Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Contractonderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je in plaats van een hele opleiding ook één of meerdere losse vakken volgen, ook wel contractonderwijs genoemd.

Waarom contractonderwijs volgen? 

Je kan contractonderwijs volgen uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Contractstudenten volgen het onderwijs samen met reguliere studenten. Je sluit het vak af met een tentamen. Wordt het vak op een andere wijze getoetst (bijvoorbeeld via werkstukken en presentaties), dan verricht je dezelfde prestaties als reguliere studenten.

Vakken

 • Overzicht vakken

  Overzicht Contractvakken Faculteit Rechtsgeleerdheid 2024-2025. Uit het eerste bachelorjaar kan alleen het oriënterende vak 'Inleiding in de Rechtswetenschap' als contractvak gevolgd worden. 

 • Studiebelasting

  Het volgen van een vak met een studielast van 6 studiepunten vergt gemiddeld ten minste 12 uur per week aan (zelf)studie. Eén studiepunt (ec) staat voor een studiebelasting van ca. 28 uur.

 • Inhoud & Rooster

  • In de studiegids staat de inhoud van het vak, aantal ec en periode waarin het vak wordt aangeboden.  
  • In het rooster staat wanneer en waar de colleges en tentamens plaatsvinden. 
 • Ingangseisen

  Eerste bachelorjaar vak
  VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma
  -
  Tweede en derde bachelorjaar vakken
  VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma, plus voorkennis van het vak(gebied)
  Of o.b.v. relevante werkervaring na toestemming van de toelatingscommissie
  Masterjaar vakken
  Relevant bachelorgetuigschrift
  Of o.b.v. relevante werkervaring na toestemming van de toelatingscommissie
 • Vrijstelling bij instroom in de reguliere opleiding

  Certificaten behaald via contractonderwijs kunnen leiden tot vrijstellingen binnen de reguliere opleidingen.

 • Student aan een andere faculteit/universiteit?

  Als je student bent aan een andere faculteit of universiteit en bij ons vakken wilt volgen, dan is de informatie over minoren en bijvakken voor jou van toepassing.

 • OU Schakelzone HBO-Rechten

  In samenwerking met de Open Universiteit bieden we een schakeltraject aan voor de master opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht voor studenten met een HBO-Rechten diploma, variant Nederlands recht.

  Aanmelding voor de Schakelzone verloopt via de Open Universiteit.

  Bij de VU rond je de kopcursussen af, daarvoor meld je je aan bij de VU:

  • Rechtsgeleerdheid: Schakelscriptie (5 ec)
  • Fiscaal recht: Schakelscriptie (5 ec), Elementair belastingrecht (6 ec), Bedrijfseconomie I (6 ec), Bedrijfseconomie II (6 ec)

  Voor de schakelscriptie geldt een ingangseis: je dient tenminste 45 ec aan vakken van de Open Universiteit afgerond te hebben voordat je je bij de VU kunt aanmelden voor de Schakelscriptie. Doe je het schakeltraject versneld (Rechtsgeleerdheid 1 jaar, Fiscaal recht 2 jaar) dan geldt voor jou een andere ingangseis. Neem daarvoor contact op met je OU Studieadviseur.
  Voor de kopcursussen Elementair belastingrecht, Bedrijfseconomie I en Bedrijfseconomie II geldt geen ingangseis.

  De Schakelscriptie wordt 3 keer per jaar aangeboden. De bedrijfseconomische vakken worden 1 keer per jaar aangeboden. In de studiegids vind je per vak terug wanneer het vak wordt aangeboden.

  Je meldt je per kopcursus aan middels het aanmeldformulier voor contractonderwijs. Stuur je OU cijferlijst mee. Hou rekening met de aanmelddeadline voor het vak (zie onder bij Aanmeldformulier). Let op: voor de kopcursussen gelden specifieke aanmelddeadlines, deze worden afzonderlijk vermeld.

  Voor de Schakelzone gelden afwijkende kosten.

  Na afronding van de kopcursus ontvang je een certificaat. Dit certificaat lever je in bij de Open Universiteit.

  Afronding schakeltraject en inschrijving master­

  Ben je in de afrondende fase van de Schakelzone, dan kun je je op Studielink aanmelden voor de master. De aanmelddeadlines zijn 15 juli en 1 januari. Je hoeft nog niet alle schakelvakken te hebben behaald om je aan te melden voor de master.

  Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je een eindcertificaat van de Open Universiteit. 
  Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een scan (in PDF format) van het originele OU eindcertificaat te sturen naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl.
  Het eindcertificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Aanmelden

 • Kosten contractonderwijs

  De kosten voor contractonderwijs worden berekend op basis van het aantal ec van het vak:

  Kosten per vakRegulierAlumni van de faculteit*OU schakelzone
  Bacherlorvakken (3 ec)480432126
  Bacherlorvakken (5 ec)n.v.t.n.v.t.n.v.t.
  Bacherlorvakken (6 ec)960964252
  Mastervakken (6 ec)18001620n.v.t.
  Mastervakken (9 ec)27002430n.v.t.
  Mastervakken (12 ec)36003240n.v.t.

  *10% korting voor alumni

  Heb je in het verleden een Masterdiploma of Doctoraal diploma behaald bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU? Dan krijg je 10% korting op het factuurbedrag. Je kunt dit aangeven op het aanmeldformulier.

  OU Schakelzone

  Studenten die zijn ingeschreven bij de Open Universiteit en deelnemen aan de Schakelzone Recht voor de Vrije Universiteit, betalen voor de kopcursussen een bedrag van 42 euro per ec.

