Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoogleraar donorgedrag Eva-Maria Merz

Boegbeeld Governance for Society

Eva-Maria Merz is hoogleraar donorgedrag en doet onderzoek naar het gedrag van onder andere bloeddonoren. Wat beweegt mensen om wel, of juist niet bloed te doneren? En hoe zit dat met het veel minder bekende plasma?

Het doneren van bloed is van groot belang voor de gezondheidszorg. Demografische veranderingen, een langere levensduur en een dalend aantal donoren zetten de bloedvoorziening onder druk. Daarom is effectieve werving en retentie van cruciaal belang om voldoende donors beschikbaar te houden. Hoogleraar Merz onderzoekt waarom en wanneer mensen bloed geven.

Bloed geven is een kostbaar en tijdrovend proces dat kennis en gezondheidsmiddelen vereist. Diverse factoren spelen een rol bij het donorgedrag, zoals demografische kenmerken (bijv. geslacht), psychosociale aspecten (bijv. vertrouwen, angst) en biologische factoren (bijv. genen, hormonen). Bovendien zijn ook economische mechanismen en erfelijkheid (uit tweelingstudies) van belang gebleken.

Om meer inzicht te krijgen in wat mensen motiveert om donor te worden en te blijven gedurende hun leven, richt Eva-Maria Merz zich op theorie├źn over pro-sociaal gedrag, inclusief altru├»sme, en economische mechanismen. In haar onderzoek neemt ze niet alleen psychologische, sociale en biologische kenmerken van donoren in overweging, maar ook de invloed van donornetwerken en de geografische en culturele context.

Zie ook