Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Kennis en inzicht in de klinische praktijk voor orthopedagogen

Orthopedagogen in de Klinische Praktijk

Samenspel van factoren in ontwikkeling, opvoeding en zorg

In de vakken wordt veel kennis over het werkveld ingebracht door onder andere met casus te werken, filmpjes te laten zien en gastdocenten te includeren. Bovendien worden in het vak Jeugdhulp en gehandicaptenzorg zeer expliciete opdrachten gegeven om te werken aan persoonlijke profilering, kennis over de sociale kaart, solliciteren en beroepsattitude.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken, met een korte beschrijving. Bekijk de Studiegids voor meer informatie over deze vakken. 

Overzicht vakken

 • Risicotaxatie

  Het verwerven en integreren van kennis, inzicht en elementaire vaardigheden in de taxatie van zowel risico's als beschermende factoren voor de ontwikkeling van kinderen in gezinnen. Kritisch leren reflecteren op de eigen oordeelsvorming heeft hierbij een centrale rol en maakt dus ook onderdeel van dit vak. Ook de samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind en het gezin is van groot belang.

 • Jeugdhulp en gehandicaptenzorg

  Voor een academisch geschoolde orthopedagoog die ervoor gekozen heeft werkzaam te zijn in de jeugdhulp of de gehandicaptenzorg is het van belang dat hij of zij een visie ontwikkelt over welke vorm van hulp en begeleiding het best aansluit bij de specifieke (hulp)vragen van opvoeders, kinderen, volwassenen met beperkingen, sociale netwerkleden en collega-professionals. Dat betekent dat de orthopedagoog, naast diagnostische kennis en vaardigheden, deskundig moet zijn op het gebied van hulpverleningsmethodieken en met name ook zicht moet hebben op de afstemming van het hulpaanbod op de hulpvraag. Ook de afstemming met al deze betrokkenen is essentieel.

 • Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, kinderen en adolescenten

  Deze cursus richt zich op kennis en praktische vaardigheden voor het uitvoeren van gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ-problemen bij kinderen en adolescenten. Je ontwikkelt begrip over diagnostiek vanuit een brede pedagogische en psychologische invalshoek, zodat je als toekomstig pedagoog/psycholoog eveneens met alternatieve hypothesen rekening kunt houden die buiten je eigen specialisatie liggen.

 • Ontwikkeling en psychopathologie

  Het domein van de ontwikkelingspsychopathologie staat centraal in deze cursus, waarbij de belangrijkste concepten, theoretische modellen en onderzoeksbenaderingen uitgebreid aan de orde komen. Deze kennis vormt de basis voor het beter begrijpen van specifieke stoornissen bij 0- tot 24-jarigen, in het licht van beschermende en risicofactoren en ontstaanstheorie├źn.

 • Technologie en Media in Opvoeding en Onderwijs

  Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik brengen vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers, orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen technologie en media wel bij aan de ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden? Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een mogelijke oplossing.