Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Datagedreven Sturing in de Publieke Sector: van belofte naar resultaat

Het programma bestaat uit 8 collegedagen met elk een ander thema. Hieronder vind je ook enkele docenten uit het programma.

Programma

DAG 1 – DE BASIS VAN HET ‘DATADOMEIN’

Waardecreatie met data: een datagedreven business model

Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data, analytics en kunstmatige intelligentie ‘disruptive innovations’ zijn die grote consequenties voor veel organisaties kunnen hebben. Door hands-on ervaring op te doen wordt duidelijk waar kansen en uitdagingen liggen voor het creëren van waarde met data en analytics voor jouw organisatie.

Data analytics: the basics

Op het moment dat je je verdiept in de wereld van data, dan vliegen de ingewikkelde termen je om de oren: big data, data-science, business analytics, data mining, machine learning artificial intelligence, datakwaliteit, data engineer, data scientist, data stewardship data-architectuur, datawarehouse, datalake, analytics stack, etc. Na deze module begrijp jij de belangrijkste termen en begrippen in het datadomein en ben je in staat om de zin en onzin van elkaar te scheiden en betere keuzes te maken voor jouw organisatie.

DAG 2 - DE VERANDERKUNDIGE OPGAVE

Datagestuurd werken: van abstractie tot concrete resultaten

In deze sessie word je meegenomen in wat datagestuurd werken is, wat dit vraagt van jou en jouw organisatie? Je krijgt inzicht in bewezen veranderkundige interventies om ambities om te zetten in concrete resultaten en hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Verantwoord gebruik van data: recht en ethiek

"Helaas, dat mag niet vanwege privacy" wordt te pas en onpas gebruikt, maar wat mag er wel? Verantwoord gebruik van data is een belangrijke randvoorwaarde voor het creëren van maatschappelijk draagvlak. In deze module ga jij aan de slag met de juridische (GDPR, AVG) en ethische kaders (‘ethical impact assessment’) en op zoek naar kansen en mogelijkheden van data, waarbij de risico's op het gebied van ethiek, privacy en mensenrechten geborgd zijn.

DAG 3 – SUCCESSEN BOEKEN

Datagedreven Innovatie Canvas: opstarten kansrijke dataprojecten

In de publieke sector schieten de ‘datalabs’ en dataprojecten als paddenstoelen uit de grond. We zien ook dat het aantal succesverhalen achter blijft. Vraagstukken aanpakken op basis van data blijkt een complex spel. Een goede start van ieder data project is het concreet maken van het ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’. Je leert DatCan zelfstandig toe te passen in de praktijk en dataprojecten succesvol uit te voeren.

Design Sprint: in 5 dagen van idee tot werkend prototype

De kracht van de aanpak is dat razendsnel, concrete resultaten worden geleverd, die bewijzen aan de organisatie dat datagedreven sturing werkt. De Design Sprint is een aanpak waarbij in een hele korte doorlooptijd een uitdaging werkelijk getoetst wordt op basis van een prototype van een data-oplossing die gevalideerd kan worden bij alle relevante stakeholders binnen en buiten jouw organisatie.

DAG 4 - DE KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VAN DATA SCIENCE 

Een introductie op artificial intelligence & machine learning
De module heeft primair een managementperspectief, dus de toepassing staat centraal. Artificial intelligence, machine learning en algoritmes worden toegankelijk en voelbaar gemaakt. Jij gaat aan de slag in een open source-omgeving om de technieken zelf te ervaren. De focus ligt op de waarde, het gebruik en het begrijpen van deze relevante data-science-technieken, zodat jij kunt beoordelen hoe je ze kunt inzetten in jouw organisatie. 

De voorspellende overheid: data-science-technieken in beeld
Voorspellende analyses met machine learning hebben een gigantische vlucht genomen. Techbedrijven zijn in staat om belangrijke gebeurtenissen eerder te voorspellen dan wie dan ook, terwijl webwinkels, zoals Bol.com en Amazon, zodanig klantgedrag kunnen voorspellen dat zij producten al verschepen voordat ze besteld zijn. Maak kennis met data-science-technieken en vele voorbeelden uit de publieke sector.

DAG 5 - SAMENWERKEN IN DATA-ECOSYSTEMEN

Dataplatformen: de kracht van open data
In deze module staat kracht van integratie van data centraal op basis van bestaande data ecosystemen. Je gaat ervaren hoe je zelf tot betere besluiten kunt komen op basis van geodata in het SPINlab of mobiliteitsdata in het Fieldlab van de Vrije Universiteit. Hoe kom je tot concrete inzichten door de integratie van open data? Deze module biedt veel ruimte om dieper in te gaan op ‘wat'- en ‘hoe'-vragen rondom data-ecosystemen en de manier waarop jij deze kunt inzetten om complexe maatschappelijke vraagstukken in jouw organisatie aan te pakken.

Data-ecosystemen: samenwerken in een wereld van digitale innovatie
Opgaven in de samenleving laten zich niet vangen door de grenzen van een organisatie, daarmee zijn datavraagstukken per definitie multidisciplinair. Hoe zorg je dat de juiste partners aan tafel komen in een data ecosysteem? Hoe kun je op een veilige manier daadwerkelijk data delen? Hoe borgen we de eigendom van data? Wat zijn de kritieke succesfactoren en valkuilen om een succesvol data ecosysteem te ontwikkelen? Na deze module weet jij hoe je een data ecosysteem kunt ontwikkelen om samen met partners complexe maatschappelijke vraagstukken op basis van data aan te pakken. 

