Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Mixed Classroom - hoofdpagina

VU Mixed Classroom Onderwijsmodel

Als Vrije Universiteit Amsterdam willen we dat studenten competenties verwerven die hen helpen de wereld te begrijpen en te gedijen in een wereld die steeds dynamischer wordt. Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel stemt het leren van studenten af op de onderwijsvisie van de VU, waarin de waarden persoonlijk, open en verantwoordelijk centraal staan.

Over het Mixed Classroom Onderwijsmodel

 • De VU Mixed Classroom benadering in online onderwijs (corona)

  Inclusief online leerklimaat
  Het afgelopen jaar en de ook de eerste maanden van academisch jaar 2021-2022 vergen veel flexibiliteit van zowel docenten als studenten. De overgang naar online onderwijs is abrupt geweest en heeft ons gedwongen onze traditionele colleges en lessen te heroverwegen. Dit geldt ook voor de Mixed Classroom-aanpak. Het creëren van een inclusief leerklimaat voor interactie in een fysiek klaslokaal is al een hele uitdaging. Hoe creëer je het in een online klaslokaal?

  Om docenten te ondersteunen bij het creëren van een inclusief leerklimaat, het faciliteren van academische ontwikkeling en het stimuleren van interactie, leggen we uit hoe het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel kan worden toegepast in online onderwijs. Dit addendum richt zich op Fase 1: Hoe creëer je een veilige online leeromgeving en hoe maak je studenten bewust van de verschillende perspectieven en benaderingen in hun online klas. Voor elke strategie geven we enkele concrete voorbeelden van online leeractiviteiten.

  Lees meer over de Mixed Classroom aanpak voor online onderwijs (EN)

  Tijdzones
  Eén van de uitdagingen waar faculteiten voor staan, is het lesgeven aan studenten in verschillende tijdzones. Onze internationale studentengemeenschap, of VU-studenten die in het buitenland studeren, loggen over de hele wereld in om hun studie voort te zetten. Nu onderwijs op afstand nog steeds nodig is, is het belangrijk dat er voor iedereen voldoende interactieve participatie mogelijk is. Ongeacht de locatie of tijdzone van onze studenten.

  In het onderstaande document geven wij enkele praktische strategieën voor de ondersteuning van de participatie en betrokkenheid van studenten wanneer zij vanwege tijdsverschillen niet in staat zijn live colleges bij te wonen.

  Lees meer over de Mixed Classrooom - Communicatie over verschillende tijdzones [EN]

 • Wat is het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel?

  Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel is een onderwijsaanpak die voortbouwt op diversiteit om de leerervaring voor alle aanwezige studenten te verrijken. Het benutten van verschillen betekent niet dat we compromissen sluiten tussen verschillende perspectieven of ze samenvoegen tot één uniform perspectief. In plaats daarvan gebruiken we de verschillen en mogelijke spanningen tussen perspectieven om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen, en creatieve oplossingen te genereren.

  Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel is gebaseerd op een proces van drie fasen waarin studenten leren hoe ze verschillende perspectieven kunnen benutten, binnen de klas. Bekijk deze video waarin een student en academici samen komen om te praten over de inzet van het Mixed Classroommodel in het onderwijs van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

  Lees meer over de Mixed Classroom aanpak voor online onderwijs [EN]

 • Waarom een VU Mixed Classroom Onderwijsmodel?

  Als Vrije Universiteit Amsterdam willen we dat studenten competenties verwerven die hen helpen te gedijen in een wereld die steeds dynamischer wordt. Het onderwijsmodel stemt het leren van studenten af op de onderwijsvisie van de VU, waarin de waarden persoonlijk, open en verantwoordelijk centraal staan.

  Persoonlijk verwijst naar de waardering van de persoonlijke, unieke identiteiten, talenten en bijdragen van studenten (en docenten). Open drukt de waarde uit die wordt gehecht aan diversiteit in de breedste zin van het woord, de erkenning dat de interactie van een breed scala aan mensen en perspectieven leerprocessen versterkt. Verantwoordelijk raakt aan het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat mensen een standpunt innemen ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen, terwijl ze open blijven staan voor andere perspectieven.

