Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

SDG-dashboard

Het SDG-dashboard meet aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) onze maatschappelijke impact. Zo blijkt nog beter waar de VU voor staat: een universiteit met een maatschappelijke focus.

Met ons onderwijs, onderzoek en onze bedrijfsvoering maken wij ons sterk voor de realisatie van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zeventien doelen die de wereld op weg helpen naar een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving in 2030. En die een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Onze drie speerpunten en vier profielthema’s sluiten nauw op deze doelen aan.

Met de gedachte ‘meten is weten’ heeft het Aurora-netwerk, het Europese netwerk van maatschappelijk georiënteerde onderzoeksuniversiteiten, onder leiding van de VU het SDG-dashboard ontwikkeld. Deze bibliometrische tool maakt de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s van Nederlandse universiteiten en Europese universiteiten uit het Aurora-netwerk inzichtelijk.

Naast de wetenschappelijke impact, laat de tool zien of het onderzoek vrij toegankelijk is. Ook is inzichtelijk in hoeverre beleidsmakers het onderzoek oppikken. Komt het onderzoek bijvoorbeeld voor in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie? Bij toetsing blijkt dat op het gebied van armoedebestrijding, gezondheid en welzijn, en duurzame energie veel publicaties zijn terug te vinden in beleidsdocumenten. Om nog meer impact te hebben, is het belangrijk dat onderzoek vrij toegankelijk is. Zo kunnen we nog meer bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen.

Een introductie van het SDG-dashboard

Met het SDG Research Dashboard is te zien welke onderzoekspublicaties betrekking hebben op de Global Goals, hoe open en vrij beschikbaar deze zijn voor de samenleving, en welke (niet-)overheidsorganisaties gebruik maken van deze publicaties in hun beleid. Nieuw zijn de SDG classifier en SDG badges, waarbij een SDG-wiel wordt gegenereerd op basis van een tekstfragment in 104 talen, en code om in te sluiten op een webpagina.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Meer leren over dit onderwerp?

Contactpersoon