Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector: van belofte naar resultaat

Bij veel publieke organisaties bestaat het vertrouwen dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers en de samenleving, zoals schonere straten, veiligere buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je dan tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Wat vraagt dit van jou en jouw organisatie?

Je krijgt nieuwe inspiratie en kennis van best & worst practices, bewezen veranderkundige aanpakken en de nieuwste inzichten op het gebied van datagestuurd werken. Na de leergang beschik je over de expertise en vaardigheden om als verbinder tussen bestuur, organisatie en data-specialisten te functioneren. Je bent in staat om  alle relevante ontwikkelingen op het gebied van data te begrijpen en beter in te zetten in jouw organisatie.

In de leergang 'Datagedreven Sturing in de Publieke Sector' maken bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Er is daarbij veel ruimte om kennis en ervaring uit de eigen praktijk te delen en van elkaar te leren. 

Kortom, jij bent na afronding van de leergang in staat om de verandering naar datagedreven sturing succesvol vorm te geven in jouw organisatie.

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector in het kort

 • Startdatum: 27 maart 2024
 • Duur: kennismakingsochtend en 8 collegedagen
 • Collegedagen: 9.30 - 16.30 uur 
 • Kosten: Voor 2024 bedraagt dit € 4.450,-
 • Lesvorm: klassikaal
 • Locatie: op de VU, Amsterdam Zuidas
 • Voertaal: Nederlands, een enkele keer is het aanvullend materiaal Engelstalig. 

Bekijk de collegedata, kosten & praktische informatie

Wat vinden deelnemers?

 • Jeroen Geertzen - Senior Projectmanager - UWV 'De leergang "Datagedreven Sturing in de Publieke Sector" omvat alle aspecten van het datadomein. Het is een mooie combinatie van theorie en ervaringen uit de praktijk. Vooral de veranderkundige aanpakken en lessons learned spraken mij zeer aan. Tevens is het heel waardevol om van de deelnemers te horen hoe het onderwerp in hun organisaties leeft en met elkaar verhalen en ervaringen te kunnen delen.'
 •  Esmeralda Walroud - Informatiemanager Sociaal Domein -  Gemeente Gouda 'Het positieve aan deze leergang is dat je zelf aan de slag gaat met een verbeterplan. Hierdoor ga je de interessante theorie toepassen in de praktijk. Dit geeft richting aan het enorme onderwerp datagedreven werken. Alle docenten zijn bevlogen en brengen de theorie op een prettige en enthousiasmerende manier. Er is voldoende ruimte voor vragen en inbreng vanuit jouw eigen praktijkervaring waardoor je echt de vertaalslag kan maken naar je eigen organisatie. Wat ik zelf als grote meerwaarde heb ervaring is dat er aandacht wordt besteed aan het scherper maken van jouw verbeterplan samen met de overige deelnemers van de leergang. Vanuit deze leergang zijn er al mooie initiatieven ontstaan waarin we ervaringen onderling met elkaar blijven delen en elkaar helpen om stappen te blijven zetten in datagedreven werken binnen de publieke sector.'
 • Arjan Bruins - Manager Zakelijke Markt en Klantbeheer - Kadaster 'Door de leergang kan ik data specialisten beter begrijpen en realiseer ik me nog meer dat klantwaarde alles bepalend is. Dit biedt een unieke kans om versneld horizontaal te organiseren en te pionieren. De voorbeelden in de leergang werken daarbij aanstekelijk.'
 • Siham Koubia - Adviseur Informatiemanagement - Gemeente Alphen aan den Rijn 'De leergang bij de VU heb ik als leerzaam en inspirerend ervaren. Ik ben veel beter in staat om de verandering van datagestuurd werken in mijn organisatie vorm te geven!'
 • Marleen Tigchelaar - Adviseur Informatievoorziening - Gemeente Almelo 'De leergang en modules zijn breed opgezet, zodat je een goed beeld krijgt van het datadomein. Er zijn inspirerende sprekers waardoor je energie krijgt van de modules en zelf aan de slag wilt. De leergang geeft een goede basis met veel elementen waaruit ik kon kiezen om toe te passen in mijn eigen werk met als doel: doorontwikkelen van Datagedreven werken "Almelo-stijl".'
 • Louis Reinders - Informatiemakelaar - Provincie Limburg 'Het vinden van de juiste stappen richting een datagedreven organisatie is een complexe zoektocht, waar technologie en gedrag elkaar treffen. De leergang onderscheidt zich door focus op de veranderkundige opgave, in tegenstelling tot bestaand aanbod op het gebied van data science en techniek. De gehanteerde veranderkundige modellen zijn waardevol en sluiten goed aan bij de publieke sector. Door concrete handvatten en interactie met andere deelnemers heb ik veel geleerd en dit direct kunnen toepassen in mijn dagelijks werk.'
 • Dorette Koster - Omgevingsmanager Programma Innovatie en Transformatie - het Waterschapshuis 'Een inspirerende leergang! Naast concrete handvatten ook kennis en inzicht gekregen in kansen en mogelijkheden rondom samenwerken in een data-ecosysteem. Waardevol voor mij als verbinder!'
 • Jeffrey Mangal - Programmanager Datagedreven Werken  - Gemeente Pijnacker-Nootdorp 'Waanzinnig bedankt voor alles tijdens de leergang, die wat mij betreft de standaard mag worden voor iedereen die werkt bij de overheid en zich op het vlak van digitalisering en informatisering begeeft'.

Accreditaties

Van belofte naar resultaat

De leergang Datagedreven Sturing in de Publieke Sector van de VU stelt je in staat om  alle relevante ontwikkelingen op het gebied van data te begrijpen en beter in te zetten in jouw organisatie.

Verander je wereld, studeer Datagedreven Sturing in de Publieke Sector

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon