Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sharda Nandram benoemd tot Chief Diversity Officer

13 maart 2024
Het College van Bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van 1 mei aanstaande hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en Samenleving Sharda Nandram wordt benoemd tot Chief Diversity Officer. Zij volgt hiermee Ruard Ganzevoort op die deze rol naast zijn decanaatschap tot zijn vertrek bij de VU heeft vervuld.

Jeroen Geurts, rector magnificus van de VU: “Ik ben erg blij dat Sharda deze rol op zich wil nemen. Ik ben ervan overtuigd dat Sharda hier, samen met de collega's van het Diversity Office, een belangrijke bijdrage kan en zal leveren aan diversiteit en inclusie op de VU. Juist in de huidige tijd is er grote behoefte aan begrip voor elkaar en voor elkaars positie en standpunten.” 

Frank van der Duijn Schouten, decaan van de Faculteit Religie en Theologie: “Dat opnieuw een medewerker van onze faculteit als meest aangewezen persoon voor de rol van Chief Diversity Officer uit de selectieprocedure is gekomen, mag niet verbazen. De dialoog tussen diverse religieuze en spirituele tradities is een essentieel kenmerk van ons onderwijs- en onderzoekprogramma. Door een pluralistische benadering leren studenten de dialoog te voeren, hun eigen positie beter te verwoorden en de traditie waarin ze willen staan beter te verstaan”.  

 Sharda Nandram: “Een universiteit zoals de VU is een diverse en inclusieve universiteit waarin iedereen welkom is en het de gewoonste zaak is om jezelf te zijn. Wij zijn omringd door de diversiteit van onze hoofdstad en onze universiteit is een mooie plek waar we kunnen bouwen aan een veilige basis voor samenleven, met elkaar en naast elkaar. Hoe meer dit onze studenten lukt in het klaslokaal en op de campus, des te beter zijn ze toegerust met kennis, inzichten en handvatten om hun bijdrage te leveren aan de soms zeer weerbarstige professionele contexten en de leefwerelden waar ze in terecht komen”. 

Sharda Nandram is hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en Samenleving aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU, naast haar functie als hoogleraar Business & Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship en doceert in het MBA-programma Onderzoeksmethoden. 

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092