Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Over Empirical Legal Studies

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een sterk empirisch-juridisch onderzoeksprofiel. Het recht staat namelijk niet los van de maatschappij, maatschappelijke ontwikkelingen en het gedrag van mensen.

In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt dit onderzoeksprofiel verder gestimuleerd en versterkt via onderzoek en opleiding van staf en studenten. Eén inhoudelijk speerpunt staat hierbij centraal: Empirical Legal Studies (ELS). Deze stroming in het rechtswetenschappelijk onderzoek doet (kwalitatief en kwantitatief) empirisch-juridisch onderzoek naar:

  • De veronderstellingen die aan het recht ten grondslag liggen;
  • De wijze waarop het recht wordt toegepast;
  • De effecten van het juridisch systeem en het recht in de samenleving.

Deze focus opent mogelijkheden voor onderzoek naar vernieuwende onderzoeksthema’s.

De ambitie van de faculteit in het kader van het Sectorplan ligt in het benutten van de kansen tot wetenschappelijke vernieuwing die Empirical Legal Studies biedt over de volle breedte van alle acht facultaire onderzoeksprogramma’s. Bestaande onderzoekslijnen worden versterkt, vernieuwd of veranderd. Daarnaast versterken we onze onderzoeksgemeenschap op ELS-gebied via (nieuwe) studenten, promovendi en jonge onderzoekers. Zittende stafleden zijn volop onderdeel van deze vernieuwing en zullen meer kennis krijgen over empirisch-juridische methoden. Door verschillende activiteiten wordt het verspreiden en delen van kennis over dit onderwerp gestimuleerd.

Deze vernieuwingen worden zichtbaar in onder meer de opleiding Law in Society, nieuw ontwikkelde ELS-cursussen en ELS-literatuur, Research Tracks en samenwerking in Research Masters, een ELS-Helpdesk die ondersteuning biedt aan onderzoekers, promotietrajecten met een ELS-component en – niet in de laatste plaats – het Amsterdam Behavioral Law & Economics Lab waarin juristen en (gedrags)economen zullen samenwerken.

Het doel van deze aanpak is om een nieuwe generatie ELS-onderzoekers op te leiden en empirisch-juridische vaardigheden toe te voegen aan de methodologische gereedschapskist van onze studenten, promovendi en staf. De faculteit streeft ernaar een toonaangevende positie op belangrijke ELS-onderzoeksterreinen binnen Nederland en Europa in te nemen.

In het kader van het Sectorplan zijn er een aantal promotieonderzoeken gestart met een empirisch-juridisch component. Bekijk de onderzoeken op deze pagina

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Wil je meer weten?

Neem contact op met de ELS-helpdesk