Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Minoren Faculteit der Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 17 augustus 2023
De minoren van de opleiding richten zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en de translationele verbinding tussen onderzoek en kliniek.

De opleiding biedt elk jaar een aantal verschillende minoren aan. Voor 2023-2024 zijn dat:

 • Amsterdam Global Health 
 • Cancer-Immunity-Personalized Therapies 
 • Challenges in Women's & Child Healthcare 
 • Clinical & Scientific Internal Medicine 
 • Comprehensive Care and Anatomy 
 • Cardiovascular Challenges in organs 
 • Global Health Indonesia 
 • Hot Topics in Neurology and Psychiatry 
 • Medical Research to Clinical Practice 
 • Move your body

De minoren van de opleiding richten zich op medisch wetenschappelijke verdieping en verbreding en de translationele verbinding tussen onderzoek en kliniek. Doel is versterking van de academische vorming en wetenschappelijke vorming binnen de klinische context. Hierdoor ben je beter voorbereid op de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In het kader van de versterking academische vorming en de mogelijkheid van internationalisering is de minor Engelstalig. 

De minoren Challenges in Women's & Child Healthcare, Clinical & Scientific Internal Medicine, Comprehensive Care and Anatomy en Global Health Indonesia zijn alleen toegankelijk voor geneeskunde studenten aan de VU.

Het programma van deze minoren duurt 16 weken en omvat  in totaal 24 EC. Het onderwijs is kleinschalig bestaande uit interactieve werkcolleges van +/- 25-48 studenten, studiegroepen van circa 12 studenten, practica, werkbezoeken e.d.. Elke minor is multidisciplinair in opzet. 

Minor binnen keuzeruimte - GNK

 • Toetsing

  De toetsing van de minoren bestaat uit het schrijven van een discussie op basis van een wetenschappelijk artikel, twee kennis/begripstoetsen, schrijven en presenteren van een research proposal, Uitzondering is de toetsing van de minoren Medical Research to Clinical Practices en de minor Global Health Indonesia, zie hiervoor de betreffende minoren. Voor alle minoren geldt dat het contactonderwijs (werkcolleges, practica, werkgroepen e.d.) verplicht is.

 • Ingangseisen

  Je wordt toegelaten tot de minor, als je op het moment van aanvang voldoet aan de volgende eisen:

  1. Het eerste opleidingsjaar gehaald, én 
  2. tenminste 30 EC in het tweede opleidingsjaar, én 
  3. tenminste 18 EC uit de eerste vijf onderwijseenheden van semester 2.1.

  Daarnaast kunnen er aanvullende eisen gesteld worden per minor. 

  Voldoe je niet aan de ingangseisen? In zeer bijzondere gevallen kan een uitzondering gemaakt worden, stuur hiervoor een goed onderbouwd verzoek incluis een recent resultatenoverzicht naar bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl.

 • Aanmelding

  Het aantal plaatsen voor de facultaire minor is beperkt. De plaatsen worden dan ook met prioritering toegewezen: eerst bachelor VUmc-compas 15 studenten, dan uitwisselingsstudenten en hierna andere universitaire studenten. 

  • Begin januari ontvang je als VUmc-student een e-mail, waarin je uitgenodigd wordt om je keuzen op te geven voor een minor van de Faculteit der Geneeskunde. VUmc-studenten kunnen er ook voor kiezen om mee te doen aan de selectie voor een minorplaats in het buitenland. Bij de inschrijving geef je drie voorkeuren op (ook als je bezig/van plan bent om je minor ergens anders te volgen schrijf je je in voor facultaire minor zodat je verzekerd bent van een plaats als de minor ergens anders niet doorgaat)
  • Gedurende het 2de semester van jaar 2 ontvang je je voorlopige plaatsing (voorlopig als je nog niet voldaan hebt aan de ingangseisen)

  Ga voor de meest actuele informatie m.b.t. het aanmelden en de daarbij behorende deadlines naar de Engelstalige website van de opleiding.

 • Minor volgen buiten de opleiding geneeskunde

  Je kunt ook een minor volgen aan een andere faculteit binnen de VU, Nederlandse universiteit of buitenlandse universiteit. Hiervoor heb je vooraf toestemming nodig van de deelexamencommissie. De deelexamencommissie beoordeelt of de door jou voorgestelde minor voldoet aan de door de opleiding gestelde eisen voor een minor. De deelexamencommissie beslist per individuele aanvraag, op basis van de verstrekte gegevens. Dat betekent dat individuele besluiten niet te vergelijken zijn.

  Meer informatie vind je hier.

 • Vrijstelling voor de minor

  Voor de minor kun je een vrijstelling aanvragen bij de deelexamencommissie geneeskunde. Let op dat je een verzoek enkele maanden voor aanvang indient.

 • Voorlichting

  Omdat de minor in het eerste semester van het 3e jaar geprogrammeerd is, worden er in het tweede jaar van de opleiding de voorlichtingen georganiseerd:   

  • In oktober is er een algemene voorlichting over de plaats van de minor in de opleiding en de mogelijkheden van invulling daarvan;
  • In november is er een voorlichting over de mogelijkheden voor het volgen van een minor aan een buitenlandse universiteit; 
  • Begin december is er een voorlichtingsmarkt over de facultaire minoren. Tijdens deze voorlichting presenteren alle minoren zich. Bij de verschillende stands op de voorlichtingsmarkt kun je inhoudelijke informatie krijgen over de verschillende minoren.

  Je hoeft je niet op te geven voor deze voorlichtingen. De data worden aan het begin van het studiejaar via www.rooster.vu.nl bekendgemaakt.