  BETALING

  De toegezonden factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
  Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

 • Aanmeldformulier en aanmelddeadlines

  Om je in te schrijven voor contractonderwijs, gebruik je het aanmeldformulier. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

  Aanmelddeadlines voor de kopcursussen van de OU schakelzone HBO-Rechten

  KopcursusVU OnderwijsperiodeAanmelden vanafUiterste aanmelddatum
  Schakelscriptie start september

  Periode 1-2

  (02-09-2024 t/m 20-12-2024)

  15-7-2419-8-24
  Elementair belastingrecht

  Periode 1

  (02-09-2024 t/m 25-10-2024)

  15-7-2419-8-24
  Bedrijfseconomie I

  Periode 2

  (28-10-2024 t/m 20-12-2024)

  15-7-2430-09-24
  Bedrijfseconomie II

  Periode 3

  (06-01-2024 t/m 31-01-2025)

  15-7-2409-12-24
  Schakelscriptie start februari

  Periode 4-5

  (03-02-2025 t/m 30-05-2025)

  20-08--2418-12-24
  Schakelscriptie start april

  Periode 5-6

  (31-03-2025 t/m 27-06-2025)

  19-12-2407-03-25

  Aanmelddeadlines voor overige contractvakken

  Onderwijsperiode Aanmelden vanaf Uiterste aanmelddatum 

  Periode 1  

  (02-09-2024 t/m 25-10-2024) 

  15-07-24 19-08-24 

  Periode 2  

  (28-10-2024 t/m 20-12-2024) 

  15-07-24 30-09-24 

  Periode 3  

  (06-01-2025 t/m 31-01-2025) 

  15-07-24 09-12-24 

  Periode 4 

  (03-02-25 t/m 28-03-25) 

  09-12-24 13-01-25 

  Periode 5 

  (31-3-25 t/m 30-05-25) 

  09-12-24 03-03-25 

  Periode 6 

  (02-06-25 t/m 27-06-25) 

  09-12-24 06-05-25 
 • Toelating

  De onderwijsadministratie behandelt je aanmelding. Wanneer je niet aan de formele ingangseisen voldoet, beslist de Toelatingscommissie over je toelating. Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is wegens plaatsgebrek.

  De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor een aangemelde contactonderwijsstudent bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.

 • Inschrijving

  Na goedkeuring word je ingeschreven voor het onderwijs en de eerste tentamengelegenheid. Zie je persoonlijke dashboard onder 'Resultaten en vakkenoverzicht', hier vind je ook je persoonlijke rooster.

 • Inschrijving hertentamen

  Als je een onvoldoende resultaat of NVD (niet voldaan) hebt behaald word je automatisch voor het hertentamen ingeschreven.
  Heb je niet deelgenomen aan de eerste tentamenkans en een NS (no show) behaald, dan dien je zelf voor het hertentamen in te schrijven via het VU Dashboard.

 • Certificaat

  Zodra het resultaat van het tentamen bekend is (in de regel binnen 15 werkdagen na het tentamen) verschijnt je cijfer in je persoonlijke dashboard.
  Een certificaat kun je na het behalen van het vak per e-mail aanvragen bij de Onderwijsadministratie (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl).

  Het is niet mogelijk om via contractonderwijs een officieel getuigschrift (bul) te verwerven: hiervoor is altijd inschrijving aan de universiteit als reguliere student noodzakelijk. Aan contractstudenten worden geen cijferlijsten verstrekt door de Studentenbalie. Contractstudenten ontvangen ook geen collegekaart.

Faciliteiten & cursusinformatie

 • Persoonlijk Dashboard

  Na aanmelding en acceptatie voor contractonderwijs zorgt de Student Service Desk ervoor dat je wordt aangemeld in het systeem en dat je toegang krijgt tot je persoonlijke dashboard. Je ontvangt een VUnet-id in twee afzonderlijke e-mails op je op Studielink opgegeven privé e-mailadres. Daarmee krijg je toegang tot alle onderwijszaken op één plek, zoals je behaalde cijfer, je persoonlijke rooster en belangrijke studiegerelateerde mededelingen.

 • Digitale leeromgeving

  Als contractstudent krijg je toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas), waarop je mededelingen, sheets, opdrachten, artikelen, foto’s en ander onderwijsmateriaal kunt vinden. De cursusinformatie wordt doorgaans enkele dagen voor de start van het vak op Canvas geplaatst. Bij enkele vakken wordt geen gebruik gemaakt van Canvas.

 • Rooster

  Je persoonlijke rooster wordt zichtbaar in je persoonlijke dashboard op het moment dat de betaling is verwerkt. Voordat je bent ingeschreven kun je het rooster al bekijken op rooster.vu.nl.

 • Literatuur

  Eventuele literatuur en syllabi zijn niet in de prijs inbegrepen. In de studiegids kun je doorgaans meer informatie vinden over de literatuur je nodig hebt. Deze kun je aanschaffen via de VU-boekhandel. Ook kan literatuur via Canvas of in de les kenbaar gemaakt worden.

 • Universiteitsbibliotheek

  Via de Universiteitsbibliotheek (UBVU) kun je een lenerspas krijgen. Let op: een lenerspas verleent geen toegang tot digitale gegevensbestanden. Deze mogen alleen aan reguliere studenten worden aangeboden.

Meer weten?

Neem contact op met de Onderwijsadministratie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.