Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Duurzaam

Wij erkennen dat de klimaatcrisis een van de grote uitdagingen van deze tijd is en nemen onze verantwoordelijkheid door bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Duurzaam is daarom een speerpunt van de VU. Het gaat verder dan alleen milieu en raakt ook aan mens, economie en cultuur.

De wereld staat voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, dreigende uitputting van natuurlijke grondstoffen en toenemende ongelijkheid en polarisatie. De reikwijdte van deze uitdagingen komt tot uiting in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Als universiteit hebben we een speciale rol in het adresseren van duurzaamheid. Wij onderwijzen de leiders van morgen, genereren de kennis die de mensheid voortdrijft en valoriseren deze kennis voor de samenleving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Door bij te dragen aan de SDG’s zijn onze studenten en wetenschappers niet alleen academici maar ook maatschappelijke actoren.

Duurzaam in meest brede zin
De VU werkt aan duurzame oplossingen voor deze veelomvattende thema’s. Voor ons heeft ‘duurzaam’ dan ook een brede betekenis. Naast milieu gaat het ook om economische, menselijke, culturele en sociale aspecten. De VU-gemeenschap draagt bij aan de transitie naar een duurzamere universiteit en samenleving. Dit doen we door onze duurzaamheidsambitie door te voeren in bedrijfsvoering, onderwijs, onderzoek en valorisatie. Zo ontstaat een ecosysteem waarbinnen kennis over duurzaamheid floreert en circuleert, binnen de VU en daarbuiten. Dit maakt onze campus een accelerator voor positieve impact.

Science for Sustainability is een van onze profielthema's. Met dit thema beogen we om de voorwaarden te creëren waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder de aarde uit te putten. We doen dat onder meer door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Bij dit profielthema zijn vrijwel alle faculteiten en onderdelen van de VU-bedrijfsvoering betrokken. We richten ons op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stellen we onze studenten in staat om te werken aan een betere wereld en bereiden we hen voor op een duurzame loopbaan.