Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-rechtenstudenten dienen klimaatklacht in tegen Shell

14 april 2021
VU-rechtenstudenten hebben in de VU Climate & Sustainability Law Clinic onderzoek gedaan naar de reclames van het olieconcern Shell. Op basis van de onderzoeksresultaten stelden zij dat de reclame van Shell misleidend is.

Misleidende reclame
Studenten van de VU Climate & Sustainability Law Clinic deden in opdracht van Greenpeace en Reclame Fossielvrij onderzoek naar de reclames van het olieconcern Shell. Uit het onderzoek blijkt dat de reclame de claim bevat dat klanten van Shell hun CO2-uitstoot compenseren door 1 eurocent extra te betalen bij het tanken. Shell houdt de consument voor dat de CO2-uitstoot vanaf de winning van de olie tot aan de benzinepomp gecompenseerd wordt. Klanten zouden op deze manier via Shell internationale CO2-compensatieprojecten steunen. Volgens het onderzoek van de studenten klopt dit niet. 

“De CO2-compensatie die Shell aanbiedt, schiet op veel punten te kort en is bovendien onzeker. Bijvoorbeeld, een vorm van CO2-compensatie die Shell aanbiedt is de belofte om bossen in Peru te beschermen tegen kap. Wij tonen aan dat dit bos ook in de jaren voordat Shell dat bos beschermde niet werd gekapt. Bovendien nemen de bossen, door klimaateffecten, steeds minder CO2 op en zou het bos kunnen afbranden. Shell wil dus klimaatschade die 100% vaststaat, compenseren met een maatregel waarvan het nog maar de vraag is of en hoe lang deze werkt”, betoogt student Lisa van Langen. 

Praktijkgerichte casussen
Het onderzoek naar de misleidende reclames van Shell werd uitgevoerd door de studenten van de VU Climate & Sustainability Law Clinic. Studenten van de master International Business Law, Climate Change and Corporations, kunnen participatie in de clinic als keuzevak kiezen. De clinic biedt rechtenstudenten de kans om hun juridische kennis in te zetten voor een beter klimaat. Volgens docent Clemens Kaupa is de klimaatcrisis een steeds belangrijker wordend topic, ook voor de Rechtenstudenten van de VU. “In het rechtenonderwijs moeten we ruimte geven aan hun zorgen, en ze de mogelijkheid bieden om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor een doel waar ze zelf mee zijn begaan.” De studenten deden vrijwillig mee aan het project en kregen er geen studiepunten voor. De studenten waren daarnaast niet verplicht om de claim daadwerkelijk in te dienen. In dit geval hebben de studenten zelf besloten dit wel te doen. Studenten dragen op deze manier niet alleen bij aan een groenere wereld, maar doen ook relevante praktijkgerichte kennis op. De studenten werken in deze clinic namelijk aan een echt bestaande casus voor echte cliënten, zoals bij een advocatenkantoor. ‘‘In deze clinic leren studenten alle aspecten van de advocatuur kennen. Zo leren zij zich snel te oriënteren op alle rechtsgebieden die voor hun zaak van belang zijn, leren zij om efficiënt onderzoek te doen naar recht en feiten, ontwikkelen ze creatieve oplossingen voor nieuwe problemen en leren studenten te schrijven op professioneel niveau. Het belangrijkste is echter dat zij leren werken met en voor cliënten’’, aldus docent Clemens Kaupa. Voor deze zaak waren Greenpeace NL en Reclame Fossielvrij de cliënten. 

Nieuwe generatie klimaatdeskundige juristen 
De VU Climate & Sustainability Law Clinic heeft als voornaamste doel het opleiden van de komende generatie klimaatdeskundige juristen, die nodig zullen zijn in zowel de publieke als de private sector. Daarnaast wilt de VU CSCL in de toekomst meer projecten opzetten waarin studenten met een juridische en een niet-juridische achtergrond kunnen samenwerken. Zo zouden rechtenstudenten ook heel goed kunnen samenwerken met communicatiestudenten om meer onderzoek te doen naar misleidende reclame.