Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
De Graduate School van FGB biedt aan promovendi een kader voor opleiding, begeleiding en ondersteuning.

De Graduate School van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs voor research masters en de opleiding/begeleiding van promovendi (PhD-kandidaten).

Meer algemene informatie over promoveren en Bureau Pedel vind je op de website van de VU.

Op de Engelstalige webpagina's over de Graduate School meer informatie over de inhoudelijke aspecten van de research masters (RM) en het promotietraject.