DAG 6 - VAN VISUALISEREN NAAR TRANSFORMEREN 

Visual storytelling
In deze module staat de kunst van datavisualisaties centraal. Hoe communiceer je nieuwe inzichten aan de hand van één verhelderende visualisatie? Tijdens deze module ervaar jij het ontwerpproces van een visualisatie aan de hand van veel inspirerende praktijkvoorbeelden, de zoektocht naar het verhaal achter de data, en net zo belangrijk, de valkuilen en risico's.

Van optimalisatie naar digitale transformatie
Willen overheden nog maatschappelijk gelegitimeerd blijven, dan moeten ze met haastige spoed aan de slag met digitale tránsformatie. Dat is echt iets anders, radicaal anders zelfs. Het is helaas ingewikkeld, bloedeng en waarschijnlijk onmogelijk. Toch is er gewoonweg geen keus. Het goede nieuws is dat er een veranderaanpak mogelijk is die succesvol blijkt.  

DAG 7 - JOUW AANPAK

Van leren naar doen
Aan het einde van elke module nemen we de ruimte om te reflecteren op de inhoud. Wat zijn nieuwe inzichten? Wat betekent dit voor jou en jouw organisatie? Hoe ga je de inzichten gebruiken in de praktijk? Op basis van korte reflecties werk jij aan jouw aanpak om de verandering van datagestuurd werken in jouw organisatie te versnellen. Tijdens de klassikale afrondende dag staat het leren tussen de deelnemers centraal, wisselen we inzichten uit en vertalen we persoonlijke lessen naar concrete handelingsperspectieven om daar direct mee aan de slag te gaan.  

DAG 8 – ERVARINGEN DELEN

Ervaringen delen, acties aanscherpen, doelen realiseren
Na een periode van een half jaar wordt een klassikale ‘terugkomdag’ georganiseerd waarin de deelnemers hun ervaringen delen met het toepassen en implementeren van de kennis die tijdens de leergang is overgedragen. Op basis van vragen zoals  ‘Waar ben ik de afgelopen periode tegenaan gelopen, wat is er goed gegaan, wat niet?’ en ‘Wat zijn mijn uitdagingen voor de komende periode als het om datagedreven sturing gaat?’ worden ervaringen gedeeld, met als doel het aanscherpen van acties in de eigen organisatie.

Prof. dr. Frans Feldberg

Prof. dr. Frans Feldberg

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van The Amsterdam Center for Business Analytics (acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut aan de VU op het gebied van big data, business analytics en data science.

ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business analytics-projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van "data & analytics driven" bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen. 

Bekijk het profiel van Frans Feldberg
Frans Feldberg

Tom Pots

Tom Pots

Tom Pots is programmamanager datagestuurd werken. Na 8 jaar Berenschot wilde Tom doen wat hij adviseerde en is hij in dienst gegaan bij één van zijn klanten. Tom is programmamanager datagestuurd werken bij de gemeente Zaanstad waar hij aan de slag is gegaan om maatschappelijke vraagstukken te verbeteren op basis van data. Tom is een veelgevraagd key note spreker over de verandering van datagestuurd werken en als adviseur en trainer helpt hij organisaties om deze verandering geloofwaardig vorm te geven.

Tom Pots

Dr. Marijn Plomp

Dr. Marijn Plomp

Marijn heeft een PhD in Information Systems aan de Universiteit Utrecht, op basis van zijn proefschrift "Maturing Interorganisational Information Systems". Voordat hij bij de VU kwam, werkte Marijn aan de Universiteit Utrecht en als onderzoeker / adviseur bij Dialogic innovation & interaction.

Bekijk zijn LinkedIn profiel

Bekijk het profiel van Marijn Plomp
Marijn Plomp

Prof. dr. ir. Hans Berends

Prof. dr. ir. Hans Berends

Hoogleraar Innovatie en Organisatie en Directeur van het KIN Centrum voor Digitale Innovatie aan de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Berends is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn huidige onderzoek binnen het KIN Center for Digital Innovation richt zich op het organiseren van digitale innovatieprocessen in en tussen organisaties, met bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van samenwerking rond platformen en in ecosystemen. Daarnaast geeft hij onderwijs over innovatiemanagement en onderzoeksmethoden in master, PhD, en executive education programma’s.

Bekijk het profiel van Hans Berends
Hans Berends

Tim Paauw

Tim Paauw

Data science-consultant Xomnia. Tim Paauw is Chief Technology Officer bij Xomnia, een Nederlands data science-bureau met een sterke focus op de publieke sector. Tim werkte hiervoor bij  Ynformed als data-scientist. Hij heeft ruime ervaring met uitvoeren van geavanceerde analyses op grote hoeveelheden data. Tim is een veel gevraagd spreker en trainer over data science.

Tim Paauw

Dr. Jurriaan Souer

Dr. Jurriaan Souer

Co founder & product strategist Shinto Labs. Jurriaan Souer is gepromoveerd in Information and Computing Sciences en heeft jaren in de software industrie gewerkt, waaronder enkele jaren in Silicon Valley. Daar is hij in aanraking gekomen met de Lean Startup aanpak. Sindsdien zet hij zijn kennis en ervaring in om Lean werken toe te passen in de publieke sector en voor een mooiere toekomst.

Jurriaan Souer

Frédérik Ruys

Frédérik Ruys

Frédérik is information designer en datajournalist ‘infographics’ en één van de oprichters van het Infographics Congres, samensteller van het boek Infographics in Nederland en eigenaar van Vizualism. Frédérik Ruys was verantwoordelijk voor de datavisualisaties van de succesvolle docuserie ‘Nederland van Boven’ van de VPRO. Hij is onderscheiden met diverse prijzen, waaronder de Infographic Jaarprijs (2009, 2012, 2013, 2016), de European News Design Award (2008, 2009, 2010) en de Malofiej (2014).

Frédérik Ruys

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon