Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Diversiteit op de VU

Diversiteit op de Vrije Universiteit Amsterdam is een feit. Om te streven naar een diverse en inclusieve VU waarin iedereen welkom is en zich thuis voelt, streeft het Diversity Office (DO) naar een universiteit waarvan de studenten en medewerkers hun talent actief kunnen inzetten.

De VU heeft een van de meest cultureel diverse studentenpopulaties in Nederland. Ook zijn er onder onze studenten verschillen in gender, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, fysieke en mentale mogelijkheden en levensbeschouwing. Daarmee is diversiteit op de VU een feit.

Aan de ene kant is diversiteit een verrijking. Een diverse studenten- en medewerkerspopulatie betekent dat elke student en medewerker andere (levens)ervaringen, kennis en perspectieven met zich meedragen. Wanneer onze studenten en medewerkers met elkaar in contact komen, leren ze niet alleen meer over de ander, maar ook over zichzelf. Deze kennis verrijkt ons als individuen - en daarmee de VU als organisatie. 

Aan de andere kant brengt diversiteit ook uitdagingen met zich mee. Hoe groter de onderlinge verschillen, hoe groter het risico op discriminatie, ontoegankelijkheid en uitsluiting. Om deze risico’s te voorkomen en aan te pakken, onderzoeken we welke veranderingen binnen de VU nodig zijn. We gaan bijvoorbeeld na of ons wervingsprocedure onbedoeld bepaalde groepen benadeelt en andere groepen bevoordeelt. En we kijken of we in onze gebouwen rekening houden met iedereen die zich door die gebouwen beweegt. Met andere woorden, iets wat we voorheen ‘altijd zo op die manier doen’, doen we ineens anders. Die veranderingen kunnen spanningen met zich meebrengen.

Om de voordelen te benutten en de uitdagingen aan te pakken, werkt de VU actief aan een universiteit waarin iedereen zich gewaardeerd, welkom en thuis voelt. Hierin ondersteunt het DO medewerkers, docenten en studenten met haar expertise en het DO zoekt actief verschillende samenwerkingen op, zowel met faculteiten, diensten en studentenorganisaties als met externe organisaties en andere universiteiten.

Met deze werkzaamheden streven we de 6 doelen na die we opgesteld hebben. Deze doelen zijn breed en ambitieus en dienen als stip aan de horizon waar de VU organisatie-breed naartoe werkt. Om deze doelen te behalen, breken we ze op in concrete stappen. Die stappen bepalen we as we go, zodat we aanpassingen kunnen maken wanneer maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van de VU-community daarom vragen.

De 6 diversiteitsdoelen van de VU

 • Doel 1: De diversiteit onder onze medewerkers is gelijk aan de diversiteit onder onze studenten.

  De VU heeft een zeer diverse studentenpopulatie, maar met de diversiteit op de werkvloer valt nog veel winst te behalen.
   
  Door kritisch te kijken of structuren op de universiteit bepaalde groepen belemmeren en andere groepen bevoordelen, streeft de VU om de diversiteit onder medewerkers de diversiteit onder studenten te laten weerspiegelen. Op die manier zorgt de VU voor meer rolmodellen, zodat we onze studenten motiveren carrière te maken in de academische wereld.

 • Doel 2: Studenten en medewerkers ervaren dat de VU individuele verschillen herkent en erkent.

  De VU streeft naar een inclusieve cultuur waarin studenten en medewerkers ervaren dat in collegezalen, op de campus, in teams en in onderzoeksgroepen actief gebruikgemaakt wordt van en waardering is voor wat ieder bijdraagt vanuit de eigen achtergrond en capaciteiten.

  Daarom zijn we bij de interactie tussen studenten en medewerkers kritisch op de impliciete normen over de ‘standaard’ medewerker en ‘standaard’ student en houden we bij groepsactiviteiten rekening met elkaar, zodat niemand buitengesloten wordt.

  Een van de manieren waarop we individuele verschillen herkennen en erkennen, is door deze verschillen actief in te zetten. Met bijvoorbeeld het Mixed Classroom onderwijsmodel maakt de VU actief gebruik van de aanwezige diversiteit onder de studenten, zodat leren hoe zij in de complexe en dynamische wereld individuele verschillen navigeren.

 • Doel 3: De curricula zijn inclusief wat betreft de achtergronden van studenten, de kennisperspectieven en het studentensucces.

  Op de VU moeten studenten ongeacht hun achtergrond en hulpbronnen gelijke kansen hebben om succesvol te zijn in hun academische ontwikkeling. Daarnaast verrijkt een veelzijdigheid aan kennisperspectieven de academische kennis van studenten.

  Dat doet de VU met onder andere de Curriculumscans: door een kritische blik op onze curricula te werpen, verrijken we ze met verschillende inhoudsperspectieven, bijvoorbeeld met de bijdrage van gemarginaliseerde stemmen en de kennis en ervaringen van ondervertegenwoordigde groepen.

 • Doel 4: De VU is een voorloper van Nederlandse universiteiten op het gebied van onderzoek naar diversiteit en inclusie.

  Meer dan 200 VU-wetenschappers verrichten onderzoek naar het brede terrein van diversiteit, waarvan sommigen koplopers in hun vakgebied zijn.

  Om als universiteit op dit terrein leidend te zijn, werkt de VU aan een onderzoeksinventarisatie. Welke onderzoeken over diversiteit en inclusie hebben aan de VU plaatsgevonden? En wie hebben deze onderzoeken verricht? Met deze inventarisatie krijgen we inzicht in onze huidige positie op het gebied van onderzoek naar diversiteit en inclusie.

 • Doel 5: De faciliteiten op de VU zijn toegankelijk voor alle lichamen en psyches.

  De voorzieningen op de VU, waaronder de gebouwen, inrichting en de IT-infrastructuur, moeten toegankelijk zijn by design. Door deze toegankelijkheid houdt de VU rekening met verschillende lichamen en psyches, waaronder zichtbare en onzichtbare handicaps.

  Een toegankelijke VU voldoet aan de behoeften van studenten en medewerkers op hun studeer- en werkomgeving, zodat zij op de VU tot bloei komen.

 • Doel 6: Institutionele processen op de VU en internationale samenwerkingen verlopen op basis van gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid en rechtvaardigheid.

  Door langdurige en schijnbaar vanzelfsprekende ontwikkelingen zijn systematische bevoordelingen en discriminatie verweven in structuren en processen binnen de VU, zoals internationale samenwerkingen en wervingen, open access en bekostigingsmodellen. Door deze structuren en processen te analyseren, ontwikkelt de universiteit bewustzijn over hoe zij zowel intern als extern eerlijke en gelijkwaardige verhoudingen stimuleert.

  Zo verbeteren we het wervingsproces met de richtlijnen in het Actieplan Kleurrijke Staf. Dit actieplan stimuleert faculteiten en diensten om kritisch te bekijken hoe inclusief—en dus hoe eerlijk—hun wervingsproces verloopt.

Vragen of opmerkingen over diversiteit en inclusie op de VU?

Kom met ons in contact!

divers@vu.nl