Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer hoe de rechtsbescherming van burgers is georganiseerd

Heeft een fietser recht op vergoeding van zijn letselschade als hij door een gat in de weg ten val komt; heeft een consument recht op een nieuwe iPhone als zijn telefoon acht maanden na de aankoop kapot gaat; welke rechten heeft de burger, vreemdeling of verdachte in zijn verhouding tot de overheid? Deze en andere vragen komen aan de orde in de minor Algemene rechtspraktijk.

In deze minor staat de juridische dienstverlening aan burgers centraal. Dit in tegenstelling tot de commerciële rechtspraktijk, die zich richt op dienstverlening aan ondernemingen, ook al is er overlap. Kenmerkend is dat het gaat om rechtsgebieden waar de burger te maken heeft met een ‘repeat player’, een organisatie (overheid of bedrijf) die juridische kennis heeft en juridische procedures voert.

Voor de overheid is het verlenen van een verblijfs- of omgevingsvergunning routine, terwijl de burger dit sporadisch doet. Dit geldt ook voor de staat die het monopolie heeft op strafvervolging. In het privaatrecht doet dezelfde situatie zich voor. De consument die een telefoonabonnement afsluit, kent zijn rechten niet en staat tegenover de telefoonprovider. De burger die schade vergoed wil zien, krijgt te maken met de verzekeraar die handelt namens de veroorzaker. Een rechtshulpverlener in de algemene rechtspraktijk moet kennis en inzicht hebben in deze rechtsgebieden en oog hebben voor de ongelijkheid van partijen.

Het onderwijs wordt aangeboden vanuit het perspectief ‘Law in Action’. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven aan de hand van maatschappelijke problemen. Bij het vreemdelingenrecht, het consumentenrecht en het strafrecht komt ook de invloed van internationale verdragen en/of Europese regelgeving voor de Nederlandse rechtspraktijk aan de orde.

Binnen de minor hebben studenten de unieke kans om mee te doen aan praktische vakken. In de Startup Clinic (12 ECTS) gaan studenten onder begeleiding van ervaren advocaten een juridisch advies uitbrengen aan een tech startup. Hierop word je voorbereid door middel van interdisciplinair onderwijs. Het vak Startup Clinic kan in de plaats komen van twee andere vakken van de minor.

Studenten van deze minor kunnen ook deelnemen aan het vak Street Law. In dit vak geven studenten workshops over het recht aan middelbare scholieren. Deze workshops gaan over actuele onderwerpen waar scholieren in hun dagelijks leven mee te maken krijgen en waarbij conflicterende rechten en belangen aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vuurwerkverbod, social media en privacy of etnisch profileren. Het vak Street Law kan in de plaats komen van het vak Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht, de Algemene Strafpraktijk of Consumentenrecht.

Met bachelorvakken als Sociaal recht (B2) en Personen- en familierecht (B1), biedt dit profiel een goede voorbereiding op een beroepspraktijk waarin de juridische dienstverlening aan particulieren een belangrijke plaats inneemt.

Studeren aan de VU