Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Connecting science and society for a better tomorrow

Athena Instituut

Het Athena Instituut pakt complexe maatschappelijke problemen aan, zoals klimaatverandering, gezondheidsongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Dit doen we door het ontwerpen, faciliteren en analyseren van multistakeholderprocessen. Samen met alle betrokken actoren onderzoeken we hoe we systeemverandering in gang kunnen zetten.

Let op: er is meer informatie beschikbaar op de Engelstalige website

Middels een transdisciplinaire aanpak, theoretisch geworteld in het brede veld van Science, Technology & Society (STS), betrekt het Athena Instituut de kennis en expertise van veel verschillende actoren bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderzoek en innovatie. Denk aan burgers, professionals, beleidsmakers, NGO's en wetenschappers. We richten ons vooral op groepen die meestal niet gehoord worden. Door van elkaars perspectieven te leren, genereren we gezamenlijk nieuwe ideeën en anticiperen we op mogelijke belemmeringen, waardoor duurzame verandering mogelijk wordt.

Transformation Journeys

In deze vierdelige videoserie vertellen Athena-onderzoekers hoe zij complexe problemen aanpakken op basis van behoeften in de maatschappij. Aan de hand van persoonlijke verhalen leggen ze uit hoe zij verschillende actoren betrekken in wetenschap en innovatie, en hoe deze partijen al doende van elkaar leren. Gezamenlijk streven we naar maatschappelijke transformaties richting inclusiviteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Bekijk de volledige videoserie

Transdisciplinair onderzoek

Benaderingen

Athena onderscheidt zich door de benaderingen die we ontwerpen en toepassen om multistakeholderprocessen vorm te geven, zoals:

  • Reflexive Monitoring in Action 
  • STS Making and Doing
  • Citizen Science
  • Public Engagement and Dialogue   

Meer informatie volgt binnenkort

Onderzoeksdomeinen

We passen onze benaderingen toe in vier domeinen; de gebieden waarin maatschappelijke problemen het meest urgent zijn:

Lees meer

Multi-stakeholderprocessen

Multi-stakeholderprocessen

Naast het initiëren van multi-stakeholderprocessen stimuleert en traint Athena alle betrokken partijen om succesvolle deelname te garanderen. Vervolgens monitoren en evalueren we samen onze voortgang en lessen. Zo doen alle actoren nieuwe inzichten op, ook wijzelf. Ten slotte stimuleren de opschaling van succesvolle innovaties en verankeren positieve verandering via onze methodologieën voor kennisintegratie.

Bekijk infographic

Bekijk Athena's Transformation Journeys

Partners

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

Of stuur een e-mail naar secretariaat.athena.beta@vu.nl

VU Amsterdam, Faculteit der Bètawetenschappen
W&N gebouw, 5e verdieping, vleugel C
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam, Nederland

Volg ons op social media