Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Opleidingscommissies Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Laatst gewijzigd op 15 mei 2024
Elke opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH) heeft een eigen opleidingscommissie (OLC). Een OLC is een medezeggenschapsorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

Adviezen van de Opleidingscommissie (OLC) Rechtsgeleerdheid

Elke opleiding heeft wettelijk een opleidingscommissie (OLC) die het faculteitsbestuur en de opleidingsdirectie adviseert over alle onderwerpen die met het onderwijs van die opleiding te maken hebben. Denk aan de vormgeving en inhoud van vakken, de onderwijs- en toetskwaliteit, de roosteropbouw, veranderingen in het curriculum en de onderwijsevaluaties. Soms kan het ook zijn dat de opleidingscommissie reageert op klachten van studenten of op zaken die zij zelf meemaken, bijvoorbeeld als er te weinig zitplaatsen in een zaal zijn.

Leden

De student-OLC-leden en de docentleden worden benoemd door het faculteitsbestuur, op voordracht van de FSR resp. de opleidingsdirectie. Aan het begin van elk studiejaar vindt de werving en selectie van de OLC-studentleden plaats. 

Activiteiten van de OLC

 • De OLC reageert ook op klachten van studenten of op zaken die zij zelf meemaken, bijvoorbeeld als er te weinig zitplaatsen in een zaal zijn.
 • De student-OLC-leden en de docentleden worden benoemd door het faculteitsbestuur, op voordracht van de FSR resp. de opleidingsdirectie.
 • Een opleidingscommissie vergadert ten minste vier keer per jaar. Het lezen van stukken, het voor- en nabespreken met mede-commissieleden, het schrijven van adviezen en het deelnemen aan vergaderingen buiten de faculteit, neemt ongeveer één dag per maand in beslag. Hiermee doe je veel ervaring op en leer je de opleiding van een heel andere kant kennen. Ook bestaat de mogelijkheid om via cursussen je medezeggenschapskwaliteiten uit te breiden.

Klankbord

De opleidingscommissie is het klankbord van de opleiding. Laat klachten of verbetersuggesties daarom horen aan één van de studentleden, de secretaris of de voorzitter van de opleidingscommissie.

Contact

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met de Ambtelijk secretaris Onderwijs, Dorit Schlobach: secretarisonderwijs.rechten@vu.nl

OLC’s der Faculteit der Rechtsgeleerdheid: aanvullende informatie

 • OLC Criminologie

  Elke opleiding en dus ook de opleiding Criminologie (Bachelor en Master) heeft een opleidingscommissie. Een opleidingscommissie bestaat altijd voor de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten. Zij vertegenwoordigen de studenten en docenten van de opleiding Criminologie en adviseren de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over zaken die met het onderwijs te maken hebben.

  Wat doen wij als OLC Criminologie?

  Ons belangrijkste doel is het bewaken van de kwaliteit van de opleiding. Dit doen we door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opleidingsdirecteur of aan het faculteitsbestuur. Gevraagd advies geven we bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen aankomen in de samenstelling van de vakken van de opleiding. Ongevraagd advies geven we bijvoorbeeld wanneer ideeën ter verbetering van het onderwijs en klachten of van studenten of docenten bij ons worden gemeld. Er zijn veel verschillende onderwerpen waar wij advies over kunnen geven, denk aan de veranderingen in het onderwijsprogramma, Onderwijs- en Examenregeling (OER), vormgeving en inhoud van vakken, de vakevaluaties, de tentamens en het rooster.

  Wij vergaderen ten minste vier keer per jaar. We bespreken dan bijvoorbeeld de evaluaties van de vakken. Verder vergaderen wij onder andere over de opleiding als geheel, de toetsing en regels daarover en eventuele klachten of eigen ervaringen met de opleiding. Naast deze vergaderingen overleggen wij ook regelmatig met de opleidingsdirectie, zodat feedbackpunten snel kunnen worden opgepakt. Daarnaast vertegenwoordigen wij de opleiding bij een visitatie- of auditcommissie. Aan het eind van elk jaar maken wij een jaarverslag, waarin de adviezen en verbeterpunten van het afgelopen jaar en de aandachtspunten voor het volgende jaar worden opgenomen. Dit jaarverslag en de gesprekken die wij gedurende het jaar hebben met de opleidingsdirectie, zorgen er voor dat wij veel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn op basis van ons advies de afgelopen jaren vakken grondig aangepast en zelfs bestaande vakken beëindigd en nieuwe vakken opgestart.

  Medezeggenschap

  Sinds 1 september 2017 zijn wij, met de inwerkingtreding van de wetswijziging van de Wet Versterking Bestuurskracht, een formeel medezeggenschapsorgaan geworden. Dit betekent dat we naast bovenstaande adviezen op bepaalde aspecten van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) instemmingsrecht hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat wijzigingen in de eindtermen van de opleiding alleen kunnen worden doorgevoerd wanneer wij het hier mee eens zijn.

  Meepraten als student?

  Wij zijn het klankbord van de opleiding. Studenten kunnen bij ons terecht met vragen, klachten, op- en aanmerkingen over de opleiding criminologie en de masters of een specifiek vak. De OLC Bachelor Criminologie is bereikbaar via BAolccriminologie.rch@vu.nl. De OLC Master Criminologie is bereikbaar via MAolccriminologie.rch@vu.nl.

  Leden 2023-2024 Bachelor

  Docentleden

  Lisa van Reemst

  Lisanne van der Weijde

  Tanja van Veldhuizen (voorzitter)

  Studentleden  

  Charlotte de Vries

  Tess Verhulst

  Annemerijn Weijers 

  Leden 2023-2024 Master

  Docentleden

  Janique Kroese (voorzitter)

  Tasniem anwar

  Studentleden  

  Melanie Pronk

  Manon Polman 

 • OLC Notarieel Recht

  Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Deze vertegenwoordigt de studenten en docenten uit de opleiding en adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over zaken die met het onderwijs te maken hebben. Dit kan gevraagd, maar ook ongevraagd. Een opleidingscommissie bestaat altijd voor de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten.

  Werkzaamheden en bevoegdheden van OLC Notarieel recht

  De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die met onderwijs van doen hebben. Denk aan de veranderingen in het programma, Onderwijs- en Examenregeling, vormgeving en inhoud van vakken, de vakevaluaties, de tentamens en het rooster. Het kan voorkomen dat de opleidingscommissie adviseert naar aanleiding van klachten van studenten of van zaken die de leden ervan zelf meemaken. Belangrijke punten worden doorgegeven aan de opleidingsdirecteur of aan het faculteitsbestuur.

  Een opleidingscommissie vergadert ten minste vier keer per jaar. Andere werkzaamheden zijn het lezen van stukken, het overleggen met derden, het schrijven van verslagen en adviezen en het vertegenwoordigen van de opleiding bij een visitatie- of auditcommissie. Aan het eind van elk jaar maakt de opleidingscommissie een jaarverslag, waarin de adviezen en verbeterpunten van het afgelopen jaar en de aandachtspunten voor het volgende jaar worden opgenomen.

  Medezeggenschap

  Sinds 1 september 2017 is de opleidingscommissie, met de inwerkingtreding van de wetswijziging van de Wet Versterking Bestuurskracht, een formeel medezeggenschapsorgaan geworden. Zij heeft daarmee niet alleen het adviesrecht, maar ook het instemmingsrecht op enkele onderdelen uit het Onderwijs- en Examenreglement.

  Benoeming commissieleden

  Alle leden worden benoemd door het faculteitsbestuur, op voordracht van de Facultaire Studentenraad resp. de opleidingsdirectie.

  Klankbord

  De opleidingscommissie is het klankbord van de opleiding. Laat klachten of verbetersuggesties daarom horen aan één van de studentleden, de secretaris of de voorzitter van de opleidingscommissie.

