Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek Talma Instituut

Het Talma Instituut wil een bijdrage leveren aan de vernieuwing van sociale stelsels in de verzorgingsstaat. In het onderzoek stellen we telkens de vraag hoe de zorg, onderwijs en sociale zekerheid zo ingericht kunnen worden dat mensen actief blijven deelnemen aan de maatschappij in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Op basis van gesprekken met het onderzoeks- en maatschappelijke veld agendeert het Talma Instituut zijn onderzoeks-agenda.

Het Talma Zorgprogramma staat voor hoogstaand onderzoek dat:

  • Wordt gevoed door meerdere disciplines;
  • Wordt uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partners;
  • Gaat over thema’s en vraagstukken die de partners van het Talma Instituut hebben geprioriteerd;
  • Voor die partners getuigt van inzicht in hun positie en rol in de zorg;
  • Tot doel heeft kennis te delen om bij te dragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg;
  • Belemmeringen voor integrale, doelmatige en persoonsgerichte zorg wegneemt.