Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uitwisseling: per faculteit

Laatst gewijzigd op 1 juni 2023
Binnen je keuzeruimte kun je een tijdje naar een universiteit in het buitenland om te studeren, leven en een internationaal netwerk op te bouwen.

Wanneer jouw opleiding een keuzeruimte heeft, kun je je studie die periode naar eigen inzicht inrichten. Je kunt stage lopen, keuzevakken doen, een minor volgen, of op uitwisseling gaan. Je gaat dan een tijdje naar een universiteit in het buitenland om te studeren, leven en een internationaal netwerk op te bouwen.

Als je een uitwisseling wil doen, zorg dan dat je goed op de hoogte bent van de eisen van jouw opleiding/faculteit, en dat je je op tijd aanmeldt.

Meer praktische informatie over een uitwisseling kun je vinden op de volgende pagina's:

Uitwisseling: informatie per faculteit

Per faculteit/opleiding kunnen de eisen en uitzonderingen verschillen.

 • ACTA

  De Faculteit der Tandheelkunde heeft een eigen Stappenplan voor een buitenlandstage.

 • AUC

  Als AUC student heb je de mogelijkheid om in het tweede semester van je tweede jaar of eerste semester van je derde jaar een semester in het buitenland te studeren.

  Als AUC student kies je (en beperk je je tot) een aanmelding voor het AUC-uitwisselingsprogramma (AUC’s eigen partners), het UvA Global Exchange Programme (partners buiten Europa) óf het VU-uitwisselingsprogramma (partners binnen Europa). Het is niet toegestaan om je aan te melden voor meerdere uitwisselingsprogramma’s. VU-bestemmingen zijn alleen beschikbaar in de eerste aanmeldronde, voor AUC-studenten die in het eerste semester van hun derde jaar op uitwisseling willen gaan.

  Let bij het aanmelden voor een VU-bestemming goed op dat je een studieprogramma selecteert dat aansluit bij de major of studierichting die je volgt bij AUC.

  Meer informatie over de vereisten voor studeren in het buitenland vind je op de AUC Study Abroad Canvas pagina.

 • BETA

  Binnen je vrije keuzeruimte kun je een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

  Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Dit pakket moet voldoen aan de eisen voor de vrije keuzeruimte en moet voorafgaand aan je reis naar het buitenland worden goedgekeurd door de examencommissie van jouw opleiding. Bij terugkomst lever je een gewaarmerkte cijferlijst in bij het international office..De EC van de behaalde en goedgekeurde vakken worden omgezet naar het Nederlandse studiesysteem.   

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

 • FGB

  Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

  Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit. Vraag vooraf goedkeuring aan de examencommissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen om de vakken in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen. Voeg voor goedkeuring van de vakken altijd een ingevuld exemplaar van dit formulier toe bij het aanmeldformulier.

  Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier alle informatie over Studeren in het buitenland.

 • FGW

  Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

  Bij een partneruniversiteit  kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit en moeten zijn goedgekeurd voor vertrek. Controleer de eisen waaraan keuzevakken moeten voldoen. Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

 • FRT

  Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

  Bij een partneruniversiteit  kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit en moeten zijn goedgekeurd voor vertrek. Controleer de eisen waaraan keuzevakken moeten voldoen. Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

 • FSW

  Het eerste semester van het derde bachelorjaar is de keuzeruimte. De keuzeruimte heeft een studielast van 30 EC.

  Minimaal 12 EC aan vakken binnen de keuzeruimte moet van “niveau 300” (gevorderd niveau) zijn. 

  Om voor de invulling van je keuzeruimte op uitwisseling te mogen naar het buitenland moet je op het moment van vertrek het eerste bachelorjaar volledig hebben afgerond, en in totaal minimaal 90 EC hebben behaald. Om voor selectie in aanmerking te komen moet je bij je aanmelding minimaal 60 EC van je bacheloropleiding hebben behaald. Aanmelding en plaatsing verloopt via International Office. 

