Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Minor binnen de keuzeruimte - SBE

Toestemming vragen invulling keuzeruimte
Laatst gewijzigd op 14 maart 2023
Studenten van SBE met een keuzeruimte kunnen een minor volgen: een programma met vakken over één onderwerp.

Het eerste semester van het derde bachelorjaar is de keuzeruimte. Een half jaar lang (oftewel 30 EC) kun je jouw studie naar eigen inzicht inrichten. Hoe je je profileert is dus aan jou. Je kunt studeren in Barcelona, stage lopen bij een multinational of je verdiepen in bijvoorbeeld psychologie, geschiedenis of economie. Je kunt jouw keuzeruimte ook invullen met een minor. 


Een minor is een programma dat je volgt van 30 EC met vaststaande vakken over één onderwerp. Dat kan binnen je eigen vakgebied aan je faculteit, een ander vakgebied binnen de VU, of aan een andere universiteit. Als je een minor kiest, kun je kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor. Bij een verbredende minor (een universiteitsminor) doe je kennis op in een bredere context en kijk je over de grenzen van je opleiding heen. Bij een verdiepende minor (een faculteitsminor) kun je je verder in je opleiding specialiseren. Kies een minor die aansluit bij het doel waar je naartoe wilt werken. Misschien weet je al wat voor werk je later wilt doen of weet je welke master je wilt gaan volgen. Je kunt je hier alvast op gaan toeleggen door naar minoren te kijken die passen bij je masterkeuze. Wat zijn de mogelijkheden?

Universiteitsminor 

Binnen de VU is het mogelijk om te kiezen uit een aantal minoren, die toegankelijk zijn voor alle studenten van de VU. Bekijk de universiteitsminoren aan de VU in het minorenoverzicht. Voor een universiteitsminor hoef je geen toestemming te vragen bij de Examencommissie.

De volgende universiteitsminoren zijn bij uitstek geschikt voor SBE studenten. Sommige van deze minoren staan niet open voor alle SBE-studenten in verband met overlap tussen de minor en het studieprogramma.

  • De minor Economics (let op: deze minor mag niet gevolgd worden door studenten Economie en Bedrijfseconomie en Econometrie en Operationele Research)
  • De minor Business Administration (let op: deze minor mag niet gevolgd worden door studenten Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en International Business Administration)
  • De minor Managing Digital Innovation (let op: deze minor mag niet gevolgd worden door studenten Bedrijfskunde en International Business Administration)

Bekijk goed de ingangseisen die de verschillende minoren hanteren: niet alle universiteitsminoren zijn toegankelijk voor SBE-studenten.

Faculteitsminor SBE

Een faculteitsminor valt binnen het vakgebied van de opleidingen van je eigen faculteit. Afhankelijk van je keuze kun je je kennis binnen de School of Business and Economics verbreden of verdiepen in een andere studierichting of een bepaald thema. Voor een faculteitsminor van de School of Business and Economics hoef je geen toestemming aan te vragen bij de Examencommissie

De faculteitsminoren zijn:

Minoren van andere VU faculteiten

Ook is het mogelijk om een faculteitsminor aan een andere faculteit van de VU te volgen. Op www.minor.vu.nl vind je alle minoren van de verschillende faculteiten. 

Voor een minor van een andere faculteit moet je toestemming aanvragen bij de Examencommissie.

Minoren van andere universiteiten 

Wil je een minor aan een andere universiteit dan de VU volgen, kijk dan op de website van de desbetreffende universiteit voor meer informatie.

Voor een minor van een andere universiteit moet je toestemming aanvragen bij de Examencommissie.

Educatieve minor 

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Niveau-eisen

De keuzeruimte van het eerste semester van het derde jaar heeft een omvang van 30 EC en beslaat periode 1, 2 en 3 van het derde jaar van de bacheloropleiding.

Een minor heeft een omvang van 30 EC, wordt aangeboden in periode 1, 2 en 3 van het derde jaar, en bestaat uit maximaal 6 EC op niveau 100 en minimaal 12 EC op niveau 300.

Goedkeuring keuzeruimte

Studenten moeten bij de examencommissie een verzoek indienen om goedkeuring te krijgen voor *: 
a. Een andere minor dan een universiteits- of faculteitsminor. Denk hierbij aan een minor van een andere faculteit of universiteit in het binnen- of buitenland.
b. Het laten meetellen van losse vakken van een minor.
c. Het zelf samenstellen van een minor door het maken van een combinatie van vakken vanuit verschillende minoren.
d. Losse keuzevakken van een andere faculteit of universiteit in het binnen- of buitenland.


De vereisten voor goedkeuring van het verzoek zijn:
a. Er is geen sprake van overlap met het verplichte gedeelte van het eigen bachelorprogramma en / of de specialisatierichting.
b. De invulling van de keuzeruimte van het eerste semester van het derde jaar dient te voldoen aan de niveau-eisen.
c. Een keuzevak kan alleen meetellen als de datum waarop het vak is behaald, niet langer dan vier jaar vóór de datum ligt waarop alle andere vakken van de minor(-ruimte) geheel zijn afgerond.

 * Voor minoren of vakken bij andere faculteiten of universiteiten kunnen ingangseisen gelden.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)