Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Mixed Classroom - hoofdpagina

VU Mixed Classroom Onderwijsmodel

Als Vrije Universiteit Amsterdam willen we dat studenten competenties verwerven die hen helpen de wereld te begrijpen en te gedijen in een wereld die steeds dynamischer wordt. Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel stemt het leren van studenten af op de onderwijsvisie van de VU, waarin de waarden persoonlijk, open en verantwoordelijk centraal staan. Het geeft docenten praktische handvatten om een inclusieve leeromgeving te creëren en stimuleren. 

Over het Mixed Classroom Onderwijsmodel

 • Waarom een VU Mixed Classroom Onderwijsmodel?

  Als Vrije Universiteit Amsterdam willen we dat studenten competenties verwerven die hen helpen te gedijen in een wereld die steeds dynamischer wordt. Het onderwijsmodel stemt het leren van studenten af op de onderwijsvisie van de VU, waarin de waarden persoonlijk, open en verantwoordelijk centraal staan.

  Persoonlijk verwijst naar de waardering van de persoonlijke, unieke identiteiten, talenten en bijdragen van studenten (en docenten). Open gaat over de waarde die we hechten aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Daarbij erkennen we dat interactie tussen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven het leerproces versterkt. Verantwoordelijk gaat over het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat betekent dat mensen een standpunt innemen ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen, terwijl ze open blijven staan voor andere perspectieven.

  Hoewel de meeste docenten het eens zullen zijn met deze kernwaarden, kan de vertaling naar concrete onderwijssituaties een uitdaging zijn. Hoe creëren we een sfeer waarin studenten en docenten hun eigen identiteit kunnen inbrengen in de klas? Hoe kunnen we verschillen op een veilige manier aan de oppervlakte brengen? Hoe gaan we ze onderzoeken? Hoe debatteren we over academische waarden als de emoties soms zo hoog oplopen dat studenten en docenten niet meer naar elkaar luisteren? Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel biedt strategieën en leeractiviteiten om met deze uitdagingen om te gaan.

 • De fasen

  Wij onderscheiden de volgende fasen, die zich in de onderwijssituatie afspelen: 

  • Bewustmaken: Studenten bewust maken van hun eigen referentiekader en de bestaande diversiteit in de onderwijsgroep, en het creëren van een veilige leeromgeving om dit te doen
  • Betrekken: Studenten aanzetten tot constructieve interactie met verschillende perspectieven in de klas
  • Optimaliseren: Optimaliseren van het leerproces van elke student door gebruik te maken van verschillende perspectieven.

  Elke fase heeft zijn eigen uitdagingen, maar zeker ook zijn eigen beloningen.

 • Projecten en activiteiten rond het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel

  Workshopreeks Mixed Classroom in practice
  Om docenten te ondersteunen bij de implementatie van het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel, organiseren wij workshops Mixed Classroom in de praktijk.

  Als onderwijskader gebruiken wij het nieuw ontwikkelde Mixed Classroom Educational Model VU, dat zich richt op het uiteindelijke resultaat dat studenten in staat zijn om verschillende perspectieven binnen de groep te kapitaliseren. Om dat doel te bereiken, volgen wij de drie fasen zoals die in het Mixed Classroom Educational Model zijn gedefinieerd. We kijken naar de wens van studenten om erbij te horen, de mogelijkheden tot identificatie, de complexe groepsdynamiek en de impliciete associaties.

  Een certificaat wordt uitgereikt na voltooiing van een portfolio dat onder meer bestaat uit een presentatie van een peer-reviewed paper/artikel waarin een aspect van de Mixed Classroom aan de orde komt, een reflectie op een "hot moment" (hoe om te gaan met spanningen of conflicten vanwege diversiteit) en het ontwerpen van een interventie die een toepassing laat zien van de inzichten binnen het Mixed Classroom Educational Model.

  Docenten kunnen zich hier aanmelden voor komende workshops (max. 15 deelnemers per workshop).

  Reflectiesessies Mixed Classroom
  Reflectiesessies over de Mixed Classroom worden georganiseerd in samenwerking met het Network for Teaching and Learning of rechtstreeks met faculteiten. Tijdens deze twee uur durende sessies verkennen we praktijkvoorbeelden uit de individuele lespraktijk van de deelnemers in een veilige en gestructureerde omgeving. De sessies zijn open voor alle docenten, om best practices te delen en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden te bespreken.

  Unpack Your Study Abroad
  Het Unpack Your Study Abroad (UYSA) programma is ontworpen en ontwikkeld door het International Office van VU Amsterdam, in samenwerking met de LEARN! Academy van VU Amsterdam. Het programma maakt deel uit van een uitwisselingssemester en is opgezet volgens de Mixed Classroom-principes van VU Amsterdam. Het programma is ontwikkeld om studenten te ondersteunen bij het maken van succesvolle culturele aanpassingen en om hun voorbereiding op een semester in het buitenland te optimaliseren. Het programma is verdeeld in drie fasen: voor, tijdens en na de uitwisseling. Studenten maken kennis met het theoretische concept van cultuur, terwijl ze tijdens de uitwisseling ook een nieuw land uit de eerste hand ervaren. Door de opdrachten voor elke fase van hun uitwisseling in hun e-Portfolio in te vullen, leren de studenten hoe ze op hun ervaringen kunnen reflecteren en hoe ze de in het buitenland verworven competenties bij hun terugkeer kunnen gebruiken.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel en/of hoe je het kunt implementeren, neem dan contact met ons op:

Siema Ramdas: s.k.k.ramdas@vu.nl

Amrita Das: a.das@vu.nl

Contactpersoon

Amrita Das