  Hoewel de meeste docenten het eens zullen zijn met deze kernwaarden, kan de vertaling naar concrete onderwijssituaties een uitdaging zijn. Hoe creëren we een sfeer waarin studenten en docenten hun eigen identiteit kunnen inbrengen in de klas? Hoe kunnen we verschillen op een veilige manier aan de oppervlakte brengen? Hoe gaan we ze onderzoeken? Hoe debatteren we over academische waarden als de emoties soms zo hoog oplopen dat studenten en docenten niet meer naar elkaar luisteren? Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel biedt strategieën en leeractiviteiten om met deze uitdagingen om te gaan.

  Lees meer over onze visie, ambities en plannen voor de komende jaren [NL]

 • De fasen

  Wij onderscheiden de volgende fasen, die zich in de onderwijssituatie afspelen: 

  • Bewustmaken: Studenten bewust maken van hun eigen referentiekader en de bestaande diversiteit in de onderwijsgroep, en het creëren van een veilige leeromgeving om dit te doen
  • Betrekken: Studenten aanzetten tot constructieve interactie met verschillende perspectieven in de klas
  • Optimaliseren: Optimaliseren van het leerproces van elke student door gebruik te maken van verschillende perspectieven.

  Elke fase heeft zijn eigen uitdagingen, maar zeker ook zijn eigen beloningen.

 • Projecten en activiteiten rond het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel

  Workshopreeks Mixed Classroom in practice
  Om docenten te ondersteunen bij de implementatie van het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel, organiseren wij workshops Mixed Classroom in de praktijk.

  Als onderwijskader gebruiken wij het nieuw ontwikkelde Mixed Classroom Educational Model VU, dat zich richt op het uiteindelijke resultaat dat studenten in staat zijn om verschillende perspectieven binnen de groep te kapitaliseren. Om dat doel te bereiken, volgen wij de drie fasen zoals die in het Mixed Classroom Educational Model zijn gedefinieerd. We kijken naar de wens van studenten om erbij te horen, de mogelijkheden tot identificatie, de complexe groepsdynamiek en de impliciete associaties.

  Een certificaat wordt uitgereikt na voltooiing van een portfolio dat onder meer bestaat uit een presentatie van een peer-reviewed paper/artikel waarin een aspect van de Mixed Classroom aan de orde komt, een reflectie op een "hot moment" (hoe om te gaan met spanningen of conflicten vanwege diversiteit) en het ontwerpen van een interventie die een toepassing laat zien van de inzichten binnen het Mixed Classroom Educational Model.

  Docenten kunnen zich hier aanmelden voor komende workshops (max. 15 deelnemers per workshop).

  Reflectiesessies Mixed Classroom
  Reflectiesessies over de Mixed Classroom worden georganiseerd in samenwerking met het Network for Teaching and Learning of rechtstreeks met faculteiten. Tijdens deze twee uur durende sessies verkennen we praktijkvoorbeelden uit de individuele lespraktijk van de deelnemers in een veilige en gestructureerde omgeving. De sessies zijn open voor alle docenten, om best practices te delen en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden te bespreken.

  Unpack Your Study Abroad
  Het Unpack Your Study Abroad (UYSA) programma is ontworpen en ontwikkeld door het International Office van VU Amsterdam, in samenwerking met de LEARN! Academy van VU Amsterdam. Het programma maakt deel uit van een uitwisselingssemester en is opgezet volgens de Mixed Classroom-principes van VU Amsterdam. Het programma is ontwikkeld om studenten te ondersteunen bij het maken van succesvolle culturele aanpassingen en om hun voorbereiding op een semester in het buitenland te optimaliseren. Het programma is verdeeld in drie fasen: voor, tijdens en na de uitwisseling. Studenten maken kennis met het theoretische concept van cultuur, terwijl ze tijdens de uitwisseling ook een nieuw land uit de eerste hand ervaren. Door de opdrachten voor elke fase van hun uitwisseling in hun e-Portfolio in te vullen, leren de studenten hoe ze op hun ervaringen kunnen reflecteren en hoe ze de in het buitenland verworven competenties bij hun terugkeer kunnen gebruiken.

 • Neem contact met ons op

  Wil je meer weten over het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel en/of hoe je het kunt implementeren, neem dan contact met ons op:

  Siema Ramdas
  s.k.k.ramdas@vu.nl

  Marieke Slootman
  m.w.slootman@vu.nl