Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Divers

Het speerpunt diversiteit is nauw verbonden met onze identiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen versterkt. Wij dagen iedereen uit om verschillen te overbruggen, ruim te denken en open te staan voor het unieke van de ander.

Verschillen omarmen en benutten
Mensen verschillen van elkaar in etnische, culturele of religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur, nationaliteit, functiebeperking, vooropleiding en academische discipline. Wij vinden dat iedereen uit de VU-gemeenschap deze verschillen moet kunnen overbruggen. Want als we onderlinge verschillen omarmen en benutten, leidt dat tot meer creativiteit en talentontwikkeling.

Diversiteit is een verrijking
De VU wil een omgeving bieden die diversiteit en inclusie bevordert en waar mensen zich op hun gemak en gestimuleerd voelen hun unieke perspectieven te delen. Wij includeren nadrukkelijk alle medewerkers met al hun onderlinge verschillen. Want diversiteit is een verrijking. Zeker in een wereld met steeds meer interculturele, geografische en interdisciplinaire verbindingen. Die verrijking organiseren wij bijvoorbeeld in de Mixed Classroom.

Divers binnen de VU