Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens

Ga naar intekenmodule
Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Om deel te nemen aan vakken en tentamens dien je je in te tekenen. Intekenen doe je zelf, via de intekenmodule.

Intekenen en afmelden

Om deel te nemen aan vakken en tentamens dien je je in te tekenen. Intekenen en afmelden doe je zelf, via de intekenmodule.

De officiële regels over intekenen en afmelden zijn beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens.

Waarom teken je in?

Intekenen en afmelden is noodzakelijk voor het organiseren van het onderwijs. Het geeft inzicht in het aantal te verwachten studenten. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld voor het inplannen van collegezalen en de voorbereiding van het onderwijs door een docent.

Afwijkende intekenprocedure? 

Voor sommige opleidingen of vakken geldt een afwijkende intekenprocedure. Wanneer er voor een vak een afwijkende intekenprocedure geldt, staat dit vermeld in de Studiegids bij de vakinformatie. Kijk ook onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'.

Inteken- en afmeldtermijnen

Iedere periode kent een vaste inteken- en afmeldtermijn; binnen deze termijnen kun je intekenen en afmelden op onderwijs. Tijdig intekenen biedt je garantie op deelname aan het onderwijs dat je kiest. Ben je te laat met intekenen? Lees dan hieronder het kopje ‘Te laat met intekenen’.

Afmelden

Wanneer je je bedenkt en toch niet deelneemt aan het vak of het tentamen, meld je dan af. Daarvoor kies je ‘afmelden’ in de intekenmodule. Zorg dat je je op tijd afmeldt. Voor vakken kan dit t/m de eerste week van de start van het vak. Voor (her)tentamens kan dit tot 1 week voorafgaand aan de (her)tentamendatum.

Informatie over intekenen

 • Hoe intekenen

  1. Je kunt intekenen voor vakken via de intekenmodule
  2. Nadat je je opleiding en academisch jaar hebt geselecteerd, kun je per periode intekenen voor vakken binnen jouw opleidingsprogramma. 
  3. Om tijdens het intekenen een goede keuze te maken voor de bijbehorende vakonderdelen is volledige informatie over het rooster te vinden op rooster.vu.nl.

  Belangrijke uitgangspunten van intekening op de VU:

  • Als je je intekent voor een vak, teken je ook (automatisch) in voor het tentamen van het vak (default). Laat het vinkje staan als je deel wilt nemen aan het tentamen
  • Behaal je een onvoldoende of NVD voor het tentamen voor een vak, dan word je automatisch ingetekend voor het hertentamen
  • Je moet ingetekend zijn voor het vak om in te tekenen voor het (her)tentamen
  • Je kan je tot de eerste onderwijsweek afmelden voor een vak
  • Voorkom een No Show resultaat door je af te melden voor het (her)tentamen

  Bijzonderheden:

  • Bovenstaande geldt niet wanneer je vakintekening en resultaat registratie niet via de VU verloopt. 
  • Voor Geneeskundestudenten kunnen tevens afwijkende regels gelden, kijk hieronder bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'.
  • In sommige gevallen word je door het onderwijsbureau van jouw faculteit ingetekend of kun je niet zelf intekenen op vakken en/of groepen. Bekijk de Studiegids voor meer informatie over het betreffende vak en kijk bij 'Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit' onderaan deze pagina.
  • Je kunt in de intekenmodule ook intekenen voor vakken buiten je opleiding en minoren/specialisaties selecteren. Bekijk de specifieke informatie hieronder.
  • Wil je niet deelnemen aan een vak of tentamen? Meld je dan tijdig af, lees hoe je kunt afmelden hieronder.

  Mocht jouw vraag over het intekenen van vakken na het lezen van deze pagina niet zijn beantwoord, kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.

 • Hoe afmelden

  Als je toch niet wilt deelnemen aan een vak of tentamen, meld je dan af binnen de afmeldtermijn. Klik in de intekenmodule het vak aan en klik op ‘Afmelden’. Na afmelding ontvang je ter bevestiging een notificatie in je VU-mail. Je wordt dan automatisch afgemeld voor alle onderdelen van het vak, zoals de hoorcolleges, werkgroepen en het tentamen. Als de afmeldtermijn is gesloten, kun je je niet meer afmelden.

  Let op: als je wel ingetekend staat voor een vak/tentamen maar niet deelneemt en jezelf niet tijdig afmeldt, dan ontvang je een No Show als beoordeling. Of dit telt als een kans die je verbruikt hebt, is afhankelijk van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels & Richtlijnen (R&R) van jouw opleiding en/of faculteit. Meer informatie over de OER en R&R kun je vinden op deze pagina.

 • Wanneer intekenen en afmelden

  Ontdek de Inteken- en afmeldtermijnen voor vakken en (her)tentamens.