  Vakken in het buitenland

  Het komt misschien voor dat je niet alle vakken aan de buitenlandse universiteit met een voldoende afrondt en de resterende ruimte dan bij terugkomst met een vak aan de VU of elders moet invullen. Daarbij geldt dan: 

  • een student die 24 van de 30 EC met buitenlandse vakken heeft ingevuld, mag de resterende 6 EC met een vak van niveau 200 óf 300 invullen;
  • een student die 18 EC met buitenlandse vakken heeft ingevuld, moet de resterende ruimte met minimaal één vak van niveau 300 invullen;
  • een student die 12 EC of minder aan buitenlandse vakken heeft behaald, moet de resterende ruimte met minimaal twee vakken van niveau 300 invullen.
 • GNK

  Wanneer kun je naar het buitenland?

  Tijdens de bachelor- en masteropleiding zijn er een aantal momenten waarop je naar het buitenland kunt: 

  Tijdens de bacheloropleiding 

  • Tijdens de bacheloropleiding kun je aan het einde van het eerste jaar de praktijkstage zorg in het buitenland volgen. Ook kun je in het eerste semester van het derde jaar tijdens je minor aan een buitenlandse universiteit studeren.  

  Tijdens de masteropleiding 

  • Tijdens de masteropleiding zijn er veel mogelijkheden om een stage of coschap in het buitenland te doen, namelijk: klinische coschappen, coschappen huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde, semi-artsstage, wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs.

  Voor alle reguliere stages of coschappen die je in het buitenland loopt - en waar je dus ook studiepunten voor krijgt - kun je een beroep doen op een bijdrage uit het facultair fonds van € 250,00. Voor een stage binnen Europa van minimaal twee maanden kun je een Erasmus-beurs aanvragen. Wanneer een Erasmus-beurs is toegekend (ongeveer € 220,00 per maand), kom je niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het facultair fonds. Voor meer informatie zie ook Financiën en Beurzen.

  Binnen het VUmc compas zijn er dus diverse mogelijkheden om één of meer coschappen in het buitenland te doen. Het gehele aanbod aan stageplaatsen in het buitenland vind je in de Canvas course ‘Studeren in het Buitenland’. Voor deze stages geldt dat de Faculteit der Geneeskunde VU je een gedegen voorbereiding biedt, als ook hulp bij eventuele incidenten of calamiteiten tijdens je stage in het buitenland.

  De opleiding wijst je er expliciet op dat zij geen toestemming verleent aan, noch verantwoordelijkheid neemt voor, studenten die buiten het regulier aangeboden programma een stage lopen (of werk gaan doen) in een buitenlands ziekenhuis.

  Daarom gelden de volgende regels:

  • Voor stages die binnen het curriculum vallen (dus curriculair zijn en leiden tot studiepunten voor je getuigschrift), benader je Bureau Internationale Samenwerking om je keuze kenbaar te maken en je gedegen voor te gaan bereiden op je stage. Deze voorbereiding is verplicht.
  • Andere stages of werkzaamheden dan bedoeld onder het vorige punt mag je niet in het buitenland volgen.
  • Indien je toch naar een buitenlands ziekenhuis gaat om daar te werken en ter plekke meldt dat je aan VUmc studeert, leidt dit niet tot hulp bij incidenten. Alle kosten en risico’s komen voor jouw rekening.
  • Bureau Internationale Samenwerking (BIS) en/of de studentenadministratie zal geen bewijs meegeven waarop staat dat je valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding tijdens deze werkzaamheden.
 • RCH

  Je kunt bij RCH op uitwisseling tijdens je derde bachelorjaar als je tijdens die uitwisseling vakken kunt volgen die je kan opnemen in de minorruimte. De term keuzeruimte wordt bij RCH alleen gebruikt bij de master. Bij de bachelor is dat minorruimte. Je kunt niet zomaar elk willekeurig vak in het buitenland inbrengen in de minorruimte. Hier zitten niveau-eisen aan en (ruim genomen) moeten de vakken ook samenhangen.

  Mogelijkheden binnen de keuzeruimte van Criminologie

  Als Criminologiestudent krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

  Uitwisselingsprogramma in het buitenland - Criminologie

  Binnen je minorruimte kun je ook via een uitwisselingsprogramma een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland. Een half jaar lang woon, studeer en leef je in een internationale omgeving. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Wanneer je 30 ec aan vakken behaalt, loop je geen studievertraging op. De vakken dienen wel voor vertrek goedgekeurd te worden door de examencommissie. Mocht je minder dan 30 ec behalen in het buitenland, dan kun je het tekort aan studiepunten in de minor compenseren met losse studieonderdelen uit maximaal één minor.

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier meer informatie over Studeren in het buitenland.

  Mogelijkheden binnen de keuzeruimte van Rechtsgeleerdheid

  Als bachelorstudent Rechtsgeleerdheid krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in enkele aspecten van je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

  Uitwisselingsprogramma in het buitenland - Rechtsgeleerdheid

  Binnen je minorruimte kun je ook via een uitwisselingsprogramma een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland. Een half jaar lang woon, studeer en leef je in een internationale omgeving. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Wanneer je 30 ec aan vakken behaalt, loop je geen studievertraging op. De vakken dienen wel voor vertrek goedgekeurd te worden door de examencommissie. Mocht je minder dan 30 ec behalen in het buitenland, dan kun je het tekort aan studiepunten in de minor compenseren met losse studieonderdelen uit maximaal één minor.

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier meer informatie over Studeren in het buitenland.

  Wanneer je een minor in het buitenland doet, worden de daar behaalde cijfers vaak pas door de betreffende universiteit opgestuurd als jij al weer terug bent in Nederland. De VU voert de cijfers en studiepunten pas in, nadat er een officiële cijferlijst is ontvangen. Voor de vakken Pleitoefening en Bachelorscriptie moet je resp. 99 en 120 geregistreerde studiepunten hebben voordat de inschrijfdeadline sluit. Als je alle vakken van het 1e en 2e jaar hebt afgerond, voldoe je aan die eis. Maar als dat niet het geval is, is het verstandig om uit te rekenen of je op het juiste moment wel het juiste aantal geregistreerde studiepunten hebt.

 • SBE

  Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

  Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit. Vraag vooraf goedkeuring via dit course approval formulier aan de afdeling buitenlandvakken van de examencommissie van de School of Business and Economics om de vakken in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen.

  Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

  LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier

  IBA

  Voor bachelorstudenten International Business Administration studenten geldt dat zij ter invulling van de minorruimte verplicht op uitwisseling moeten.

  Masteropleidingen

  Voor alle masterstudenten van de School of Business and Economics is het niet mogelijk om op uitwisseling te gaan.

De Faculteit der Tandheelkunde heeft een eigen Stappenplan voor een buitenlandstage.

Als AUC student heb je de mogelijkheid om in het tweede semester van je tweede jaar of eerste semester van je derde jaar een semester in het buitenland te studeren.

Als AUC student kies je (en beperk je je tot) een aanmelding voor het AUC-uitwisselingsprogramma (AUC’s eigen partners), het UvA Global Exchange Programme (partners buiten Europa) óf het VU-uitwisselingsprogramma (partners binnen Europa). Het is niet toegestaan om je aan te melden voor meerdere uitwisselingsprogramma’s. VU-bestemmingen zijn alleen beschikbaar in de eerste aanmeldronde, voor AUC-studenten die in het eerste semester van hun derde jaar op uitwisseling willen gaan.

Let bij het aanmelden voor een VU-bestemming goed op dat je een studieprogramma selecteert dat aansluit bij de major of studierichting die je volgt bij AUC.

Meer informatie over de vereisten voor studeren in het buitenland vind je op de AUC Study Abroad Canvas pagina.

Binnen je vrije keuzeruimte kun je een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Dit pakket moet voldoen aan de eisen voor de vrije keuzeruimte en moet voorafgaand aan je reis naar het buitenland worden goedgekeurd door de examencommissie van jouw opleiding. Bij terugkomst lever je een gewaarmerkte cijferlijst in bij het international office..De EC van de behaalde en goedgekeurde vakken worden omgezet naar het Nederlandse studiesysteem.   

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit. Vraag vooraf goedkeuring aan de examencommissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen om de vakken in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen. Voeg voor goedkeuring van de vakken altijd een ingevuld exemplaar van dit formulier toe bij het aanmeldformulier.

Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier alle informatie over Studeren in het buitenland.

Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

Bij een partneruniversiteit  kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit en moeten zijn goedgekeurd voor vertrek. Controleer de eisen waaraan keuzevakken moeten voldoen. Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

Bij een partneruniversiteit  kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit en moeten zijn goedgekeurd voor vertrek. Controleer de eisen waaraan keuzevakken moeten voldoen. Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier.

Het eerste semester van het derde bachelorjaar is de keuzeruimte. De keuzeruimte heeft een studielast van 30 EC.

Minimaal 12 EC aan vakken binnen de keuzeruimte moet van “niveau 300” (gevorderd niveau) zijn. 

Om voor de invulling van je keuzeruimte op uitwisseling te mogen naar het buitenland moet je op het moment van vertrek het eerste bachelorjaar volledig hebben afgerond, en in totaal minimaal 90 EC hebben behaald. Om voor selectie in aanmerking te komen moet je bij je aanmelding minimaal 60 EC van je bacheloropleiding hebben behaald. Aanmelding en plaatsing verloopt via International Office. 

Vakken in het buitenland

Het komt misschien voor dat je niet alle vakken aan de buitenlandse universiteit met een voldoende afrondt en de resterende ruimte dan bij terugkomst met een vak aan de VU of elders moet invullen. Daarbij geldt dan: 

 • een student die 24 van de 30 EC met buitenlandse vakken heeft ingevuld, mag de resterende 6 EC met een vak van niveau 200 óf 300 invullen;
 • een student die 18 EC met buitenlandse vakken heeft ingevuld, moet de resterende ruimte met minimaal één vak van niveau 300 invullen;
 • een student die 12 EC of minder aan buitenlandse vakken heeft behaald, moet de resterende ruimte met minimaal twee vakken van niveau 300 invullen.

Wanneer kun je naar het buitenland?

Tijdens de bachelor- en masteropleiding zijn er een aantal momenten waarop je naar het buitenland kunt: 

Tijdens de bacheloropleiding 

 • Tijdens de bacheloropleiding kun je aan het einde van het eerste jaar de praktijkstage zorg in het buitenland volgen. Ook kun je in het eerste semester van het derde jaar tijdens je minor aan een buitenlandse universiteit studeren.  

Tijdens de masteropleiding 

 • Tijdens de masteropleiding zijn er veel mogelijkheden om een stage of coschap in het buitenland te doen, namelijk: klinische coschappen, coschappen huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde, semi-artsstage, wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs.

Voor alle reguliere stages of coschappen die je in het buitenland loopt - en waar je dus ook studiepunten voor krijgt - kun je een beroep doen op een bijdrage uit het facultair fonds van € 250,00. Voor een stage binnen Europa van minimaal twee maanden kun je een Erasmus-beurs aanvragen. Wanneer een Erasmus-beurs is toegekend (ongeveer € 220,00 per maand), kom je niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het facultair fonds. Voor meer informatie zie ook Financiën en Beurzen.

Binnen het VUmc compas zijn er dus diverse mogelijkheden om één of meer coschappen in het buitenland te doen. Het gehele aanbod aan stageplaatsen in het buitenland vind je in de Canvas course ‘Studeren in het Buitenland’. Voor deze stages geldt dat de Faculteit der Geneeskunde VU je een gedegen voorbereiding biedt, als ook hulp bij eventuele incidenten of calamiteiten tijdens je stage in het buitenland.

De opleiding wijst je er expliciet op dat zij geen toestemming verleent aan, noch verantwoordelijkheid neemt voor, studenten die buiten het regulier aangeboden programma een stage lopen (of werk gaan doen) in een buitenlands ziekenhuis.

Daarom gelden de volgende regels:

 • Voor stages die binnen het curriculum vallen (dus curriculair zijn en leiden tot studiepunten voor je getuigschrift), benader je Bureau Internationale Samenwerking om je keuze kenbaar te maken en je gedegen voor te gaan bereiden op je stage. Deze voorbereiding is verplicht.
 • Andere stages of werkzaamheden dan bedoeld onder het vorige punt mag je niet in het buitenland volgen.
 • Indien je toch naar een buitenlands ziekenhuis gaat om daar te werken en ter plekke meldt dat je aan VUmc studeert, leidt dit niet tot hulp bij incidenten. Alle kosten en risico’s komen voor jouw rekening.
 • Bureau Internationale Samenwerking (BIS) en/of de studentenadministratie zal geen bewijs meegeven waarop staat dat je valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding tijdens deze werkzaamheden.

