Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Diversity Office

Diversity Office

Kijk eens rond op de VU en je ziet direct de diversiteit onder onze studenten. Deze diversiteit brengt veel mogelijkheden met zich mee—maar ook uitdagingen. Om de voordelen te benutten en de uitdagingen aan te pakken, zet het Diversity Office (DO) VU-breed haar kennis, expertise en ervaring in.

Het DO vervult binnen de Vrije Universiteit Amsterdam een ondersteunende rol door de universiteit vanuit vier invalshoeken te benaderen: Onderwijs, Onderzoek, HR en Campus & Community. Elke invalshoek heeft een eigen dossier, waarin we ons richten op verschillende diversiteitsdimensies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gender en gendergelijkheid, seksuele oriëntatie en genderidentiteit, culturele, levensbeschouwelijke en sociaaleconomische verschillen, uiteenlopende fysieke en mentale mogelijkheden en alles wat mensen verder van elkaar onderscheidt.

Hierbij richten we ons niet alleen op elke dimensie, maar ook op hoe die dimensies met elkaar verweven zijn en hoe zij elkaar beïnvloeden. Door deze intersectionele aanpak ondersteunt het DO de VU om meer bewustwording over specifieke thema’s te creëren, inclusief beleid op te stellen en voor studenten, medewerkers, docenten en onderzoekers klaar te staan met kennis, expertise en ervaring.

Diversiteit op de VU

De 6 diversiteitsdoelen van de VU

Diversiteit en inclusie zitten in het DNA van de VU. Maar waar streeft de universiteit precies naar? En wat maakt een diverse en inclusieve VU zo waardevol?

Lees meer over het belang van diversiteit.

Diversiteitsprojecten

Een diverse en inclusieve universiteit ontstaat niet vanzelf. Daarom werkt de VU gericht met projecten die bewustwording vergroten, verbeterpunten aandragen en gelijke kansen en rechten creëren.

Lees meer over de diversiteitsprojecten op de VU.

Uitgelichte diversiteitsprojecten op de VU

Over het Diversity Office

Ons diversiteitsnetwerk

Vragen of opmerkingen over diversiteit en inclusie op de VU?

Kom met ons in contact!

divers@vu.nl