Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Talma Instituut

Talma instituut

Het Talma Instituut bundelt de kennis van diverse VU-faculteiten op het terrein van zorg.

Per onderzoeksproject bekijken we welke onderzoekers het best team kunnen vormen. Of het nu gaat om economen, juristen, bestuurskundigen, organisatiedeskundigen of andere onderzoekers, via het Talma Instituut worden deze snel en gericht bij een project betrokken.

Het Talma Instituut doet multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar institutionele barrières in de zorg. Die barrières herkennen en helpen wegnemen maakt de zorg doelmatiger, en daarop is het Talma Zorgprogramma gericht. Doelmatige zorg is zorg met een optimale verhouding tussen de wettelijk vastgelegde publieke doelen van het zorgstelsel: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De verhouding tussen deze doelen krijgt vorm in een complexe wereld van regulering en professionele routines, (markt)mechanismen, prikkels, stelsels en zorgorganisaties.

Partners

Logo's partners Talma Instituut

Meer informatie over Talma Instituut

Meer over

Contact met het Talma Instituut

Stuur een e-mail naar talma.instituut@vu.nl

Het bureau van het Talma Instituut is gevestigd in het hoofdgebouw van de VU. 

p/a Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam