Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een inclusieve samenleving

We komen uit de hele wereld in onze steden en dorpen samen. Met een rijke diversiteit aan achtergronden, culturen, religies, identiteiten en opvattingen. Dat brengt dynamiek, maar ook spanningen teweeg. Hoe kan de manier waarop we besturen en organiseren onze (hyper)diverse samenleving laten slagen?

Onze samenleving is zo divers, van een ‘meerderheid’ is geen sprake. Want ieder mens is uniek met talenten, kwetsbaarheden en voorkeuren. Hoe zorgen we samen voor een inclusieve samenleving waar iedereen welkom is, meedoet, meetelt en gelijke kansen heeft? Hoe kunnen we via beleid en de weg van democratie armoede en ongelijkheid bestrijden en kwetsbaren beschermen? Hoe kunnen bestuurders en leidinggevenden iedereen een stem geven, tot bloei laten komen en onze samenleving toleranter en mooier maken?

Gerelateerde onderzoeken

Profielthema's