 • Te laat met intekenen

  Je kunt niet meer intekenen via de intekenmodule nadat de intekentermijn is gesloten. Alleen als je op tijd intekent, is jouw deelname aan het onderwijs verzekerd.

  Kan ik toch nog deelnemen?

  Je kunt bij sommige vakken gebruik maken van een mogelijkheid tot naplaatsen (vanaf periode 2). Dit betekent dat je nadat de intekentermijn is gesloten een verzoek kan indienen om alsnog ingetekend te worden voor het vak. De periode dat je een verzoek tot naplaatsen kan indienen is wisselend: minimaal 1 week tot maximaal 4 weken na sluiting van de intekentermijn. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kan jouw verzoek gehonoreerd worden. Indien naplaatsen voor een vak niet mogelijk is, staat dit vermeld in de Studiegids

  Je doet een verzoek tot naplaatsen in de intekenmodule. Ga naar het betreffende vak in de intekenmodule en klik op de button ‘Verzoek tot naplaatsen’. Deze button verschijnt als de reguliere intekentermijn van het vak is gesloten. Uiterlijk in de week voor de start van het onderwijs krijg je een bericht of je verzoek tot naplaatsen is goedgekeurd.

  Kijk onderaan deze pagina onder het kopje 'Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit’ om de eventuele aanvullende regels per faculteit over naplaatsen te lezen.

  Naplaatsen niet mogelijk / naplaatsverzoek afgewezen

  Is je naplaatsverzoek afgewezen óf is naplaatsen niet mogelijk en ben je te laat met intekenen, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend.

  Een aanvraag wordt alleen gehonoreerd als deze voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. 

  Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht (zoals bijvoorbeeld langdurig ziekte van jezelf of overlijden van een naaste) of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang. Een aanvraag wordt daarnaast enkel gehonoreerd wanneer voor het betreffende vak voldoende capaciteit in de collegezalen beschikbaar is.

  Formulier Gemotiveerde Aanvraag Intekenen

  Gemotiveerde aanvraag afgewezen?

  Als je aanvraag niet wordt gehonoreerd, dan word je niet ingetekend en mag je niet deelnemen aan het vak en/of tentamen. Neem je toch deel, dan is dat op eigen risico en moet je rekening houden met deze gevolgen:

  • Als je zonder intekening deelneemt aan een vak, dan heb je geen recht op toegang tot de onderwijsactiviteiten en het beschikbare onderwijsmateriaal.
  • Als je zonder intekening deelneemt aan een tentamen, dan ontvang je geen resultaat.
  • Als je zonder intekening wilt deelnemen aan een tentamen, dan kan jou de toegang geweigerd worden.

  Meer informatie over klachten, bezwaar en beroep kun je vinden op deze pagina.

 • Intekenen voor een minor

  In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, dan verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie. 

  Meer inhoudelijke informatie over de minoren vind je op minor.vu.nl.

 • Intekenen als pre-master student of contractstudent

  Als pre-masterstudent kun je zelf intekenen op vakken via de intekenmodule

  Als contractstudent kun je niet zelf intekenen op vakken. Dit wordt gedaan door het onderwijsbureau van jouw faculteit.

  Raadpleeg de informatie onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure' om te zien of er specifieke voorwaarden van jouw faculteit voor pre-master studenten en contractstudenten gelden.

 • Intekenen als bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere universiteit bij de VU vak(ken) wilt volgen als bijvakstudent, geef je bij de aanmelding aan welke vak(ken) je wilt volgen. Na goedkeuring worden de vakken gepland, waarna je je kunt intekenen voor de vakken via de intekenmodule.

  Je kunt in de intekenmodule geen vakken toevoegen. Wanneer je nog een extra vak wilt volgen binnen het academisch jaar waarvoor je bent ingeschreven, ga dan naar je profiel om het gewenste vak toe te voegen. Indien een eerdere aanvraag voor een bijvak nog niet is goedgekeurd, heb je hier ook de mogelijkheid om de aanvraag te verwijderen.

  Voor meer informatie, kijk op Bijvakken.

 • Intekenen voor een extracurriculair vak

  Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname en het meenemen van vakken van andere opleidingen in jouw curriculum moet je eerst toestemming vragen via de examencommissie. Wanneer je vakken van andere opleidingen alleen wilt volgen en niet wilt meenemen in jouw curriculum volstaat een aanvraag aan het onderwijsbureau van de faculteit.

 • Problemen met intekenen

  Redenen waarom je niet kunt intekenen

  Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom je niet kunt intekenen voor vakken:

  • Je kunt alleen intekenen tijdens de intekentermijnen.
  • Je kunt alleen intekenen als je volledig bent (her)ingeschreven voor een opleiding. Als de status van je aanmelding nog op 'Aanmelding afronden' staat, ben je niet volledig (her)ingeschreven. 
  • Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname aan vakken van andere opleidingen moet je eerst toestemming vragen.
  • Voor sommige vakken gelden ingangseisen. Als je niet voldoet aan de ingangseisen, dan kun je niet intekenen voor het vak.

  Vak niet gevonden in de intekenmodule?

  Kun je in de intekenmodule vakken niet vinden? Probeer dan het volgende:

  • Controleer of je de juiste opleiding en het juiste jaar hebt geselecteerd: bovenaan het startscherm voor intekenen wordt weergegeven voor welke opleiding en welk jaar je het studieplan ziet. Zorg ervoor dat hier de juiste gegevens geselecteerd zijn.
  • Zoek binnen alle vakken: een vak dat niet bij de voorgeselecteerde vakken staat kan misschien gevonden worden bij alle vakken.
  • Zoek binnen extracurriculaire vakken: vakken die geen onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma van jouw opleiding worden mogelijk wel extracurriculair aangeboden.
  • Zoek in minoren: als je op zoek bent naar een (vak binnen een) minor, dan kun je deze vinden door op de knop ‘Zoek in minoren’ te klikken. Je vindt daarin alle minoren die binnen jouw opleiding beschikbaar zijn en kunt vervolgens voor de vakken intekenen.
  • Controleer de Studiegids: als een vak in de studiegids wel beschikbaar is voor jouw opleiding, maar niet in de intekenmodule, dan kun je hierover contact opnemen met de Studentenbalie.

  Kun je vakken of minoren nog steeds niet vinden? Dan zijn ze niet beschikbaar binnen jouw opleiding en het extracurriculaire aanbod. Wil je zulke vakken volgen, dan kun je een verzoek indienen om deel te mogen nemen. 

  Is het vak vol?

  Tijdens het intekenen kan een vak of een onderwijsactiviteit vollopen. Alleen als er nog plek is voor een vak, kun je daarvoor intekenen. In de meeste gevallen wordt de capaciteit snel opgehoogd en is intekenen weer mogelijk. Probeer het daarom de volgende dag nog een keer. Is het vak nog steeds vol, dan kun je een verzoek doen aan de faculteit om de capaciteit voor dit onderdeel van een vak te verhogen. 

  Je kunt alleen een verzoek indienen als activiteiten van een onderdeel vol zitten, bijvoorbeeld als alle groepen van een werkgroep vol zitten. Voor sommige vakken geldt een maximum aantal deelnemers; voor zulke vakken kun je geen verzoek indienen om de capaciteit te verhogen. Is er een maximum aantal deelnemers, dan staat dit vermeld bij het vak in de Studiegids.

  Als een vak vol zit, kun je een verzoek indienen om alsnog deel te mogen nemen:

  Voor afwijkende intekenregels per faculteit, zie 'Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit' onderaan deze pagina.

 • Vakken plannen in je studieplan

  Je kunt een vak via de intekenmodule in jouw studieplan zetten wanneer de intekentermijn voor dat vak nog niet is geopend. Dit kan ook voor vakken in volgende studiejaren. Selecteer je opleiding en academisch jaar. Door op de knop ‘Plan vak’ te klikken kun je per periode vakken inplannen.

  Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens wanneer de intekentermijn geopend is. Dit gebeurt niet automatisch.

 • Verschillende opleidingen tegelijk volgen

  Volg je twee of meer opleidingen tegelijkertijd, of wil je dat gaan doen? Dat kan. Hieronder lees je hoe je dat kunt regelen.

  Ga langs bij je studieadviseur

  Ga voor advies langs bij de studieadviseur. Hij of zij denkt met je mee over het plannen en combineren van opleidingen die je in gedachten hebt en kan je, zo nodig, doorverwijzen.

  Vraag de docent om de digitale leermiddelen van hoorcolleges

  Als hoorcolleges samenvallen, maak dan een keuze welk college je gaat volgen. Vraag je docent van het college dat je gemist hebt de beschikbare digitale leermiddelen snel ter beschikking te stellen zodat je je voor het overige onderwijs kunt voorbereiden.

  Wissel van werkgroep

  Zijn werkcolleges op hetzelfde moment? Vraag dan of je van werkgroep kunt wisselen. Afhankelijk van de manier van intekenen kun je dit zelf regelen of contact opnemen met het onderwijsbureau of de docent.

  Dien een verzoek in om een tentamen op een ander moment te mogen maken

  Zijn tentamens tegelijkertijd ingeroosterd? Dien dan in alle gevallen, zo snel mogelijk en uiterlijk drie weken voor de tentamenperiode een verzoek in om het tentamen op een ander moment te mogen maken. Volg je je tweede opleiding bij verschillende faculteiten? Dien dan een verzoek in bij de faculteit van je hoofdstudie.