Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Institute for Societal Resilience (ISR)

Institute for Societal Resilience

Het Institute for Societal Resilience (ISR) is het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, polarisatie, radicalisering, nieuwe vormen van cyber(criminaliteit): maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Uitdagingen die dermate complex zijn, dat samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en inzichten uit verschillende disciplines binnen de praktijk en wetenschap noodzakelijk is. 

Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een antwoord op deze behoefte. Het ISR is een in 2015 opgericht facultaire onderzoeksinstituut waar autonome wetenschappers - over de grenzen van sociaalwetenschappelijke disciplines heen - samen werken aan deze maatschappelijke vraagstukken. 

De focus ligt daarbij op 'resilience', oftewel: veerkracht. Een focus die voorkomt uit de overtuiging dat de samenleving veerkrachtig genoeg is om de vele complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst aan te gaan. 

Wat is 'resilience'?

Ons uitgangspunt is dat een samenleving veerkrachtig is wanneer individuen, groepen en organisaties en samenlevingen in tijden van tegenslag, dreiging, rampen en oorlogen in staat zijn zich staande te houden en aan te passen. Maar vooral van de gelegenheid gebruik te maken om een weg (terug) te vinden naar welzijn, een goed (of zelfs beter) functionerend sociaal systeem en een gezonde samenleving.

Thema's

Het onderzoek van ISR is georganiseerd rondom vier inhoudelijke thema's, elk geleid door een themaleider. 

Bekijk de thema's hier.

Expertiselabs

In onze zogenoemde expertiselabs wordt wetenschappelijke expertise gekoppeld aan die van professionals uit de praktijk. 

Bekijk de labs hier. 

Een veerkrachtige gezondheidszorg

Hoe kunnen verschillende partijen binnen ons zorgstelsel beter samenwerken om de zorg te optimaliseren voor cliënten en zorgverleners?

Bianca Beersma is hoogleraar Organisatiewetenschappen en doet onderzoek naar de samenwerking en competitie in de context van organisaties. Zij is themaleider Zorg en Welzijn voor het ISR en onderzoekt onder andere verschillende dilemma’s binnen de gezondheidszorg.

Onderzoek uitgelicht

Meer over

Contact

Telefoon: +31 (0)20 5982350

E-mail: isr.fsw@vu.nl

LinkedIn: linkedin.com

Het ISR bevindt zich op de campus van de Vrije Universiteit op de Amsterdamse Zuidas. Dit gebied staat bekend als een van de meeste dynamische en snelst groeiende commerciële districten van Nederland

Institute for Societal Resilience
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam