energielabel A, is het eerste bestaande gebouw dat getoetst is aan BREEAM. Het Initium gebouw behaalde als eerste onderwijsgebouw in Nederland het duurzaamheidscertificaat in BREEAM NL In Use. Dit gebouw heeft de score Excellent gekregen

  Het ACTA-gebouw heeft als score  Very Good gekregen. Eveneens als het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW) dat ook het niveau Very Good heeft behaald.

  Het Hoofdgebouw, een pand van bijna 100.000 m2 met kantoren, onderwijs- en andere voorzieningen, is gecertificeerd met de scores very Good.

  Het W&N-gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gesloopt én vrijgekomen materialen worden hergebruikt, bij voorkeur op de VU Campus.

  Onderhoud

  Leeftijd en functie van een gebouw bepalen in hoge mate de onderhoudsstrategie. Met uitzondering van calamiteiten en storingen wordt er onderhoud uitgevoerd om het vereiste, duurzame niveau te behouden of herstellen. Alle gebouwen hebben een geactualiseerd  Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan.

  In 2020 heeft de VU de Sectorale Routekaart Universiteiten onderschreven. Daaropvolgend zijn er, op uniforme wijze, instellingsroutekaarten voor iedere universiteit opgesteld. De instellingsroutekaart voor de VU is een technisch document waarin we per gebouw aangeven welke maatregelen we moeten treffen om als VU de Parijs-doelstelling te halen.

  Groen-blauwe daken

  De Zuidas is inmiddels grotendeels 'verhard' door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering bij hevige regenbuien de afvoer van hemelwater niet altijd aankan. Waterberging op platte daken draagt bij het aan het bufferen van water tijdens deze buien. Op de daken van het Hoofdgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn blauw-groene daken aangelegd om het water te bufferen en wateroverlast te verminderen.

  Living lab Hoofdgebouw VU

  Op het dak van het Hoofdgebouw van de VU is een blauw-groen dak aangelegd. Op het dak zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, zijn kleine vijvers voor vogels aangelegd en is een wilde bijenkolonie gehuisvest. Het dak is niet toegankelijk voor publiek. Wetenschappers van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) gebruiken het polderdak ook voor onderwijs en onderzoek, om kennis over groene daken te vergroten. Denk aan onderzoek naar verandering in luchttemperatuur, luchtvochtigheid, waterbalans, isolerende werking en fijnstof/luchtkwaliteit boven het groene dak, vegetatieontwikkeling in de loop van de jaren, etc. Deze nieuwe ontwikkeling om regenwater op te slaan en te gebruiken wordt ook onderzocht vanuit een historisch perspectief van regenwatergebruik in Amsterdam. Bekijk de film over de onderzoeksdaktuin.

  Veendak Nieuwe Universiteitsgebouw

  Het Nieuwe Universiteitsgebouw heeft een veendak, een knipoog naar het veengebied dat hier vroeger was. Onder het groene dak bevindt zich een extra laag die het regenwater opvangt. Wateroverlast tijdens heftige regenbuien wordt zo verminderd in deze sterk bebouwde omgeving. Het tijdelijk opgevangen water zorgt zomers ook voor verkoeling van het gebouw. Daarnaast draagt het dak bij aan meer biodiversiteit.

  Bij de ontwikkeling van de campus houden we in de tussentijd houden we het groen zo goed mogelijk in stand, op terreinen waar niet onmiddellijk wordt gebouwd. Zo is de Botanische tuin Zuidas gerenoveerd voor gebruik tot in ieder geval 2023. Daarbij blijft de speciale plantencollectie in stand.

 • Groene campus - Biodiversiteit

  De VU Campus: een groene oase in het kenniskwartier

  Het Campusplein wordt vanaf 2023 omgebouwd tot groene oase. In 2025 is de campus een van de grootste groene locaties op de Zuidas. Door het plein te vergroenen en goede waterbeheersystemen aan te leggen spelen we in op de binnenstedelijke opwarming (hete zomers) en creëren we een lokaal een aangenaam microklimaat. Met minder stenen en meer groen wordt het een aangename plek om te verblijven. 

  Het groen, in de vorm van diverse bomen, vaste planten en gras, is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en zorgt voor waterberging bij een grote hoeveelheid neerslag. De verschillende groene daken op de campus spelen daar ook op in.

