Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Culturele Raad van Advies RCH

De Culturele Raad van Advies (CRvA) is ingesteld om de culturele diversiteit van de faculteit te bevorderen.

Het gaat dan met name om de volgende onderwerpen:

-    Het aantrekken van nieuwe studenten met een migratieachtergrond en een betere doorstroom creëren van huidige studenten met een migratieachtergrond naar een loopbaan waar een witte cultuur dominant is.
Welke activiteiten of peergroups kunnen we opzetten voor studenten met een migratie achtergrond die bijdragen aan een betere integratie van multiculturele studenten in een wit gedomineerd werkveld?

-    Het versterken en aanhalen van de diverse  en multiculturele relaties in het werkveld
Hoe vergroten we de banden met advocatenkantoren en andere werkgevers in het bedrijfsleven en de overheid die diversiteit een belangrijk topic vinden en een multiculturele werkomgeving stimuleren?

-    Het adviseren over diversiteitsbeleid van zowel de medewerkers- als studentenpopulatie.
Hoe zorgen we ervoor dat er aan de faculteit meer diverse instroom komt op het gebied van bedrijfsvoering en wetenschappelijke personeel?

-    Het signaleren van ontwikkelingen in de samenleving die relevant zijn voor de faculteit
De CRvA kan adviseren over actuele maatschappelijke thema’s rondom diversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de Black Lives Matter-beweging of de censuur van Facebook aangaande zwarte piet.

Studenten met een migratieachtergrond zien maar weinig rolmodellen aan de universiteit. Van het wetenschappelijk personeel aan de VU is acht procent van niet-westerse afkomst, waarvan slechts 1,4% tot de tweede generatie behoort. Een op de drie VU-studenten heeft een migratieachtergrond en 14,5% is van de tweede generatie.

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid studeren de meeste studenten met een migratieachtergrond. Van de VU- studenten die Rechten studeren, heeft 25% tot 35% een migratieachtergrond, terwijl het wetenschappelijk personeel en het werkveld overwegend wit is. Onderzoek toont aan dat studenten met een migratieachtergrond weinig rolmodellen hebben aan de universiteit. ‘’Doordat onze studenten weinig rolmodellen hebben, voelen ze minder aansluiting’’, aldus voorzitter van de Culturele Raad van Advies Anne-Marie Slotboom. Ook in de top van het bedrijfsleven werken relatief weinig mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de juridische sector één van de meest traditionele sectoren  in het Nederlandse bedrijfsleven is. Bij kantoren op de Zuidas heeft bijvoorbeeld maar 1,4% van de werknemers een etnische achtergrond. 

Om de instroom in de academische wereld en de doorstroom in het bedrijfsleven en de overheid van afgestudeerde juristen en criminologen met een migratieachtergrond te bevorderen, zijn maatregelen op verschillende terreinen en niveaus nodig. Het instellen van een Culturele Raad van Advies bij de rechtenfaculteit kan hieraan bijdragen. Door kennis over culturele diversiteit in de samenleving binnen de faculteit te vergroten, de rechtenfaculteit beter te verankeren in de samenleving en contacten en netwerken met externen te vergroten, worden kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving vergroot.

Samenstelling

 • Anne-Marie Slotboom (voorzitter)

  Anne-Marie Slotboom is universitair hoofddocent bij de afdeling strafrecht en criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij promoveerde in de ontwikkelingspsychologie en had onderzoeksaanstellingen aan de Universiteit Leiden en het NSCR (Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving). Zij doet onderzoek naar de levensloop van jongeren en (jong)volwassenen met specifieke aandacht voor de rol van gender, etniciteit en cultuur. Ze is daarnaast contactpersoon diversiteit aan de rechtenfaculteit en tevens de oprichter van de Culturele Raad van Advies. Haar betrokkenheid bij het welzijn van mensen komt tot uiting in haar lidmaatschap van de klachtencommissie van een jeugdzorginstelling en haar rol als vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

 • Mimoent Haddouti

  Mimoent is Global Head First Line Risk & Security en Chief Information Security Officer van de Rabobank Groep. Als Global Head First Line Risk ondersteunt zij, samen met haar team, de Rabobank organisatie om in control te komen en te blijven van haar risico’s. Daarnaast is zij als CISO verantwoordelijk voor de (Cyber) Security van de Rabobank Groep als geheel, met als doel de data en informatie van de Rabobank en haar klanten veilig te houden. Naast haar rol in het waarborgen van de continuïteit en veiligheid van de Rabobank, levert Mimoent met haar persoonlijke leiderschap een actieve bijdrage aan de diversiteit binnen de Rabobank. Die bijdrage leverde haar in 2020 de titel ‘Next Generation Role Model’ op. Al in 2018 werd Mimoent als ‘één van de bestuurders van de toekomst’ opgenomen in de prestigieuze 'Goudhaantje' lijst. Vanuit haar intrinsieke motivatie om iets terug te geven aan de maatschappij heeft zij, samen met anderen gemotiveerden, de stichting Power4Talent opgericht. Daarmee draagt Mimoent actief haar steentje bij aan het creëren van gelijke kansen in de maatschappij en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor MBO-studenten.

 • Ginio Beij

  Ginio Beij is een geboren Amsterdammer van Surinaamse afkomst. Hij is advocaat in Amsterdam bij M2 Advocaten, zijn eigen kantoor gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ginio heeft het altijd belangrijk gevonden om naast studie en werk maatschappelijk betrokken te zijn. Ginio heeft rechten gestudeerd aan de VU en was als student ook actief op de VU met nevenactiviteiten. Zo heeft hij 2 jaar achter elkaar in de IDEE-commissie gezeten, die de introductieweek van de VU organiseert. Ook was hij fractievoorzitter van de VUSO in de universitaire studentenraad en bestuurslid van VUniverse (tegenwoordig ESN VU), de vereniging die activiteiten organiseert voor buitenlandse uitwisselingsstudenten. Verder is hij tijdens en na zijn studie actief geweest voor het CDA.Hij zal zich met plezier en vastberadenheid inzetten voor de Culturele Raad van Advies.

 • Edson Hato

  Edson Hato is de oprichter en eigenaar van Likeminds ltd, een HR-adviesbureau. Hij begeleidt bedrijfstransformaties op het gebied van zakelijke partnerschappen, talent, leiderschap en organisatieontwikkeling, diversiteit, inclusie en cultuur. Daarnaast is Edson keynotespeaker, moderator en geeft als coach strategisch advies. Edson is tevens voorzitter van de adviesraad van ‘Corporate Queer’, een sociale onderneming gericht op diversiteit, gelijkheid en inclusie voor de LGBTQI + -gemeenschap. Edson heeft zijn Bachelor of Arts in International Marketing and Commercial studies behaald aan de HEAO Limburg - Nederland en heeft een duale masteropleiding afgerond: Master of Arts in International Economics aan de Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland, en een Master of Business Administration in International Business en Marketing van Hofstra University - New York, VS. Momenteel doet Edson Phd onderzoek bij de VU naar kritisch leiderschapsgedrag. Edson spreekt vloeiend Engels, Nederlands, Spaans, Frans en Papiaments. Hij schrijft zijn succes toe aan vastberadenheid en het vermogen om zich aan te passen aan de vele verschillende culturen waarin hij heeft gewerkt.

 • Melvin Tjoe Nij

  Melvin Tjoe Nij (MFP) is oprichter van de The Other Network (2004), een multiculturele businessclubkomt en Young Global People (2005) een recruitment platform voor multiculturele professionals. Deze twee initiatieven zijn na 15 jaar samengevoegd tot één organisatie, Global People wat op dit moment het grootste multiculturele zakelijke & recruitment platform is van Nederland. Als voorvechter van culturele diversiteit en gepassioneerd netwerker is hij altijd bezig om dit thema onder de aandacht te brengen van BV en Bestuurlijk Nederland. Melvin is ook bestuurslid van VNO-NCW MRA Amsterdam, RvA lid van de UvA business school en lid van de alliantie voor Culturele Diversiteit die de SER adviseert. In 2005 heeft hij zijn Master Financial Planning afgerond aan dezelfde business school waar hij nu in de RVA zit. Alles wat hij doet heeft te maken met recruitment, netwerken en culturele diversiteit.

Heb je vragen of suggesties?

Neem dan contact op met voorzitter Anne-Marie Slotboom.