Je kunt bij RCH op uitwisseling tijdens je derde bachelorjaar als je tijdens die uitwisseling vakken kunt volgen die je kan opnemen in de minorruimte. De term keuzeruimte wordt bij RCH alleen gebruikt bij de master. Bij de bachelor is dat minorruimte. Je kunt niet zomaar elk willekeurig vak in het buitenland inbrengen in de minorruimte. Hier zitten niveau-eisen aan en (ruim genomen) moeten de vakken ook samenhangen.

Mogelijkheden binnen de keuzeruimte van Criminologie

Als Criminologiestudent krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

Uitwisselingsprogramma in het buitenland - Criminologie

Binnen je minorruimte kun je ook via een uitwisselingsprogramma een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland. Een half jaar lang woon, studeer en leef je in een internationale omgeving. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Wanneer je 30 ec aan vakken behaalt, loop je geen studievertraging op. De vakken dienen wel voor vertrek goedgekeurd te worden door de examencommissie. Mocht je minder dan 30 ec behalen in het buitenland, dan kun je het tekort aan studiepunten in de minor compenseren met losse studieonderdelen uit maximaal één minor.

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier meer informatie over Studeren in het buitenland.

Mogelijkheden binnen de keuzeruimte van Rechtsgeleerdheid

Als bachelorstudent Rechtsgeleerdheid krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in enkele aspecten van je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

Uitwisselingsprogramma in het buitenland - Rechtsgeleerdheid

Binnen je minorruimte kun je ook via een uitwisselingsprogramma een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland. Een half jaar lang woon, studeer en leef je in een internationale omgeving. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Wanneer je 30 ec aan vakken behaalt, loop je geen studievertraging op. De vakken dienen wel voor vertrek goedgekeurd te worden door de examencommissie. Mocht je minder dan 30 ec behalen in het buitenland, dan kun je het tekort aan studiepunten in de minor compenseren met losse studieonderdelen uit maximaal één minor.

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan hier meer informatie over Studeren in het buitenland.

Wanneer je een minor in het buitenland doet, worden de daar behaalde cijfers vaak pas door de betreffende universiteit opgestuurd als jij al weer terug bent in Nederland. De VU voert de cijfers en studiepunten pas in, nadat er een officiële cijferlijst is ontvangen. Voor de vakken Pleitoefening en Bachelorscriptie moet je resp. 99 en 120 geregistreerde studiepunten hebben voordat de inschrijfdeadline sluit. Als je alle vakken van het 1e en 2e jaar hebt afgerond, voldoe je aan die eis. Maar als dat niet het geval is, is het verstandig om uit te rekenen of je op het juiste moment wel het juiste aantal geregistreerde studiepunten hebt.

Binnen je keuzeruimte kun je ook een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland, waarbij je in een internationale omgeving woont, studeert en leeft. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. 

Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Deze keuzevakken dienen te voldoen aan de eisen van de examencommissie van jouw faculteit. Vraag vooraf goedkeuring via dit course approval formulier aan de afdeling buitenlandvakken van de examencommissie van de School of Business and Economics om de vakken in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen.

Je behaalde en goedgekeurde vakken worden door het International Office en jouw examencommissie omgezet naar het Nederlandse studiesysteem. 

LET OP: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan alle informatie over Studeren in het buitenland hier

IBA

Voor bachelorstudenten International Business Administration studenten geldt dat zij ter invulling van de minorruimte verplicht op uitwisseling moeten.

Masteropleidingen

Voor alle masterstudenten van de School of Business and Economics is het niet mogelijk om op uitwisseling te gaan.

Outgoing Student Exchange Team

+31 (0)20 59 85745 (tussen 10:00 - 12:00 op maandag, woensdag en vrijdag)

Heb je een vraag? Mail ons!

Spreekuur (inloop, geen afspraak nodig):
Elke dinsdag tussen 12:30 - 13:30 in de Global Room (HG-1A36). Er is geen spreekuur op dinsdag, 20 februari vanwege de tweede selectieronde. 

Zoom spreekuur

gebruik deze link om een afspraak te maken

Crisisnummer voor VU-studenten op uitwisseling die in nood verkeren: +31 (0) 20 6444117. Dit is het VU-brede noodnummer. Voorbeelden van noodgevallen zijn natuurrampen, geweldsincidenten en (mentale) gezondheidsproblemen.