Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verrijk je studie met Community Service Learning

Laatst gewijzigd op 13 december 2023
Maak impact door te werken aan echte uitdagingen in de samenleving, terwijl je essentiële vaardigheden ontwikkelt voor je toekomstige carrière. VU Amsterdam biedt verschillende Community Service Learning vakken aan die jouw leerervaring verderbrengen dan het klaslokaal, in en met de maatschappij.

Community Service Learning (CSL) is een vorm van onderwijs die studenten verbindt met partijen in de samenleving, zoals burgerinitiatieven, non-profits, lokale organisaties of beleidsmakers. Samen ga je (een deel van) een echte uitdaging aan.  

De meeste bachelor- en masteropleidingen aan de VU Amsterdam bieden CSL-vakken aan, dus die van jou waarschijnlijk ook! 

Waarom deelnemen aan een CSL-vak? 

✓ Maak een verschil | Pak echte uitdagingen aan en draag bij aan de maatschappij, al voordat je afgestudeerd bent.  

✓ Kennis toepassen in de praktijk | Combineer theoretisch leren in het klaslokaal met het toepassen van je kennis in de maatschappij. 

✓ Verwerf nieuwe vaardigheden | Ontwikkel belangrijke competenties voor je toekomstige carrière, zoals kritisch denken, problemen oplossen, leiderschap en cultureel begrip.  

✓ Ontdek verschillende standpunten | Word je bewust van je eigen perspectief en dat van anderen. Denk na over de overeenkomsten, verschillen en wrijvingen tussen deze standpunten en zoek naar mogelijkheden om ze te integreren. 

✓ Breid je netwerk uit | Leg contacten met organisaties, burgerinitiatieven en medestudenten. 

Volg een Community Service Learning-vak

 • Wat ga je doen tijdens een CSL-vak?

  De onderwerpen en activiteiten verschillen per vak, maar je kunt je verdiepen in vragen als: Wat zijn de verschillende oorzaken van eenzaamheid in een bepaalde stadswijk? Hoe maak je het openbaar vervoer beter toegankelijk? Hoe kun je recyclen stimuleren om een circulaire economie te bevorderen? 

  Je kunt dit soort vragen onderzoeken door middel van interviews, groepsdiscussies, vragenlijsten of andere methoden. Uiteindelijk kan dit resulteren in de gezamenlijke ontwikkeling van een app, interventie, aanbeveling, actieplan, evaluatie of een ander product waar de maatschappelijke partner mee aan de slag gaat. 

 • Hoe meld je je aan voor een CSL-vak?

  VU Amsterdam biedt een breed scala aan Community Service Learning vakken in verschillende studierichtingen. De meeste bachelor- en masteropleidingen bieden CSL-vakken of keuzevakken aan. Neem contact op met je cursuscoördinator of het CSL-team om de mogelijkheden binnen jouw opleiding te verkennen. 

  Er zijn ook speciale CSL-vakken die toegankelijk zijn voor alle studenten:   

  Bachelor minor: Global Health 
  In deze minor houd je je bezig met vraagstukken op het gebied van migratie, voedselzekerheid of geestelijke gezondheidszorg. Hierbij werk je gedurende vijf maanden samen met lokale, nationale of internationale maatschappelijke organisaties. De relatief langdurige betrokkenheid geeft je de kans om echt impact te maken. 

  Master keuzevak: Interdisciplinary Community Service Learning 
  In dit vak werk je aan complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, de transformatie van stedelijke voedselsystemen en de toegankelijkheid van openbare ruimten. Je werkt samen met maatschappelijke organisaties en studenten uit verschillende academische disciplines en leert hoe je kennis uit alle verschillende perspectieven kunt integreren. VU Amsterdam biedt een breed scala aan Community Service Learning vakken in verschillende studierichtingen. De meeste bachelor- en masteropleidingen bieden CSL-vakken of keuzevakken aan. Neem contact op met je cursuscoördinator of het CSL-team om de mogelijkheden binnen jouw opleiding te verkennen. 

 • Voorbeelden van CSL-vakken

  Ontdek hieronder een kleine selectie van de Community Service Learning vakken van de VU: 

  Marketing Sustainable Innovations 
  Studenten van de minor Sustainability and Innovation ontwikkelen een marketingplan voor een maatschappelijke partner met betrekking tot een duurzame innovatie. Aan het eind van het vak presenteren ze hun bevindingen en het marketingplan. 

  Professional Sociology Skills (PVS1 en PVS2) 
  In deze vakken ontwikkelden tweedejaars sociologiestudenten doormiddel van vier mogelijke toekomstscenario's voor post-COVID Amsterdam. De gemeente gebruikt deze om bestaand en nieuw beleid te testen en te bepalen hoe goed de stad is voorbereid op elk van de scenario's.   

  Governing Global Challenges 
  Tweedejaars studenten politicologie werken samen met verschillende overheidsinstanties (een ministerie, gemeente, NGO's en belangenorganisaties) om mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals de onbedoelde effecten van internationale ontwikkelingshulp op het bestuur, eenzaamheid tijdens de pandemie en de controversiële kwestie van het hebben van een dubbele nationaliteit. 

  Analysis of Governmental Policy 
  Eerstejaars masterstudenten Management, Policy Analysis and Entrepreneurship leren hoe ze beleidsadvies kunnen geven over een complexe maatschappelijke kwestie op basis van interdisciplinair onderzoek. Ze schrijven een beleidsadviesrapport over een uitdagend onderwerp, zoals eenzaamheid of alcoholisme. 

  Manangement of  Sustainable Innovations 
  Eerstejaars masterstudenten Digital Business and Innovation bedenken nieuwe manieren om duurzame innovaties voor bedrijven te bevorderen. Hierbij kun je denken aan platforms die helpen bij het faciliteren van duurzamere energieoplossingen, lokale voedseldistributie of stedelijke mobiliteit. 

  VU Amsterdam biedt nog veel meer CSL-vakken aan. Neem contact op met je opleidingscoördinator of het CSL-team om de mogelijkheden binnen jouw opleiding te verkennen. 

Hoe ervaren studenten CSL? 

"Community Service Learning heeft mij bewust gemaakt van de complexiteit van maatschappelijke problemen. Door deze ervaring voel ik mij goed voorbereid op mijn toekomstige baan." 

"Ik voel me zelfverzekerder en heb vertrouwen om met mensen om te gaan die anders zijn dan ik." 

"Er wordt echt iets gedaan op basis van je inzichten en resultaten. Dat is heel motiverend." 

"Nu begrijp ik wat ik daadwerkelijk kan doen met de kennis die we opdoen tijdens de colleges." 

Voorbeeld van een CSL-vak over eenzaamheid

In deze video geven eerstejaarsstudenten Gezondheidswetenschappen uitleg over hun Community Service Learning-project over eenzaamheid onder jongeren in Amsterdam Nieuw-West. Hoe hebben ze deze interactie ervaren? 

"We waren verrast hoe open en kwetsbaar mensen met ons spraken!" 

"Het project was erg leuk, omdat we al zo vroeg in onze studie met een echte cliënt mochten werken." 

Vragen? Of wil je een CSL-vak volgen?

Laten we samen de mogelijkheden doornemen

CSL@vu.nl

Athena Instituut, Faculteit der Bètawetenschappen
W&N gebouw, 5e verdieping, vleugel C

Contactpersoon

 • Dr. Sarju Sing Rai
 • Universitair docent competentieontwikkeling door maatschappelijke betrokkenheid
 • s.s.rai@vu.nl
Dr. Sarju Sing Rai