Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Extracurriculaire vakken

Toestemming vragen invulling keuzeruimte
Laatst gewijzigd op 14 maart 2024
Je kunt vakken volgen van buiten je eigen opleidingsprogramma. De examencommissie bepaalt of de vakken toch onderdeel van je programma mogen uitmaken.

Je kunt er voor kiezen om vakken te volgen die geen deel uitmaken van je eigen opleidingsprogramm. Deze vakken tellen dus niet mee voor je diploma. Deze vakken vallen buiten je curriculum en zijn daarom 'extracurriculair'. Ook een minor kan extracurriculair worden gevolgd.

Je kunt je ook aanmelden voor het Honours Programma. Hiermee volg je 30 EC aan extracurriculaire vakken. Je ontvangt een Honours-vermelding op je diploma als je het Honours Programma en je bacheloropleiding succesvol afrondt binnen drie jaar, met een gemiddeld behaald resultaat van een 7.5 voor je reguliere bachelorvakken. 

Wil je een extracurriculair gevolgd vak toch in je opleidingsprogramma laten opnemen, bekijk hoe je dit doet op de pagina Extern behaald resultaat indienen.