Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksinstituten RCH

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid beslaat onderwerpen die vaak de disciplinaire grenzen opzoeken of overschrijden. Om dit onderzoek te bevorderen en te huisvesten participeert de faculteit in verschillende interdisciplinaire onderzoeksinstituten. De onderzoeksinstituten zijn ontmoetingsplaatsen voor onderzoekers vanuit allerlei disciplines en faculteiten rond enkele profilerende thema’s. Ze waarborgen de wetenschappelijke kwaliteit en stimuleren maatschappelijke innovatie op vele terreinen.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid participeert in zes interdisciplinaire onderzoeksinstituten. Het grootste deel van het onderzoek is ondergebracht in het Kooijmans Instituut en het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

 • Kooijmans Instituut
  Kooijmans Institute for law and governance doet onderzoek naar relatie tussen recht, politiek en moraal.
 • Amsterdam Law and Behavior Institute
  Onderzoekers van het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) buigen zich over verschillende interdisciplinaire vraagstukken die een raakvlak hebben met recht en/of criminaliteit.
 • Talma Instituut
  Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare onderzoekt welke gevolgen het zorg-, onderwijs- en socialezekerheidsbeleid heeft voor de economische groei, arbeidsparticipatie en niveau van sociale bescherming en cohesie in de maatschappij.
 • Network Institute
  Het instituut doet onderzoekt naar technische, economische, juridische en social-communicatieve aspecten van een netwerk.
 • CLUE+
  Het interfacultaire Research institute for Culture, Cognition, History and Heritage (CLUE+; voorheen Cultural Landscape and Urban Environment) is een expertisecentrum in erfgoed in de stad en op het platteland in Nederland en de rest van Europa. De deelnemers bestuderen de economische, culturele en academische dimensies van cultureel erfgoed.
 • Amsterdam Sustainability Institute
  Het instituut doet onderzoek naar de interactie tussen mensen, socio-economische veranderingen en wereldwijde omgeving.