  Groen-blauwe daken

  Het Hoofdgebouw en het Nieuw Universiteitsgebouw hebben groen-blauwe daken en ook het in aanbouw zijnde Onderzoeksgebouw krijgt er een. Het Hoofdgebouw heeft ook een veelgebruikte daktuin. Het groene dak op het Nieuwe Universiteitsgebouw staat zomers volop in bloei en trekt veel insecten en vogels aan. Zo zijn de langkopsmaragdgroefbij, gekraagde roodstaart, klavers, ratelaar, klaproos, en verschillende soorten hommels en vlinders gesignaleerd.

  Campus als living lab

  Op het dak van het Hoofdgebouw vindt ook duurzaam onderzoek plaats. Er zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, vijvers aangelegd voor vogels en een wilde bijenkolonie heeft er een huis gevonden. Wetenschappers en studenten gebruiken het polderdak ook voor onderwijs en onderzoek. Denk aan onderzoek naar verandering in luchttemperatuur, luchtvochtigheid, waterbalans en isolerende werking. Zo vergroten we de kennis over groene daken in Amsterdam. Bekijk de film over de onderzoeksdaktuin.

  Naast onze campus ligt de Botanische tuin Zuidas, waar een enorme verscheidenheid aan planten te vinden is. De Botanische tuin Zuidas wil mensen van alle leeftijden inspireren door ze de schoonheid en diversiteit van planten te laten zien en zo hun kennis over planten te vergroten. Studenten en medewerkers zoeken deze plek graag op om tot rust te komen.

  Samen met 9 andere universiteiten en hogescholen laten we in dit filmpje zien wat we aan biodiversiteit doen en onderstrepen we het belang ervan voor onze campussen.

 • Energie

  Visie en Milieubarometer

  Als VU willen we op systematische wijze onze milieubelasting beheersen, continu verminderen en daar transparant over zijn. Daarom rapporteren we in jaarverslagen, grotendeels over de ontwikkeling van onze milieuprestaties op de thema’s energie en CO2, vervoer en mobiliteit, (afval)water en afval(stoffen) inkoop en social return, en voedsel, duurzame catering en fair trade. Alle verbruiksgetallen, prestatie-indicatoren en omrekeningen naar footprints nemen we ook op in ons milieubarometerrapport, dat we sinds 2003 opstellen.

  Op weg naar een gasloze campus

  We werken samen met Amsterdam UMC – locatie VUmc om in 2040 gasloos te zijn: 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit. Gas wordt op de campus vooral gebruikt voor het verwarmen van de gebouwen. Op de VU Campus worden in de toekomst gebouwen verwarmd en gekoeld met Warmte- en koudeopslag (WKO) onder de grond. Het OZW-gebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw hebben al zo’n WKO. Ook onder het Onderzoeksgebouw VU aan de overkant van de De Boelelaan komt er één. Door de gebouwen op deze manier te verwarmen en te koelen zal het gasverbruik tot een minimum gereduceerd worden. Alleen gasverbruik voor onderzoek zal overblijven. In 2021 is er al een derde aan gas gereduceerd door het plaatsen van DRUPS voor de noodstroomvoorziening. 

  Duurzaam koelen

  ACTA en het O|2 Labgebouw worden gekoeld door water de Nieuwe Meer. Het koude water wordt van ongeveer 30 meter diepte uit de Nieuwe Meer gehaald en naar Zuidas gebracht om gebouwen van VU en Zuidas te koelen. Dit is een duurzame manier van een gebouw koelen. We hopen in de toekomst meer gebouwen op de campus hierop aan te sluiten.

  Energiebesparing

  Op het gebied van energievoorziening verminderen we de energievraag, optimaliseren we de efficiëntie en verduurzamen we de opwekking. In de afgelopen jaren hebben we de verplichte 2% energie-efficiëntie bereikt. 

