Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg

Boegbeeld Governance for Society

Als hoogleraar migratierecht bestudeert prof. mr. Lieneke Slingenberg de wijze waarop het recht wordt aangewend om het leven van migranten vorm te geven (‘Rule by law’), anderzijds om de wijze waarop het recht de overheidsmacht ten opzichte van migranten inperkt (‘Rule of law’).

Ook onderzoekt hoogleraar Slingenberg hoe het domein van het migratierecht zich verhoudt tot andere rechtsgebieden, zoals sociaal recht, bestuursrecht en constitutioneel recht en welke theoretische noties in het recht relevant zijn voor de rechtspositie van territoriaal aanwezige migranten (bijvoorbeeld kwetsbaarheid, deservingness, non-domination, (sociaal) lidmaatschap).

Prof. mr. Lieneke Slingenberg: "Waar ik me tot op heden mee bezig heb gehouden in mijn onderzoek is niet zozeer het recht op toelating of bescherming tegen uitzetting van migranten, maar de behandeling van migranten die zich binnen of aan de grens van Europa bevinden. Je kan dan denken aan hun recht op huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, werk, bijstand en opvang. Het onthouden of juist verschaffen van dat soort voorzieningen wordt door staten gebruikt als instrument voor migratiecontrole."

In haar huidige onderzoeksproject (2019-2023), gefinancierd door NWO, onderzoekt zij de (gebrekkige) nationale, Europese en internationale regulering van ruimtelijke beperkingen die aan vluchtelingen en (afgewezen) asielzoekers worden opgelegd, in het licht van het mensenrechtenrecht en het theoretische concept van vrijheid.

Lieneke Slingenberg

Zie ook

"Het onthouden of juist verschaffen van voorzieningen als huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs wordt door staten gebruikt als instrument voor migratiecontrole."