Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Commissies RCH

De faculteit heeft een aantal commissies die het bestuur adviseren en ondersteunen.

Zie hieronder

Commissies

 • BSA-commissie

  De BSA-commissie voert namens het faculteitsbestuur het bindend studieadvies (BSA) voor bachelorstudenten uit. De BSA-commissie stuurt een aantal keren gedurende het studiejaar advies naar eerstejaarsstudenten over de studievoortgang en bepaalt of studenten in aanmerking komen voor uitstel van een definitief BSA in het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

  Meer informatie over het BSA is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding en onder BSA.

  Contactgegevens

  Anneke de Laaf, Ambtelijk secretaris
  Carline Brandt, Ambtelijk secretaris

  E-mail: bsacommissie.rechten@vu.nl

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Leden BSA-commissie 

  • Prof. dr. A.R. Neerhof (voorzittter)
  • Mw. dr. J.M. Wessels, MSc (secretaris)
 • Commissie Ethiek

  Om wetenschappers te adviseren over de ethische richtlijnen is de Facultaire Commissie Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek (CERCO) geïnstalleerd.

  Lees verder op VU medewerker

 • Examencommissie

  De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en dient op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter verkrijging van de graad. 

  Lees verder op VU student

 • Opleidingscommissies

  Elke opleiding heeft wettelijk een opleidingscommissie (OLC) die het faculteitsbestuur en de opleidingsdirectie adviseert over alle onderwerpen die met het onderwijs van die opleiding te maken hebben. Denk aan de vormgeving en inhoud van vakken, de onderwijs- en toetskwaliteit, de roosteropbouw, veranderingen in het curriculum en de onderwijsevaluaties. Soms kan het ook zijn dat de opleidingscommissie reageert op klachten van studenten of op zaken die zij zelf meemaken, bijvoorbeeld als er te weinig zitplaatsen in een zaal zijn.

  Lees verder op VU student

 • Toelatingscommissie

  De Toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot één van de opleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Verzoeken aan de toelatingscommissie
  Vragen of verzoeken aan de Toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richt je aan toelatingscommissie.rechten@vu.nl. De Toelatingscommissie streeft ernaar verzoeken binnen 30 werkdagen na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juli) is de termijn 6 weken.

  Informatie over de toelatingseisen en aanmeldprocedure kun je vinden op de opleidingspagina’s. 

  Contactgegevens
  Anneke de Laaf, Ambtelijk secretaris
  Greetje Gorens, Ambtelijk secretaris
  Petra van Werven, toelatingen bachelor Criminologie en Law in Society

  E-mail: toelatingscommissie.rechten@vu.nl
  Telefonisch spreekuur komt tot nader order te vervallen.