Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

A Broader Mind

De VU stimuleert studenten, academici en professionals om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. Zo kunnen we tegenstellingen overbruggen, duurzame oplossingen vinden en aan een betere wereld werken.

Aan de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. Iemand met academische bagage en met oog voor de samenleving.

Al sinds de oprichting een brede vorming
Al tijdens de dagen van onze oprichter Abraham Kuyper staat de VU voor waardengedreven wetenschap. Kuyper was een voorstander van brede intellectuele en persoonlijke vorming van studenten. Studenten moesten daarom gestimuleerd worden vanuit hun levens- en wereldbeschouwing actief te zijn in wetenschap en samenleving. Zijn gedachtegoed inspireert ons nog steeds, zij het in een eigentijdse vorm.

Ook vandaag de dag zien wij verschillen in opvattingen en persoonlijke overtuigingen als belangrijke drijfveren voor wetenschap en maatschappelijk engagement. We zien de VU als een waardengedreven gemeenschap met impact die voorbij onze eigen grenzen reikt. Waarden die vormgeven aan onderwijs, onderzoek, valorisatie, bedrijfsvoering én de wereld om ons heen.

We stellen dan ook bewust vragen over de betekenis, rol en verantwoordelijkheid van ons als universiteit. We stimuleren studenten, wetenschappers en professionals binnen en buiten de VU om hetzelfde te doen en met A Broader Mind te kijken naar de samenleving, het vakgebied en hun persoonlijke rol daarin.

Kleur geven aan identiteit en kerntaken
Met A Broader Mind geven we concreet invulling aan onze bijzondere identiteit en kleur aan ons wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie. Een kleur die past bij de unieke kenmerken van de VU zoals een diverse studentenpopulatie, onze maatschappelijke oriëntatie en sterk interdisciplinair onderzoek. Kenmerken die studenten, academici en professionals stimuleren om ruimer te denken. Het fundament van A Broader Mind ligt in de driehoek van persoonlijke ontwikkeling, academische verbreding en maatschappelijke oriëntatie.

A Broader Mind ontwikkelen
Naast verbreding van kennisdomein en bijbehorende vaardigheden, spelen waarden een belangrijke rol bij het ontwikkelen van A Broader Mind. Het gaat om drie verschillende waarden. 1. iemands persoonlijke waarden, 2. fundamentele waarden van het vakgebied, zoals rechtvaardigheid, zorg voor de ander, zoektocht naar de waarheid. 3. de altijd in discussie zijnde maatschappelijke waarden. Daarbij zoeken we naar verdieping, verbreding en verbinding van die regelmatig botsende waarden.

Studenten, academici en professionals met A Broader Mind zijn dan ook mensen die zich bewust zijn van hun eigen persoonlijkheid, waarden, drijfveren en denkkader en tegelijkertijd open staan voor die van anderen. Ze combineren diepgaande vakinhoudelijke kennis met een brede multidisciplinaire blik en vaardigheden. Dat doen ze kritisch, vanuit verschillende perspectieven en over grenzen heen. Geëngageerde professionals die elkaars verschillen waarderen en benutten, en met kennis en kunde werken aan een betere wereld. Vandaag, morgen en voor toekomstige generaties.

Studeren met A Broader Mind

Onderdeel van A Broader Mind is de Broader Mind Course. Opleidingsdirecteur Govert Buijs vertelt hoe VU bachelor- en masterstudenten samen met VU-medewerkers bouwen aan de toekomst van ons onderwijs

A Broader Mind voor studenten

 • Broader Mind Course

  Studenten werken in de Broader Mind Course aan hun persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke oriëntatie en academische verdieping.

  Studeer je aan de VU, dan ontwikkel je A Broader Mind. Welke opleiding je ook kiest, je wordt uitgedaagd om over de grenzen van je studie, naar de maatschappij én naar jezelf te kijken. 

 • Community Service Learning

  Daarnaast kunnen ze, als keuzevak binnen, onderdeel van, of extracurriculaire activiteit naast hun studie, deelnemen aan Community Service Learning. Samen met andere studenten werken ze aan, en dragen ze bij aan de oplossing van een actueel maatschappelijk vraagstuk waarmee een organisatie worstelt.

 • Mixed Classroom

  Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel is een onderwijsaanpak die gebruik maakt van diversiteit om de onderwijservaring voor alle studenten te verrijken. Het benutten van verschillen betekent niet dat we compromissen sluiten tussen verschillende perspectieven of ze samenvoegen tot één uniform perspectief. In plaats daarvan gebruiken we de verschillen en mogelijke spanningen tussen perspectieven om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen, en creatieve oplossingen te genereren.