Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verruim je geest en verdiep je blik

Faculteit der Geesteswetenschappen

VU Geesteswetenschappen verruimt je geest en verdiept je blik.

Bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de VU kijken we met een historische, filosofische en talige lens naar de wereld om ons heen. We zijn een faculteit met een breed, maatschappelijk en interdisciplinair profiel. Ons onderzoek heeft maatschappelijke waarde doordat wij meerdere disciplines betrekken bij de oplossing van hetzelfde vraagstuk. Wij beschouwen dit profiel als de plus van Humanities. 

Wij leiden historici, filosofen, kunsthistorici, oudheidsdeskundigen, communicatiewetenschappers en linguïsten op die bereid zijn over de grenzen van hun eigen disciplines heen te kijken. Wat zij gemeen hebben is dat zij een onmisbare rol vervullen bij het duiden van onze tijd en dat wat ons mens maakt. En daarmee bieden we een venster op verleden, heden en toekomst: een taalkundig, filosofisch, historisch en creatief venster.

Humanities+ is een interdisciplinaire manier van werken, waarmee je verschillende benaderingen toepast voor complexe vraagstukken: de zogeheten wicked problems. Zo scherp je je geest en maak je deze weerbaar om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden. 

Kies je voor Geesteswetenschappen aan de VU, dan kies je voor Humanities+.

Ontdek de verhalen

Ontdek de verhalen

Nina van Egmond was docent verpleegkunde toen ze in een kastje in Bangladesh een filosofieboek vond. Achteraf gezien was dat het begin van een tweede carrière. Ze zou uiteindelijk promoveren op het belang van menselijke waardigheid voor migranten. Sinds 2017 is ze programma-manager bij VluchtelingenWerk. “Vooruitgang verandert onze leefwereld, maar het is niet per definitie een verbetering.”

Open het magazine idea
Nina van Egmond

Teaching robots to talk

'Wij zien taal als een referentiesysteem dat mensen en systemen verbindt met hun perceptie van de wereld. In onze onderzoeksprojecten over communicatieve robots proberen we robots te bouwen die met mensen communiceren in levensechte situaties.'

Hoe verwijst taal naar de werkelijkheid? Hoe gebruiken we taal en context om elkaar te begrijpen? Wat kunnen we hierover leren door AI te leren praten? 

Piek Vossen en zijn team zoeken naar de antwoorden.

Uitgelicht

Over de Faculteit der Geesteswetenschappen

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl
Het afdelingensecretariaat bevindt zich in het Hoofdgebouw van de VU, kamernummer 12A-68.

Algemene vragen over inschrijven of collegegeld?

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl