Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het recht centraal in de maatschappij

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam is oog hebben voor de maatschappelijke betekenis van het recht.

Welke rol speelt het recht in een digitale samenleving? Hoe wordt wet- en regelgeving ingezet om maatschappelijke problemen te benaderen, zoals de klimaatcrisis? Hoe verhoudt het recht zich tot bestuur, politiek en maatschappij? Een samenleving die constant verandert, vraagt om criminologen en juristen die meebewegen. 

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam leiden we criminologen en juristen op met een scherpe juridische blik en gevoel voor de maatschappij. Diverse alumni van onze faculteit passen dit nog elke dag toe in bestuurlijke en maatschappelijk belangrijke functies, zoals Dineke de Groot, de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad.

Diversiteit in het onderwijs
Wij maken gebruik van een uniek onderwijsmodel: de VU Mixed Classroom.
Een onderwijsaanpak die voortbouwt op diversiteit om de leerervaring voor alle aanwezige studenten te verrijken. We creëren een leeromgeving waar we verschillen en mogelijke spanningen tussen perspectieven benutten om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen, en creatieve oplossingen te genereren. Competenties die de studenten verder helpen om de wereld te begrijpen en voorbereiden op hun rol als jurist in de samenleving. 

Law in Action

Law in Action

Hoe onze studenten zich ontwikkelen tot juristen en criminologen die oog hebben voor de maatschappelijke betekenis van het recht? Door hen aan zaken te laten werken voor echte opdrachtgevers. Een pleidooi houden voor een rechtbank, een cold case onder de loep nemen of met topjuristen aan de Zuidas uitzoeken hoe je bedrijfsfraude kunt opsporen. Het recht bestuderen én direct toepassen in de hedendaagse maatschappij. Law in Action, noemen we dat. 

Lees meer over Law in Action
In de rook feest vierende voetbalsupporters met politie in de buurt

Empirical Legal Studies

Empirical Legal Studies

Binnen de faculteit wordt naast juridisch onderzoek ook feitelijk, empirisch onderzoek gedaan naar de werking van het recht in de samenleving. Deze vernieuwing in het onderzoeksveld wordt Empirical Legal Studies (ELS) genoemd. De Rechten faculteit aan de VU is één van de eersten die rechtswetenschappelijk onderzoek doet binnen deze stroming. In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt dit profiel verder gestimuleerd en versterkt.

Lees meer
Studenten praten en lachen met elkaar op de campus

Uitgelicht

Meer over