Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Social Sciences for Society

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen aan de VU: begrijp de vragen van vandaag, draag bij aan de wereld van morgen

De wereld wordt steeds dynamischer, diverser en internationaler. Dat vraagt om uitstekend opgeleide mensen die de ingewikkelde problemen van vandaag en morgen vanuit verschillende perspectieven kunnen doorgronden en die de vaardigheden bezitten om tot verrassende oplossingen te komen. Bij Sociale Wetenschappen aan de VU leiden we je op tot zo’n kritische denker en doener.

Je krijgt bij ons een gedegen opleiding in een van de sociale wetenschappen en tegelijkertijd leer je om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de grote actuele sociale vraagstukken. Voor deze zg. ‘wicked problems’ zijn geen pasklare oplossingen. Neem kwesties als de sociale uitsluiting van ongedocumenteerde migranten, privacy in een digitale wereld en de vraag of er grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting. Deze problemen zijn zo complex dat je meerdere sociale wetenschappen nodig hebt om ze te kunnen begrijpen. Bij ons leer je vanaf je tweede jaar de verschillende disciplines te combineren in themablokken waar deze actuele vraagstukken behandeld worden. Zo leer je nieuwe vragen stellen, verrassende oplossingen bedenken en overwogen afwegingen maken. Kortom, je leert door te denken en geen genoegen te nemen met gemakkelijke antwoorden.

Hoe worden blijkbaar alledaagse zaken aangemerkt als traditie?

Nederlandse cultuur is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Zo wordt er meer aandacht besteed aan tradities, architectuur, design, erfgoed, geloof en normen en waarden. Dit roept vragen op over de rol van cultuur en bijbehorende rituelen om te onderzoeken. Irene Stengs is bijzonder hoogleraar Antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op Nederlandse popcultuur en Nederlands erfgoed. 

Sociaal functioneren van ouderen

Theo van Tilburg is hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek focust zich op het sociaal functioneren van ouderen, hierbij neemt hij criteria zoals familie, sociaal netwerk, ondersteuning en informele steun en zorg mee. Vaak wordt aangenomen dat naarmate je ouder wordt, je sociale netwerk krimpt. Dit effect zou door de coronapandemie versterkt worden. Uit onderzoek van Theo van Tilburg blijkt het tegenovergestelde waar.

In de spotlight

Meer over

Lees meer over wat de Faculteit der Sociale Wetenschappen te bieden heeft

Contact met de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam