Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksscholen FGB

FGB onderzoeksscholen zijn opgericht om onderwijs en trainingen voor promovendi te organiseren. Hiertoe creëren en onderhouden ze educatieve faciliteiten.

Van natuurkunde, fysiologie en biologie tot psychologie, pedagogische wetenschappen en cognitieve neurowetenschappen: alle disciplines waar onze promovendi binnen werken zijn in de onderstaande onderzoeksscholen vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de meeste scholen actief in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van de diverse disciplines, alsmede de verwerving van fondsen voor de financiering van onderzoek en onderwijs.

CARE  -  Netherlands School of Primary Care Research
De doelstelling van CARE is om een hoge kwaliteit PhD-opleiding voor onderzoekers te garanderen, en de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis in de eerstelijns gezondheidszorg, transmurale zorg, publieke gezondheid en gezondheidsbeleid te bevorderen.

CMSB  -  Centre for Medical Systems Biology
Het Centre for Medical Systems Biology is gericht op een innovatieve multidisciplinaire benadering van genomics- en bioinformatica, met als doel het verbeteren van de diagnose, therapie en preventie van gewone en zeldzame ziekten.

EPOS  -  Experimentele Psychologie
Het doel van EPOS is om promovendi de mogelijkheid te bieden geavanceerd onderwijs te volgen binnen het gebied van de experimentele psychologie. 

Helmholtz Instituut
Het Helmholtz Instituut verenigt wetenschappers die op het snijvlak van hersenen en cognitie werken, gebaseerd op de aanname dat het essentieel is om de hersenfuncties in beschouwing te nemen bij vragen over cognitie en gedrag. 

ICO  -  Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen
ICO is een Nederlandse Onderzoeksschool die opereert binnen het domein van de pedagogische wetenschappen met als doel het aanbieden van geavanceerde cursussen voor haar promovendi.

IOPS  -  Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie
De Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie is een instituut voor opleiding in psychometrie en sociometrie ten behoeve van gevorderde promovendi. Het co├Ârdineert ook hoogwaardig onderzoek op dit gebied.

ISED  -  Institute for the Study of Education and Human Development
Het Institute for the Study of Education and Human Development is een nationaal, interuniversitair instituut dat onderzoek doet naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten vanaf de geboorte tot de jonge volwassenheid.

Kurt Lewin Institute
Het Kurt Lewin Instituut is een centrum voor de opleiding van promovendi en onderzoek binnen het kader van de analyse van psychologische factoren die bijdragen aan het ontstaan van sociaal gedrag. De algemene doelstelling is het stimuleren en versterken van het onderzoek binnen de sociale psychologie en haar toepassingen.