Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kooijmans Instituut

Institute for Law and Governance (Kooijmans Institute)

In het Kooijmans Institute for Law and Governance is het onderzoek gebundeld van zes facultaire onderzoeksprogramma's.

De programma's hebben eigen onderzoekslijnen die aanhaken op het centrale thema Law and Governance. Het Kooijmans Instituut benadert juridische kwesties graag vanuit een internationale, transnationale of metajuridische invalshoek en zoekt in haar publicaties nadrukkelijk het internationale wetenschappelijke debat. Onderzoek dat binnen het Kooijmans Instituut wordt verricht, bevindt zich in het grensgebied van verschillende disciplines of van juridische subdisciplines, bijvoorbeeld op het snijvlak tussen publiek- en privaatrecht, omdat juist op de grenzen van disciplines en subdisciplines vernieuwende inzichten ontstaan.

Peter Kooijmans

Peter Kooijmans

Het Kooijmans Instituut draagt de naam van Peter Kooijmans (1933-2013): student, promotus en hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Kooijmans was later hoogleraar aan de Universiteit Leiden, minister van Buitenlandse Zaken, rechter in het Internationaal Gerechtshof en Minister van Staat. De naam Kooijmans Instituut is een eerbetoon aan deze markante jurist.

Meer over

prof. dr. Edward R. Kleemans (directeur)