  Op de VU reduceren het energieverbruik jaarlijks al minimaal 2% zoals afgesproken in de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. In 2020 liep het convenant af. We gaan hier nu een versnelling in aanbrengen. We zetten in op:

  • verlaging van temperatuur
  • openingstijden gebouwen/gebruik van gebouwen centraliseren
  • verwarming later aan en eerder uit en verlichting (led-lampen)
  • uitzetten van de gevelverlichting

  Duurzame energiebronnen

  In 2022 is de elektriciteit op de campus weer 100% opgewekt door middel van windmolens, 60% afkomstig uit Nederland en 40% uit overige Europese landen. Wij streven ernaar ieder jaar het percentage windenergie dat opgewekt is in Nederland met 10% te verhogen totdat de elektriciteit op de campus 100% is opgewekt door wind uit Nederland. Door elektriciteit van Nederlandse windmolens te kopen geven we een impuls aan de bouw van (meer) windmolens in Nederland en daarmee aan het opwekken van duurzame energie.

  Energie Masterplan

  We hebben onze eigen energiecentrale omdat onze energielevering ononderbroken moet zijn. Bijvoorbeeld voor VU-onderzoekers en de operatiekamers bij het Amsterdam UMC - locatie VUmc. Bij een elektriciteitsstoring zouden er anders levensbedreigende situaties kunnen optreden of wetenschappelijke onderzoeksexperimenten verloren kunnen gaan.

  De VU en Amsterdam UMC - locatie VUmc hebben in 2017 het Energie Masterplan 2035 vastgesteld. Het plan beschrijft onze langetermijnvisie voor de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus. We zijn al begonnen met de uitvoering en verbruiken volgens planning vanaf 1 januari 2021 ca. 45% minder gas. Hiermee is de VU ambitieus: we lopen voor op het klimaatakkoord van Parijs, de ambities van Nederland en van de gemeente Amsterdam. Onze ambitie is om binnen 10 jaar voor duurzame, betaalbare en betrouwbare energie in de top-3 te staan van universiteiten en universitair medische centra in Nederland. Elke 5 jaar monitoren en updaten we de voortgang van het Energie Masterplan.

 • Water

  We treffen verschillende maatregelen om ons waterverbruik te verminderen en verduurzamen. Zo kiezen we voor waterbesparende voorzieningen bij renovaties van toilet- en douchevoorzieningen. Ook nemen we technische waterbesparende maatregelen. 

  Daarnaast zijn er verschillende andere initiatieven voor het verminderen van ons watergebruik:

  Join The Pipe

  We stimuleren het drinken van kraanwater door middel van Join the Pipe drinkwater tappunten op drukke plekken op de VU Campus. De bijbehorende hervulbare waterfles (BOGO) is te koop via de vendingautomaat. Voor iedere verkochte BOGO-fles wordt er een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland gedoneerd.

  Waterretentie daken

  Het realiseren van een sedumdak op het O|2 Labgebouw dat water opneemt en isolerend werkt.

  Waterconvenant

  Het voorkomen van wateroverlast als gevolg van de campusontwikkeling. De VU en Amsterdam UMC, locatie VUmc hebben een waterconvenant afgesloten met Waternet. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende waterberging beschikbaar blijven. Door het bebouwen dreigt wateroverlast te ontstaan, en is er minder oppervlak om het water te bergen. Dit compenseren we door de aanleg van eenzelfde oppervlak water of met alternatieve waterbergingsystemen op de campus. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Buitenveldertsegracht en het groene dak op het Nieuwe Universiteitsgebouw.

 • Afval

  Vernieuwde visie op afval

  In 2019 is een nieuwe Europese Aanbesteding afval afgerond. Een nieuw opgestelde ‘visie op afval’ vormt een van de uitgangspunten van deze aanbesteding. Deze visie beslaat de komende 10 jaar.

  Het is onze ambitie om de hoeveelheid afval aan de VU te verminderen, onder meer door preventie, afvalstromen beter te scheiden en de bewustwording onder studenten en medewerkers te vergroten. De inzameling van afval is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en past in het ‘straatbeeld’ van de VU. De afvoer en verwerking van afval is uitbesteed aan een erkende afval-leverancier. Afval wordt op een veilige en duurzame manier opgeslagen, afgevoerd en zo milieuvriendelijk mogelijk verwerkt. Dit alles doen we op een efficiënte en effectieve manier, waarbij we samenwerken met onze partners. De resultaten van het afvalbeleid staan in het milieubarometerrapport.

