Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Marieke van Wieringen nieuwe directeur Talma Instituut

28 november 2023
Na drie jaar is voor Bianca het moment gekomen om afscheid te nemen als wetenschappelijk directeur van het Talma Instituut

Bianca kijkt tevreden terug op haar periode als directeur. Zij vond het geweldig om betrokken te kunnen zijn bij al het zorgonderzoek van Talma en daarbij op te trekken met onze maatschappelijke partners. Zij dankt de maatschappelijke partners, onze Raad van Advies, het Talma bestuur, de Talma-themaleiders en onderzoekers, voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Gelukkig blijft Bianca als onderzoeker aan het instituut verbonden.

Marieke van Wieringen neemt het directeurschap van het Talma Instituut over. Zij kijkt ernaar uit om samen met de themaleiders en onderzoekers de prettige samenwerking met maatschappelijke partners te vervolgen en nieuwe stappen met het instituut te gaan zetten. “We kunnen daarbij voortbouwen op de solide basis die we als team de afgelopen jaren voor het instituut hebben gelegd.”

Contact met het Talma Instituut

Stuur een e-mail naar talma.instituut@vu.nl

Het bureau van het Talma Instituut is gevestigd in het hoofdgebouw van de VU. 

p/a Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam