Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Governance for Society

Hoe dragen we bij aan de weerbaarheid van democratisch bestuur in organisaties en samenlevingen? In het profielthema Governance for Society bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen.

Onze maatschappij is in beweging. Demonstraties, internet en social media, grootschalige migratie: burgers organiseren hun eigen verbanden en leggen zich niet klakkeloos neer bij het gezag van de overheid. De maatschappij wordt steeds mondiger en dynamischer. Dat stelt de overheid voor grote uitdagingen. De vraag is hoe we deze dynamiek kunnen gebruiken om de maatschappij te versterken en tegelijkertijd kunnen voorkomen dat het recht van de sterkste en mondigste domineert.

Missie profielthema Governance for Society
Wij willen bijdragen aan de weerbaarheid van het democratisch bestuur. Juist nu een weerbaar bestuur van ultiem belang is, in tijden van grote complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld op het vlak van internationalisering, de impact van informatietechnologie en het ontstaan van nieuwe ongelijkheden. Het onderwijs en onderzoek binnen Governance for Society is gericht op bestuurlijke en politieke processen, top-down én bottom-up. Daarbij kijken we naar de voorwaarden waaronder die processen en de regelgeving bijdragen aan een effectieve aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Governance for Society draagt bij aan SDG’s
Dit profielthema draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): kwaliteitsonderwijs (SDG 4), gendergelijkheid (SDG 5), waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), ongelijkheid verminderen (SDG 10), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16), en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17).