Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meer onderwijs FGB

Naast bachelor-, master- en minoropleidingen biedt de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen nog meer onderwijs.

Bekijk hieronder het aanbod: 

Overig onderwijsaanbod

 • Bijvakken

  Het is voor studenten van andere Nederlandse universiteiten mogelijk om een aantal bijvakken aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) te volgen. Raadpleeg het overzicht bijvakken FGB 2023-2024 voor het actuele aanbod. Het volgen van een bijvak is kosteloos. Controleer vooraf in de studiegids of je voldoet aan de vereiste voorkennis voor de betreffende cursus.

  VU-studenten die buiten hun eigen opleiding een vak van FGB willen volgen kunnen een extracurriculair vak volgen, als het vak hiervoor open staat. Controleer dit in de studiegids.

 • Contractonderwijs

  Wat is contractonderwijs?
  Als niet-student kun je door middel van contractonderwijs bepaalde vakken volgen. Heb je geen tijd voor een volledige studie, maar wil je wel meer te weten komen over onderwerpen binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen? Dan is contractonderwijs wellicht iets voor jou.

  Indien je een inschrijving hebt bij een andere Nederlandse universiteit, dan verwijzen wij je graag naar de pagina voor bijvakstudenten.

  Beschikbaarheid van cursussen
  De volgende vakken van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen zijn toegankelijk als contractonderwijs: lijst contractonderwijs FGB 2023-2024.

  Voor sommige vakken geldt een maximum aantal deelnemers. Als het maximum wordt overschreden, krijgen reguliere studenten voorrang.

   U dient in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma’s
  1e bachelorjaarVWO-diploma
   Propedeusediploma HBO
   Doctoraaldiploma
   Bachelordiploma
   Masterdiploma
  2e bachelorjaar
  3e bachelorjaar
  Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt dat je voor bepaalde vakken, naast de hierboven genoemde diploma’s, moet beschikken over voorkennis van het vak (entreevoorwaarden). Zie hiervoor de studiegids.
    
  masteropleidingDeelnemers aan mastercursussen moeten in het bezit zijn van een relevant bachelor- of masterdiploma. 
  Waar vind je welke informatiewebsite
  Studie-informatie is te vinden in de studiegids
  Eventuele entreevoorwaarden staan vermeld bij de cursus
  www.studiegids.vu.nl

  Wanneer en waar cursussen worden gegevenhttps://rooster.vu.nl 

  Kosten en betaling
  Per studiepunt wordt €100,- in rekening gebracht. De meeste cursussen omvatten 6 studiepunten. Dit bedrag is inclusief het afleggen van het tentamen en één hertentamen. De betaling dient voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn. Eventuele literatuur en syllabi zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen zelf via bijvoorbeeld de VU-boekhandel te worden aangeschaft.

  Annulering van cursussen kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus. Hierna is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Bij tijdige annulering wordt € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant het vak in een nieuw studiejaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contractaanmelding gedaan te worden met bijbehorende kosten.

  Faciliteiten
  Nadat je betaling ontvangen is krijg je toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) gedurende het lopende collegejaar. Inloggegevens worden per e-mail toegestuurd.

  Je ontvangt als contractstudent geen collegekaart en bewijs van inschrijving.

  Bewijs behaalde resultaten
  Na het succesvol afronden van het onderwijs, kan bij de centrale studentenbalie een resultatenoverzicht worden aangevraagd, waarop vermeld staat:

  • de naam en vakcode van de gevolgde cursus(sen)
  • het behaalde resultaat
  • het aantal EC-studiepunten
  • de datum waarop de cursus is behaald

  Informatie
  Voor nadere inlichtingen over contractonderwijs kun je mailen naar studentsupport.fgb@vu.nl

  Aanmelden contractonderwijs
  Je kunt je aanmelden voor contractonderwijs door middel van onderstaand digitaal aanmeldingsformulier.
  Een kopie van het diploma dien je digitaal mee te sturen met het online aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk vier weken vóór de week waarin de cursus start.
  Heb je reeds aan de Vrije Universiteit een bachelor- of masterdiploma behaald, dan is het niet nodig om deze mee te sturen.

 • Hbo-schakelprogramma Bewegingswetenschappen

  Wat is het Hbo-schakelprogramma?
  Het digitale schakelprogramma Bewegingswetenschappen is een programma-op-maat voor getalenteerde en gemotiveerde hbo-studenten die versneld willen doorstromen naar een universitaire masteropleiding Bewegingswetenschappen van de VU.

  Als hbo-student kun je al vanaf het tweede jaar van je bacheloropleiding beginnen aan het schakelprogramma Bewegingswetenschappen. Doordat het schakelprogramma gebruik maakt van een digitale leeromgeving kun je het programma via afstandsonderwijs volgen wat de combinatie met je hbo-opleiding mogelijk maakt. Het schakelprogramma kun je volgen als:

  • versnelde opstap naar een universitaire masteropleiding Bewegingswetenschappen
  • minor binnen je eigen hbo-opleiding (afhankelijk van het aanbod binnen jouw studie) 

  Het schakelprogramma heeft een omvang van 30 EC en bevat de vijf standaard cursussen uit de pre-master. Na afronding van het schakelprogramma en een relevante hbo-opleiding kun je direct doorstromen naar de 1-jarige masteropleiding Human Movement Sciences: Sport, Excercise and Health. Voor de masteropleiding Human Movement Sciences (Research) geldt hetzelfde standaardprogramma maar gelden aanvullende eisen met betrekking tot behaalde resultaten en motivatie. Op dit moment is er een samenwerkingsverband met een aantal hbo-opleidingen afgesloten:
   
  Hogeschool van Amsterdam: Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en Oefentherapie Mensendieck
  Contactpersoon ALO: Hemke van Doorn
  E-mail:h.van.doorn@hva.nl

  Contactpersoon SM&O: René Randsdorp
  E-mail:i.d.m.randsdorp@hva.nl

  Contactpersoon Oefentherapie Mensendieck: Netty Winters
  E-mail: t.a.winters-prins@hva.nl

  Hogeschool Utrecht: Instituut voor bewegingsstudies (IBS)
  Contactpersoon Fysiotherapie: Matthijs Tuijt
  E-mail: matthijs.tuijt@hu.nl

  Hogeschool Leiden: Opleiding Fysiotherapie
  Contactpersoon: Babs Juriën
  E-mail: jurien.b@hsleiden.nl

  Windesheim: School of Human Movement & Sports (CALO)
  Contactpersoon: Mariëtte van Maarseveen
  E-mail: mjj.van.maarseveen@windesheim.nl

  Haagse Hogeschool: Opleiding Bewegingstechnologie (BT) en Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO)
  Contactpersoon BT: Herre Faber
  E-mail: h.faber@hhs.nl

  Contactpersoon HALO: Michiel Krijger  
  E-mail: m.krijger@hhs.nl

  Ben je afkomstig van één van bovengenoemde hbo-opleidingen en wil je meer weten over het schakelprogramma, neem dan contact om met de contactpersoon van jouw opleiding. Indien je niet studeert aan één van bovenstaande opleidingen, betekent het niet direct dat je uitgesloten bent van deelname. Informeer bij de coördinator van het schakelprogramma naar de mogelijkheden via schakelprogramma.fgb@vu.nl.

  Download de folder van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen.