Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijs- en Examenregelingen bacheloropleidingen

Weet jij aan welke voorwaarden je moet voldoen om je bachelordiploma te behalen? Of hoe je onderwijs en examens zijn geregeld? Je vindt alle details in de Onderwijs- en Examenregeling (ook wel bekend als OER) van jouw opleiding.

Elk jaar opnieuw wordt voor elk studiejaar van elke bacheloropleiding aan de VU een Onderwijs- en Examenregeling (OER) vastgesteld op facultair en opleidingsniveau. In dit reglement vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen én de toetsingscriteria. Ook kun je erin lezen hoe de inhoud van je onderwijsprogramma is ingevuld om de onderwijsdoelen te bereiken.