  Samenstelling 2022-2023

  Docentleden 

  Marcel Kremer (Voorzitter)

  Luuk Admiraal

  Alfonso Cavalle Medina

  Studentleden

  Menno de Jong

  Lisette Ruiter

  Shovanah Biserta

 • OLC Rechtsgeleerdheid

  Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Deze vertegenwoordigt de studenten en docenten uit de opleiding en adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over zaken die met het onderwijs te maken hebben. Dit kan gevraagd, maar ook ongevraagd. Een opleidingscommissie bestaat altijd voor de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten.

  Werkzaamheden en bevoegdheden van OLC Rechtsgeleerdheid 

  De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die met onderwijs van doen hebben. Denk aan de veranderingen in het programma, Onderwijs- en Examenregeling, vormgeving en inhoud van vakken, de vakevaluaties, de tentamens en het rooster. Het kan voorkomen dat de opleidingscommissie adviseert naar aanleiding van klachten van studenten of van zaken die de leden ervan zelf meemaken. Belangrijke punten worden doorgegeven aan de opleidingsdirecteur of aan het faculteitsbestuur.

  Een opleidingscommissie vergadert ten minste vier keer per jaar. Andere werkzaamheden zijn het lezen van stukken, het overleggen met derden, het schrijven van verslagen en adviezen en het vertegenwoordigen van de opleiding bij een visitatie- of auditcommissie. Aan het eind van elk jaar maakt de opleidingscommissie een jaarverslag, waarin de adviezen en verbeterpunten van het afgelopen jaar en de aandachtspunten voor het volgende jaar worden opgenomen.

  Medezeggenschap

  Sinds 1 september 2017 is de opleidingscommissie, met de inwerkingtreding van de wetswijziging van de Wet Versterking Bestuurskracht, een formeel medezeggenschapsorgaan geworden. Zij heeft daarmee niet alleen het adviesrecht, maar ook het instemmingsrecht op enkele onderdelen uit het Onderwijs- en Examenreglement.

  Benoeming commissieleden

  Alle leden worden benoemd door het faculteitsbestuur, op voordracht van de Facultaire Studentenraad resp. de opleidingsdirectie.

  Klankbord

  De opleidingscommissie is het klankbord van de opleiding. Laat klachten of verbetersuggesties daarom horen aan één van de studentleden, de secretaris of de voorzitter van de opleidingscommissie. De OLC RCH is bereikbaar via: olcrechtsgeleerdheid.rechten@vu.nl

  Samenstelling 2023-2024 

  Docentleden:

  Sonja Meijer (voorzitter)

  Senem Özkul 

  Cecile Wijnen

  Delphine Sirks 

  Stijn Jonasse 

  Studentleden 

  Fabienne Joorse

  Miray Oglakci 

  Valérie Slijkerman

  Nikita Steur 

  Angelo Parmanand

 • OLC Fiscaal recht

  Leden 2022-2023

  Docentleden 

  Martin de Graaf (voorzitter)  

  Wouter Blokland 

  Studentleden 

  Juliën van der Bil 

  Sem Putman

 • OLC International Crimes Conflict and Criminology

  leden 2023-2024

  Docentleden 

  Annika van Baar 

  Maartje Weerdesteijn (voorzitter) 

  Studentleden 

  Antonia Milzkott

  Robbin Talens 

 • OLC International Business Law

  leden 2023-2024

  Docentleden 

  Clemens Kaupa (voorzitter)  

  Studentleden 

  Elodie Wellner 

  Zhen-Yi Wu 

 • OLC Law and Politics of International Security

  leden 2023-2024

  Docentleden 

  John Hogan

  Lianne (L.J.M.) Boer 

  Elisabeth Dick (voorzitter)

  Studentleden 

  Melissa Hoen

 • OLC Law in Society

  leden 2023-2024

  Docentleden 

  Jessica Hill (voorzitter)

  Suzanne Schot

  Studentleden 

  Jarlath Downey

  Eliza-Carina Contra

 • OLC Ondernemingsrecht

  leden 2023-2024

  Docentleden 

  Wino (W.J.M.) van Veen (voorzitter)  

  Albert (A.F.) Verdam 

  Studentleden 

  Aram Manoekjan

  Levi Wisse

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)