Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer wat het ingrijpen in opvoeding en gezinsleven betekent

Gezin, recht en forensische gedragswetenschappen

In deze minor leer je wat ingrijpen in opvoeding en gezinsleven betekent vanuit een juridisch en gedragswetenschappelijk kader. Hoe verloopt ingrijpen in kwetsbare gezinnen en problematische opvoedingssituaties binnen juridische en psychologische/pedagogische kaders?

Je krijgt inzicht in gedragswetenschappelijke en juridische kennis, praktijken en procedures. Zo leer je over de rol van opvoeder-kind gehechtheid, hoe deze zich ontwikkelt en hoe deze kennis kan worden toegepast in juridische besluitvorming over kinderen. De minor heeft tot doel om vertrouwd te raken met elkaars taal en denkwijze. Met deze minor ben je goed voorbereid op samenwerking in een multidisciplinaire setting. Zo draag je bij aan een veilige en goed beschermde opvoeding, een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en het goed functioneren van ouders in intacte gezinnen en tijdens en na een scheiding.

Studeren aan de VU