Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Science for Sustainability

Hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst? In het profielthema Science for Sustainability bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu, cultuur en economie.

Al decennia streven we eindeloze economische groei na op een eindige planeet. De aarde raakt uitgeput en het klimaat wordt ontwricht. Diersoorten sterven uit en ons eigen voortbestaan wordt bedreigd. We bevinden ons op een kritiek punt om duurzame ontwikkelingstrajecten voor de 21e eeuw en daarna uit te stippelen: we moeten nú iets doen om een wereld te waarborgen die leefbaar is voor al het leven.

Missie profielthema Science for Sustainability
Wij willen dat onze planeet leefbaar blijft voor al het leven. De dramatische veranderingen die de mens in zijn natuurlijke omgeving veroorzaakt heeft, vragen om onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen. Zonder uitputting van de aarde. Er is een wereld te winnen. Door geïntegreerd onderzoek naar complexe interacties tussen maatschappij, cultuur, waarden en het systeem van de aarde brengt de VU kennis samen die nodig is voor duurzame maatschappelijke keuzes, nu en in de toekomst.

Science for Sustainability draagt bij aan SDG’s
Dit profielthema draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): gedrag en bestuur in de context van duurzaamheidswetenschap (SDG 12 en 17); kunststoffen, milieu en maatschappij (SDG 12), urban futures (SDG 11), klimaatverandering en energietransitie (SDG 7 en 13), voedsel, landbouw en landgebruik (SDG 2,3 en 12) en waterveiligheid, migratie en justitie (SDG 6 en 16).