Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Social Sciences for Society

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen aan de VU: begrijp de vragen van vandaag, draag bij aan de wereld van morgen

De wereld wordt steeds dynamischer, diverser en internationaler. Dat vraagt om uitstekend opgeleide mensen die de ingewikkelde problemen van vandaag en morgen vanuit verschillende perspectieven kunnen doorgronden en die de vaardigheden bezitten om tot verrassende oplossingen te komen. Bij Sociale Wetenschappen aan de VU leiden we je op tot zo’n kritische denker en doener.

Je krijgt bij ons een gedegen opleiding in een van de sociale wetenschappen en tegelijkertijd leer je om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de grote actuele sociale vraagstukken. Voor deze zg. ‘wicked problems’ zijn geen pasklare oplossingen. Neem kwesties als de sociale uitsluiting van ongedocumenteerde migranten, privacy in een digitale wereld en de vraag of er grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting. Deze problemen zijn zo complex dat je meerdere sociale wetenschappen nodig hebt om ze te kunnen begrijpen. Bij ons leer je vanaf je tweede jaar de verschillende disciplines te combineren in themablokken waar deze actuele vraagstukken behandeld worden. Zo leer je nieuwe vragen stellen, verrassende oplossingen bedenken en overwogen afwegingen maken. Kortom, je leert door te denken en geen genoegen te nemen met gemakkelijke antwoorden.

Maatschappelijke kwesties bekijken door de ogen van een ander

Antropoloog Luisa Schneider doet onderzoek naar intimiteit, geweld en wetgeving in Duitsland en Sierra Leone. In haar onderzoek leeft ze met mensen samen op hun voorwaarden. "Ik heb met thuislozen op straat geleefd en samengewerkt met mensen die worstelen met verslaving en geestelijke gezondheid in Duitsland." Ze onderzoekt maatschappelijke kwesties vanuit het perspectief van hen die erdoor geraakt worden.

Uitgelicht: vrijheid van meningsuiting in de digitale samenleving

"Voor het eerst in de geschiedenis hebben we slechts een handvol particuliere bedrijven die een groot deel van de online omgeving reguleren." Communicatiewetenschapper Andreu Casas onderzoekt wat daarvan de gevolgen zijn. Hij houdt zich bezig met vrijheid van meningsuiting en censuur in de digitale samenleving, politieke communicatie, openbare beleidsprocessen en computationele methoden. 

In de spotlight

Meer over

Lees meer over wat de Faculteit der Sociale Wetenschappen te bieden heeft

Contact met de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam