Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Connecting science and society for a better tomorrow

Athena Instituut

Het Athena Instituut pakt complexe maatschappelijke vraagstukken aan, zoals armoede, gezondheidsongelijkheid en klimaatverandering. Wij streven ernaar alle partijen die betrokken zijn bij deze uitdagingen samen te brengen, vooral diegenen die vaak niet gehoord worden. Door van elkaar te leren, onderzoeken we hoe we systeemverandering in gang kunnen zetten.

Athena vindt dat wetenschap actief moet bijdragen aan een betere wereld. Daarom gebruiken we wetenschap als platform om mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen en complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. Met ons onderzoek willen we positieve veranderingen teweegbrengen en bijdragen aan meer inclusiviteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Transdisciplinaire aanpak

Middels een transdisciplinaire aanpak, theoretisch geworteld in het brede veld van Science, Technology & Society (STS), ontwerpen, faciliteren en bestuderen wij multi-stakeholderprocessen. Dit betekent dat we de kennis en expertise van een grote verscheidenheid aan actoren betrekken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderzoek en innovatie. Denk aan burgers, professionals, beleidsmakers, NGO's, het bedrijfsleven, wetenschappers en studenten. Het tijdig betrekken van deze verschillende perspectieven brengt behoeften en zorgen aan het licht. Dat helpt om nieuwe ideeën op tafel te brengen en te anticiperen op mogelijke belemmeringen. 

Let op: er is meer informatie beschikbaar op de Engelstalige website.

Onderzoek voor transformatie

Het waarborgen van maatschappelijke relevantie is Athena's belangrijkste doelstelling. In onze 'Transformation Journeys' - een vierdelige videoreeks - leggen onderzoekers uit hoe zij complexe problemen aanpakken op basis van maatschappelijke behoeften, hoe zij gezamenlijk leren door te doen, en daarmee bijdragen aan theoretische innovatie en maatschappelijke transformatie.

Bekijk de volledige video's in de slider onderaan deze pagina.

Onderzoek en onderwijs

Onderzoeksdomeinen

De verschillende, maar samenkomende uitgangspunten van onze analyses monden uit in vier onderzoeksdomeinen:

(Mondiale) Gezondheid & Welzijn
Opkomende Technologie & Wetenschap
Voedsel, Omgeving & Duurzaamheid
Competenties voor Transformatie

Onderwijsprogramma's

Athena biedt innovatieve onderwijsprogramma’s op het snijvlak van levens- en sociale wetenschappen, en van theorie en praktijk. Wij trainen studenten niet alleen in cognitieve vaardigheden, maar ook in het begrijpen van sociale dynamieken en psychologische processen in organisaties en in de maatschappij.

Multi-stakeholderprocessen

Multi-stakeholderprocessen

Naast het initiëren van multi-stakeholderprocessen stimuleert en traint Athena alle betrokken partijen om succesvolle deelname te garanderen. Vervolgens monitoren en evalueren we samen onze voortgang en lessen. Zo doen alle actoren nieuwe inzichten op, ook wijzelf. Ten slotte stimuleren de opschaling van succesvolle innovaties en verankeren positieve verandering via onze methodologieën voor kennisintegratie.

Bekijk infographic

Meer over Athena's aanpak

Bekijk Athena's Transformation Journeys

Partners

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

Of stuur een e-mail naar secretariaat.athena.beta@vu.nl

VU Amsterdam, Faculteit der Bètawetenschappen
W&N gebouw, 5e verdieping, vleugel C
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam, Nederland

Volg ons op social media