  Zero Waste VU 2030

  Zero waste in 2030: dat is het doel. Dit doen we door het voorkomen, gescheiden inzamelen en hoogwaardig verwerken van afval.

  Samen met onze afvalleverancier zijn we het traject Zero Waste VU 2030 gestart. Het doel is om de komende jaren gefaseerd toe te werken naar ‘zero waste’. Een roadmap geeft de route hier naartoe aan. Het doel is de hoeveelheid restafval ieder jaar verminderen en het scheidingspercentage ieder jaar verhogen, tot ‘zero waste’ in 2030.

  Scheiding afvalstoffen

  Wij scheiden onze afvalstoffen in meer dan 20 fracties (papier, glas, etc.) Voor de toekomst zetten we nog meer in op het scheiden van kunststoffen uit het restafval en op betere afvoer van elektronisch afval. We verminderen de hoeveelheid afvalstoffen door bij het inkopen van goederen eisen te stellen aan terugname van verpakkingen door leveranciers en ook aan de verpakkingen zelf om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie. Voorbeelden daarvan zijn:

  Het scheiden van kunststoffen bij de goederenontvangst en centraal magazijn.

  • Het plaatsen van afvalcontainers voor 3 stromen op strategische locaties.
  • Het recyclen van meubilair en boeken.
  • Het stellen van eisen aan elektronisch afval bij de aankoop van netwerkapparatuur. Apparatuur die na gebruik wordt gerecycled moet minimaal volgens de WEEELABEX-standaard worden verwerkt.
 • Mobiliteit

  Vervoer en mobiliteit

  In de afgelopen jaren heeft de VU met succes het woon-werkverkeer en het zaken- of dienstenverkeer vergroend. 

  De VU stimuleert om meer te fietsen. Er zijn deelfietsen beschikbaar voor VU-pashouders en we subsidiëren het gebruik van de eigen fiets voor woon-werkverkeer. De komende jaren zetten we ons in om de voorzieningen voor fietsers en elektrisch vervoer te verbeteren, zoals meer fietsplekken, oplaadpunten, lockers, douches, etc. Het woon-werkverkeer met de auto is al sterk gedaald en door het ondergronds brengen van (fiets)parkeren verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en ontstaat er meer ruimte voor groen op de campus. We zijn daarnaast, samen met twaalf andere hoger onderwijsinstellingen, aangesloten bij de Fietsmissie Hoger Onderwijs. De fietetsmissie is bedoeld om medewerkers te motiveren meer te fietsen.

  Parkeren

  We ontmoedigen autogebruik. Dit doen we met een restrictief parkeerbeleid. Een werknemer krijgt alleen in uitzonderlijke gevallen een parkeervergunning, bijvoorbeeld bij invaliditeit of een slechte ov-verbinding. Ook carpoolers komen ervoor in aanmerking.

  Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft verschillende parkeerlocaties voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s. De 25 oplaadplekken, waarvan 20 in de P2-garage onder het ACTA-gebouw, zijn met een universele laadpas toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Onder het Nieuwe Universiteitsgebouw is een parkeergarage waar naast ruimte voor 600 auto's ook plek is voor 1.600 fietsen. In de nieuwe parkeergarage P3 VU Campus zijn 25 oplaadpunten voor elektrisch vervoer, met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar 120.

  Duurzaam reisbeleid

  Sinds 2022 kiest de VU voor duurzame reisopties bij dienstreizen, die medewerkers ertoe beweegt reiskeuzes te maken die minder belastend zijn voor het milieu.

 • Eten en drinken

  De VU wil een aantrekkelijk aanbod bieden dat voorziet in de behoeften van huidige en toekomstige studenten, medewerkers en bezoekers van de VU Campus. Het aanbod is divers, biedt volop keuzemogelijkheden en wordt verspreid over de campus gepresenteerd. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een levendige en gastvrije VU Campus, met een hoge verblijfskwaliteit en aantrekkingskracht. Duurzaamheid en gezondheid staan hoog in het vaandel. Speerpunten op het gebied van duurzaamheid zijn:

  • Het streven naar een PET-vrije campus. We verbieden al de verkoop van plastic wegwerpwaterflesjes. De volgende stap is een verbod op frisdrankflesjes.
  • Het aanbieden van herbruikbare waterflesjes en Join the Pipe waterpunten overal op de campus. Verder biedt de cateraar glaswerk of retourneerbare bekers aan.
  • Het verduurzamen van de catering via verschillende sporen: fair trade, EKO-keurmerk, lokale producten en erkende streekproducten.
  • Het aanbieden van vegetarisch eten: de cateraar biedt voldoende vegetarisch aanbod waaronder Meatless Monday. Het is onze ambitie om zo snel mogelijk te bewegen naar een Planet Proof Restaurant. Hiervoor wordt in 2022 een roadmap opgesteld.
  • Het minimaliseren van wegwerpartikelen: die worden alleen gebruikt indien noodzakelijk en zijn in dat geval duurzaam, denk aan biobased disposables of producten die gemaakt zijn van gerecyclede of duurzaam beheerde, niet-gerecyclede vezels.
  • Het doorvoeren van verbeteringen: de cateraar overlegt regelmatig met de Green Office om verbetermogelijkheden en ambities te bespreken en uit te voeren. Een van de resultaten is de PET-vrije bidonclausule.
  • Het terugdringen van verpakkingen: we kiezen voor servies dat meerdere malen gebruikt kan worden. Als dat niet mogelijk is, kiezen we voor een verpakking met een relatief lage milieubelasting, zoals papier, karton, kunststof of hout.
  • Het terugdringen van voedselverspilling.
  • Het gebruik van duurzame producten, zoals lokale of seizoensgebonden producten en producten met een milieu- of duurzaamheidskeurmerk. Zo staan er in alle VU-gebouwen koffiemachines met 100% plantaardige melk. 

  Visie cateraar Eurest - Compass Group

  Eurest is sinds 2018 de cateraar binnen de VU. Per maand staat er een thema centraal:

  • Voedselverspilling: per jaar zijn er vier acties om het thema voedselverspilling onder de aandacht te brengen, in samenwerking met (lokale) ondernemers. 'Verspilling is Verrukkelijk' is bijvoorbeeld een platform van ondernemers met oplossingen voor voedselverspilling. Zij maken maaltijden gemaakt van voedsel dat anders zou worden weggegooid, vergist of verwerkt tot diervoeder. En Eurest is deelnemer van Too Good To Go waarbij kliekjes een tweede leven krijgen.
  • Plastic: Eurest heeft een eigen Klikk-bestek van milieuvriendelijk en voedselveilig materiaal. Het is 100% recyclebaar en BPA-melaminevrij (BPA-melamine is de chemische samenstelling die onder meer gebruikt wordt bij het maken van kunststoffen zoals plastic). Eurest biedt 10% korting op warme dranken als je je eigen beker meeneemt.
  • Vega(n) eten: Minder vlees aanbieden is een van de prioriteiten. Eurest doet mee met de ‘Week Zonder Vlees’. Het aantal veganistische alternatieven is verhoogd, de maaltijden bevatten minimaal 30% groenten en de saladebar is volledig vleesvrij.
 • Inkoop

  De VU koopt duurzaam in. Bij de inkoop van goederen en diensten maken we altijd een afweging tussen economische, menselijke en milieuaspecten. Bij aanbestedingen wegen effecten op milieu en sociale aspecten standaard mee conform de richtlijnen van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de VU zijn de minimumeisen slechts de ondergrens. Wij kopen nu al bijna 100% duurzaam in, en waar mogelijk verduurzamen we verder. Bij relevante aanbestedingen, zoals catering en vending, betrekken we studenten en medewerkers bij het opstellen van de aanbestedingseisen en de gunning.

  Social return

  De VU-webwinkel beperkt het assortiment dat faculteiten en diensten kunnen afnemen. Alle producten hebben een basis duurzaamheidniveau en zijn geproduceerd in landen die de universele rechten van de mens respecteren.

 • Duurzame gemeenschap

  Om van duurzaamheid een integraal onderdeel te maken binnen onze organisatie introduceren we per faculteit en dienst een klein afgevaardigd team van medewerkers en studenten. Dit team van zogeheten green ambassadors werkt samen aan de verduurzaming van hun faculteit of dienst. Best practices worden gedeeld met alle green ambassadors van de VU.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Meer weten over Science for Sustainability?

Neem contact op!