Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Institute for Societal Resilience (ISR)

Institute for Societal Resilience

Het Institute for Societal Resilience (ISR) is het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. 

Toenemende sociale ongelijkheid, maatschappelijke onrust, klimaat verandering, invloed van digitale technologie op samenleving en openbaar bestuur, nieuwe vormen van georganiseerde (cyber)criminaliteit en een vastlopend zorg systeem: maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Uitdagingen die dermate complex zijn, dat samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en inzichten uit verschillende disciplines binnen de praktijk en wetenschap noodzakelijk is.  

Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een antwoord op deze behoefte. Het ISR is het in 2015 opgerichte onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen waarbinnen onderzoekers, professionals en maatschappelijke partners samen werken en bijdragen aan het vinden van antwoorden op deze maatschappelijke vraagstukken. 

Onze Missie

Maatschappelijke impact

Met de maatschappelijke impact van onze sociaal-wetenschappelijke expertise dragen we bij aan het reflectievermogen en de veerkracht van individuen, organisaties en samenlevingen, zodat we samen kunnen bijdragen aan ontwikkelingen en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Onze onderzoekers bereiken maatschappelijke impact door kennis en expertise te ontwikkelen vanuit de principes van wederkerigheid, co-creatie en maatschappelijke betrokkenheid. In een open dialoog met maatschappelijke partners en collega-onderzoekers delen we onze sociaal-wetenschappelijke kennis en halen we nieuwe inzichten uit professionals en praktijken om ons onderzoek en onderwijs te verrijken.  

Een veerkrachtige gezondheidszorg

Hoe kunnen verschillende partijen binnen ons zorgstelsel beter samenwerken om de zorg te optimaliseren voor cliënten en zorgverleners?

Bianca Beersma is hoogleraar Organisatiewetenschappen en doet onderzoek naar de samenwerking en competitie in de context van organisaties. Zij is themaleider Zorg en Welzijn voor het ISR en onderzoekt onder andere verschillende dilemma’s binnen de gezondheidszorg.

Onderzoek uitgelicht

Ontdek meer

Lees alles over onze 7 Expertise Labs, onze missie en hoe we werken

Contact

Telefoon: +31 (0)20 5982350

E-mail: isr.fsw@vu.nl

LinkedIn: linkedin.com

Het ISR bevindt zich op de campus van de Vrije Universiteit op de Amsterdamse Zuidas. Dit gebied staat bekend als een van de meeste dynamische en snelst groeiende commerciële districten van Nederland

Institute for Societal Resilience
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam