Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Commissie Ethiek RCH

Laatst gewijzigd op 22 december 2023
Commissie Ethiek RCH

Om wetenschappers te adviseren over de ethische richtlijnen is de Facultaire Commissie Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek (CERCO) geïnstalleerd. De Commissie is ingesteld om te waarborgen dat wetenschappelijk onderzoek met mensen (of ander onderzoek waarbij ethische aspecten een rol spelen) op een ethisch-verantwoorde manier wordt uitgevoerd. Medewerkers van de faculteit kunnen hun onderzoeksplan door de CERCO laten toetsen aan de facultaire ethische richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Ethiekreglement. Ook is er een Notitie over de CERCO en ethische aspecten die zij beoordeelt. Dus als je onderzoek wilt doen waaraan ethische aspecten verbonden zijn, neem dan eerst kennis van beide documenten. Verder neemt de Commissie ook klachten van betrokkenen bij facultair onderzoek in behandeling.

De Commissie bestaat uit de volgende collega’s: Anja Dirkzwager, Vincent Geeraets, Joke Harte (voorzitter), Bart van Klink, Geeske Ruitenberg, Frank Weerman en Marleen Weulen Kranenbarg .

Medewerkers die hun voorgenomen onderzoek willen laten toetsen door de CERCO dienen informatie over onder meer de volgende punten naar de ambtelijk secretaris te sturen (zie ook p. 12 van het Ethiekreglement):

  • Beschrijving van het onderzoek 
  • Respondenteninformatie en toestemmingsformulier (informed consent-formulier) 
  • Wervingsmateriaal respondenten (o.a. informatiefolders, advertentieteksten)
  • Vragenlijsten of topics list semi-gestructureerd interview
  • Geheimhoudingsverklaring onderzoekers
  • Informatie verzekering en aansprakelijkheid, indien noodzakelijk

Onderzoekers worden geacht gebruik te maken van het Sjabloon indienen onderzoeksvoorstel bij de Commissie Ethiek. Hierin staan alle elementen opgenomen waarover de Commissie informatie nodig heeft, teneinde advies uit te kunnen brengen. In het geval van promotieonderzoek is de promotor verantwoordelijk voor het indienen van het onderzoeksvoorstel. 

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden beschikbaar voor het informed consent-formulier:

De Commissie Ethiek vergadert in principe op de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en december. Onderzoeksvoorstellen dienen minimaal één week voor de vergaderdatum te worden gestuurd naar Manon Mulders, ambtelijk secretaris, via m.j.mulders@vu.nl. De Commissie Ethiek streeft ernaar binnen vier weken na indiening advies uit te brengen.

De vergaderdata voor 2024:

30 januari            

27 februari           

26 maart 

30 april

28 mei

25 juni

27 augustus                  

24 september                   

29 oktober

26 november

 

Gerelateerde documenten:

Commissie Ethiek

Manon Mulders - bereikbaarheid: ma - wo & vr