Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verander je wereld fundamenteel

Faculteit der Bètawetenschappen

Verander je wereld fundamenteel

Duurzaamheid, klimaatverandering, biodiversiteit, digitale en verbonden samenleving, data science, geneesmiddelen en vaccins, medische technologie, voeding en water, leefomgeving en gezondheid: de grote uitdagingen van deze tijd vragen om fundamentele oplossingen vanuit Bètawetenschappen. Hiervoor is een waarden gedreven, experimentele, computationele en interdisciplinaire benadering essentieel. Die benadering zit de Faculteit der Bètawetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam in de genen. En aan oplossingen voor die grote uitdagingen werken onze wetenschappers met hart en ziel. In hun eigen onderzoek, door valorisatie, en door het opleiden van nieuwe generaties maatschappelijk betrokken wereldburgers. Zodat die op hun beurt met kennis en een ondernemende attitude een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, gezonde toekomst.

Uitmuntend in onderzoek en onderwijs

Voormalig decaan Guus Schreiber, onderwijsdirecteur Mareanne Karssen en directeur Bètapartners Jeroen Maréchal laten zien wat de faculteit allemaal te bieden heeft.

Meer onderzoek

Meer over

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam