Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksinstituten FGB

Het onderzoek van de VU beslaat vele onderwerpen die vaak de grenzen van een discipline overschrijden. Om dit onderzoek te bevorderen zijn interdisciplinaire onderzoeksinstituten opgericht. In deze instituten ontmoeten onderzoekers elkaar, delen hun kennis en bundelen hun krachten om externe fondsen te werven.

De interdisciplinaire onderzoeksinstituten verhogen de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke impact van onderzoek. Ze staan bekend om hun succesvolle PhD- en Researchmasterprogramma's, wereldwijde werving van medewerkers en studenten, en een actieve deelname binnen de internationale netwerken en consortia. Vanwege hun excellente onderzoek en bijbehorende faciliteiten hebben de instituten nationaal en internationaal een goede reputatie opgebouwd.  

AISS
Binnen het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam samen. Vanuit AISS zoeken wij nauwe samenwerking met Reade, De Sportartsen Groep en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam. 

Amsterdam Movement Sciences
Het onderzoeksinstituut Amsterdam Movement Sciences streeft ernaar om het fysieke presteren bij gezondheid en ziekte te optimaliseren om hiermee een bijdrage te leveren aan welzijn en maatschappelijke deelname, dit alles gebaseerd op een fundamenteel begrip van het menselijk bewegen. 

Amsterdam Neuroscience
De missie van de neurowetenschappen Amsterdam is het vergroten van inzicht in gezonde en zieke hersenen en zenuwstelsel, door het doen van geïntegreerd fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Amsterdam Neuroscience brengt meer dan 850 Amsterdamse clinici en wetenschappers samen van VU Medisch Centrum, Academisch Medisch Centrum, Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Zij werken samen binnen negen translationele onderzoeksprogramma's. Dit zijn negen verschillende programma’s, gericht op specifieke ziektemechanismen voor hersenen en zenuwstelsel, en op technologische innovatie en fundamenteel onderzoek. 

Amsterdam Public Health research institute (APH) 

iBBA

LEARN!
Onderzoeksinstituut LEARN! bundelt alle onderwijsonderzoekers van de Vrije Universiteit en VUmc. Het onderzoekt hoe mensen leren, en hoe onderwijs daar zo goed mogelijk op in kan spelen. Pedagogische, psychologische, neurowetenschappelijke en didactische onderzoeksvragen zijn een belangrijke basis en inspiratie voor het onderzoek.

Nederlands Autisme Register (NAR)
Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het doel van dit register is om de levensloop van meer dan 2000 mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Network Institute

Research Institutes EMGO+ 

Topsport Topics
Topsport Topics is een initiatief van de Vrije Universiteit, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Rijksuniversiteit Groningen en NOC*NSF. Topsport Topics wil de (top)sport bevorderen door nieuwe wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de sportpraktijk en door vragen uit de nationale topsportprogramma’s van wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te voorzien.