Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kennis voor een actief, gezond en betekenisvol leven

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de VU is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen.

De faculteit draagt bij aan een beter begrip over de wijze waarop gedrag en bewegen tot stand komen en hoe deze beïnvloed kunnen worden, zodat de fysieke en mentale gezondheid bevorderd worden en prestaties verbeteren.

Het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit zijn op deze brede doelstelling gericht en leveren hiermee een herkenbare bijdrage aan het VU-brede thema Human Health and Life Sciences. De faculteit beschikt daartoe over expertise met betrekking tot genetica, motoriek, inspanning, waarneming, cognitie, emotie, leren en sociale interactie. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. 

Uitgelicht

Meer over