Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kennis en inzicht in de klinische praktijk voor orthopedagogen

Orthopedagogen in de Klinische Praktijk

Orthopedagogen zijn belangrijke professionals voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het klinisch werk in de zorg. Het orthopedagogisch handelen omvat onder meer diagnostiek, indicatie, ondersteuning, behandeling en advisering en is vooral gericht op vragen en behoeften van kinderen, ouders en andere professionals in een specifieke sociale context.

Dat vraagt een voortdurend switchen van:

  • algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor dit kind/deze persoon/dit gezin) en omgekeerd;
  • van evidence-based naar practice-based en omgekeerd;
  • van abstract naar concreet en omgekeerd. 

In deze minor verdiep je je kennis en inzichten die orthopedagogen in de klinische praktijk, en dan vooral in de jeugdhulp en zorg voor mensen met een beperking, nodig hebben. Je leert tevens om de kennis en inzichten te gebruiken in orthopedagogische hulpverlening in diagnostiek, doelen opstellen, interventies en werkwijzen, evalueren en in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de hulpverlening. Met jouw inzichten en analytische vaardigheden ben jij tevens in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

Studeren aan de VU