Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Law in Action

Een pleidooi houden voor een echte rechtbank, een cold case onder de loep nemen of samen met topjuristen aan de Zuidas uitzoeken hoe je bedrijfsfraude kunt opsporen.

Het recht en de maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Traditioneel kijkt een jurist naar regelgeving en hoe juridische artikelen zich tot elkaar verhouden. Aan de VU leren we onze studenten een scherp oog te ontwikkelen voor de context. Een rechtenstudie aan de VU is Law in Action. Dat betekent dat je tijdens je studie snel aan de slag gaat met echte zaken, samenwerkt met mensen uit de praktijk en oog krijgt voor de maatschappelijke betekenis van het recht. 

Binnen het reguliere onderwijs maken rechtenstudenten al kennis met Law in Action tijdens vakken en minoren. Naast het reguliere onderwijs zijn er ook mogelijkheden om extra ervaring op te doen met het toepassen van het recht in de praktijk.  Programma's en projecten als Start Up Clinic, Street Law, Gerede Twijfel en International Law Clinic zijn hier voorbeelden van. 

Foto: Echo Grid op Unsplash

Start up Clinic

Veel rechtenstudenten vragen zich af hoe het recht nou écht in de praktijk werkt. VU Amsterdam heeft daar iets op bedacht: De Startup Clinic. Onder begeleiding van ervaren advocaten breng je een juridisch advies uit aan een tech startup en word je hier door middel van interdisciplinair onderwijs op voorbereid. Het nieuwe minorvak gaat in academisch jaar 2021-2022 van start. 

Lees meer

Wat is Law in Action?

 • Maatschappelijk betrokken

  Het recht en de maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Traditioneel kijkt een jurist naar regelgeving en hoe juridische artikelen zich tot elkaar verhouden. Aan de VU leren we onze studenten een scherp oog te ontwikkelen voor de context. Het recht is meer dan alleen het toepassen van wetten en regels. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat het slachtoffer van een medische fout zich gehoord voelt en door het juridische proces niet getraumatiseerd raakt? Kortom: hoe zorg je ervoor dat het recht helpt? Aan de VU vinden we het belangrijk dat onze studenten kritisch leren kijken. Dat we procedures optimaliseren, maar bovenal oog hebben voor de mens achter het recht.

 • Interdisciplinair

  Tijdens je rechtenstudie aan de VU ga je met diverse problematiek aan de slag. Law in Action betekent ook dat je problemen interdisciplinair leert te benaderen. Je kijkt welke instrumenten uit het bestuursrecht je kunt inzetten tegen voetbalgeweld of hoe je als jurist een burenruzie kunt stoppen. Je beantwoordt met bijvoorbeeld de hulp van psychologie de vraag waar hooligans gevoelig voor zijn of je maakt samen met een econoom de afweging of een bank moreel juist handelt. Bij het onderwijsproject Climate Change volg je bijvoorbeeld vakken aan onze Bètafaculteit. Wij helpen onze studenten tijdens hun studie niet alleen met het opbouwen van hun interdisciplinaire kennis, maar ook van hun netwerk.  

 • Praktijk

  Zonder juridische kennis ben je geen jurist, dus je theoretische basis moet uitstekend zijn. Daar richt je je vooral op in het eerste jaar. Law in Action betekent echter dat je zo snel mogelijk kennis maakt met de praktijk. Wij halen de praktijk naar binnen, en tegelijkertijd onderzoeken onze studenten zoveel mogelijk hoe het recht nu daadwerkelijk uitpakt. Zo krijg je gastcolleges van topjuristen, zetten we onze unieke locatie aan de Zuidas in om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen en brengen we het recht tot leven door in gesprek te gaan met de mens achter het recht. We gaan naar Groningen voor een bezoek aan inwoners die als gevolg van de gaswinning schade hebben geleden. We zijn te gast in detentiecentra waar we samen met gedetineerden detentierecht bestuderen. Met De Nederlandse Bank onderzoeken we de mogelijkheden in green finance. Wij zijn van mening dat het recht je pas echt eigen is als je weet hoe het werkt in de praktijk.

Voorbeelden

 • Circular Economy Lab

  In het vak ‘Circular Economy Lab’ gaan studenten van de Master International Business Law, Climate Change and Sustainability samen met bedrijven om tafel om juridische handvatten te ontdekken die het circulair ondernemen toch mogelijk maken. Studenten gaan aan de slag met echte zaken en leren in de praktijk uitdagingen binnen ons recht op te lossen.

  Lees meer

 • Climate & Sustainability Law Clinic

  De VU Climate & Sustainability Law Clinic (CSCL) heeft als voornaamste doel het opleiden van de komende generatie klimaatdeskundige juristen, die nodig zullen zijn in zowel de publieke als de private sector. Daarnaast wilt de VU CSCL in de toekomst meer projecten opzetten waarin studenten met een juridische en een niet-juridische achtergrond kunnen samenwerken. Zo zouden rechtenstudenten ook heel goed kunnen samenwerken met communicatiestudenten om meer onderzoek te doen naar misleidende reclame.  

  Lees meer over het onderzoek naar de reclames van het olieconcern Shell

 • Gerede Twijfel

  Zelf een moordzaak onderzoeken en misschien zelfs een ten onrechte veroordeelde persoon vrij krijgen? Tijdens het project Gerede Twijfel steken studenten de handen uit de mouwen.

  Het project, onder leiding van hoogleraar Peter van Koppen, is zeer arbeidsintensief en biedt studenten een ultieme manier om zich in echte strafrechtelijke zaken te verdiepen. In het project kijken ze naar complex bewijs en leren de betekenis van bewijs in een strafzaak systematisch te ontrafelen. De studenten nemen twee soorten zaken onder de loep: cold cases en vermeende rechterlijke dwalingen.

  Een rechter kan er immers tijdens een veroordeling nooit helemaal zeker van zijn dat de veroordeling terecht is aangezien bewijs nou eenmaal onzekerheid kent. Het Project Gerede Twijfel zet zich in voor een rechtssysteem waarin het aantal rechterlijke dwalingen zoveel mogelijk beperkt wordt.

  Lees meer

 • Inside out

  VU docenten Criminologie, Elanie Rodermond en Anne-Marie Slotboom, gaven een bijzondere les in een Penitentiaire Inrichting (PI). VU-studenten en gedetineerden volgden hierbij samen een (studie)keuzevak. Een primeur voor Nederland! 

  Bekijk het nieuwsbericht

 • International Law Clinic

  Bij de International Law Clinic (ILC) geven studenten juridisch advies over internationale conflicten wereldwijd. Studenten die deelnemen aan de clinic werken als Junior Research Associate voor de Public International Law & Policy Group (PILPG). PILPG is een internationale NGO die pro bono juridische ondersteuning geeft aan staten en andere belanghebbenden in (post-)conflictsituaties. In 2005 werd PILPG genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

  Lees verder

 • Know your rights

  Studenten van de minor Law and Global Society en de master specialisatie International Migration and Refugee Law worden in het project Know Your Rights gekoppeld aan asielzoekers en vluchtelingen om hen wegwijs te maken in welke rechten zij hebben als nieuwkomer in Nederland. 

  Aan het programma nemen 25 mensen deel die in Nederland de vluchtelingenstatus hebben gekregen of zich bevinden in een asielprocedure. Samen met hun studentbuddy volgen zij twaalf weken lang een educatief programma waar ze les krijgen in uiteenlopende juridische onderwerpen, zoals immigratie en asiel, onderwijs, werkgelegenheid en sport. Het doel van het project is om vluchtelingen en asielzoekers te helpen in hun integratieproces en een betere uitgangspositie te bieden voor het realiseren van hun persoonlijke dromen en ambities.  Studenten krijgen op hun beurt weer de kans iets bij te dragen, asielzoekers en vluchtelingen te leren kennen en het (vreemdelingen)recht direct in de praktijk te brengen. 

 • Migration Law Clinic

  Via de Migration Law Clinic doen studenten onderzoek naar complexe vragen op het gebied van Europees migratierecht ter ondersteuning van zaken die aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU.

  Lees meer

 • Start up Clinic

  Veel rechtenstudenten vragen zich af hoe het recht nou écht in de praktijk werkt. VU Amsterdam heeft daar iets op bedacht: De Startup Clinic. De Startup Clinic is een nieuw minorvak voor rechtenstudenten (12 ECTS).

  Onder begeleiding van ervaren advocaten breng je een juridisch advies uit aan een tech startup en word je hier door middel van interdisciplinair onderwijs op voorbereid.

  Meer weten

 • Street Law

  Street Law is een programma waarin rechtenstudenten les geven op middelbare scholen over het recht. Het doel van Street Law is empowerment: wanneer scholieren kennis hebben van hun rechten, zullen ze beter in staat zijn voor hun rechten op te komen en deel te nemen in de maatschappij. Street Law kan gezien worden als een vorm van burgerschapsonderwijs. Het is geschikt voor alle niveaus en leerjaren in het middelbaar (beroeps) onderwijs.

  Lees meer