Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens

Ga naar de intekenmodule
Laatst gewijzigd op 30 mei 2024
Om deel te nemen aan vakken en tentamens dien je je in te tekenen. Intekenen doe je via de intekenmodule. Lees goed de bijzonderheden door in de harmonica hieronder. De officiële regels over intekenen en afmelden zijn beschreven in de "Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens".

Inteken- en afmeldtermijnen

Iedere periode kent een vaste inteken- en afmeldtermijn waarbinnen je kunt intekenen en afmelden op onderwijs. Tijdig intekenen biedt je garantie op deelname aan het onderwijs. Ben je te laat met intekenen? Lees dan hieronder het kopje ‘Te laat met intekenen’. 

Waarom intekenen en afmelden?

Intekenen en afmelden is noodzakelijk voor deelname aan én het organiseren van het onderwijs. Zo weten wij hoeveel studenten we kunnen verwachten. Hierdoor kunnen wij tijdig onderwijsruimtes toekennen en kunnen docenten optimaal de voorbereidingen treffen voor hun vak.

Afwijkende intekenprocedure? 

Voor sommige opleidingen of vakken geldt een afwijkende intekenprocedure. Wanneer er voor een vak een afwijkende intekenprocedure geldt, staat dit vermeld in de Studiegids bij de vakinformatie. Kijk ook onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'.

Mocht jouw vraag over het intekenen van vakken na het lezen van deze pagina niet zijn beantwoord, kun je contact opnemen met de Studentenbalie (onderaan deze pagina kun je de contactgegevens vinden).

Informatie over intekenen en afmelden

 • Hoe intekenen

  1. Intekenen voor vakken en tentamens vindt plaats via de intekenmodule. Als je je intekent voor een vak, teken je ook automatisch in voor het tentamen van het vak. Laat het vinkje staan als je deel wilt nemen aan het tentamen.
  2. Nadat je je opleiding en academisch jaar hebt geselecteerd, kun je per periode intekenen voor vakken binnen jouw opleidingsprogramma. Wil je je voor vakken buiten je opleiding intekenen? Ga dan naar het kopje "Intekenen voor een extracurriculair vak".
  3. Behaal je een onvoldoende of NVD voor het (eind)tentamen van een vak, dan word je automatisch ingetekend voor het hertentamen. In het geval van een No Show dien je jezelf in te tekenen voor de herkansing via de intekenmodule. Je moet ingetekend zijn voor het vak om in te kunnen tekenen voor het (her)tentamen. 
  4. Je kan alleen intekenen voor periodes waarvoor het intekenen geopend is. Voor periodes waarvoor het intekenen nog niet geopend is, kan je wel vakken plannen. Dit kan ook voor vakken in volgende studiejaren. Selecteer je opleiding en academisch jaar. Door op de knop ‘Plan vak’ te klikken kun je per periode vakken inplannen. Het plannen van vakken betekent echter niet dat je ingetekend bent. Dit dien je alsnog te doen wanneer het intekenen open gaat. Dit gebeurt niet automatisch.

  Aandachtspunten

  • Bovenstaande punten gelden niet wanneer je vakintekening en resultaat registratie niet via de VU verloopt. Voor Geneeskundestudenten kunnen tevens afwijkende regels gelden, kijk hieronder bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'.
  • In sommige gevallen word je door het onderwijsbureau van jouw faculteit ingetekend of kun je niet zelf intekenen op vakken en/of groepen. Bekijk de Studiegids voor meer informatie over het betreffende vak en kijk bij 'Intekenvoorwaarden per faculteit' onderaan deze pagina.
 • Afmelden en No Show

  Afmelden

  Als je toch niet wilt deelnemen aan een vak of tentamen, meld je dan af binnen de afmeldtermijn. Selecteer in de intekenmodule het vak en klik op ‘Afmelden’. Je wordt dan automatisch afgemeld voor alle onderdelen van het vak, zoals de hoorcolleges, werkgroepen en het tentamen. Voor vakken kan dit t/m de eerste week van de start van het vak. Voor (her)tentamens kan dit tot 1 week voorafgaand aan de (her)tentamendatum. Zorg dat je je op tijd afmeldt. Als de afmeldtermijn is gesloten, kun je je niet meer afmelden en kan je een NS voor het tentamen ontvangen.

  No Show

  Let op: als je wel ingetekend staat voor een vak/tentamen maar niet deelneemt en jezelf niet tijdig afmeldt, dan ontvang je een No Show als beoordeling. Of dit telt als een kans die je verbruikt hebt, is afhankelijk van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels & Richtlijnen (R&R) van jouw opleiding en/of faculteit. Meer informatie over de OER en R&R kun je vinden op deze pagina. Heb je voor een tentamen een No Show behaald? Dan dien je jezelf in te tekenen voor de herkansing, dit gebeurt niet automatisch.

 • Te laat met intekenen

  Je kunt niet meer intekenen via de intekenmodule nadat de intekentermijn is gesloten. Wil je toch nog deelnemen aan een vak, volg dan onderstaande stappen. Omdat je te laat bent kunnen we geen plek garanderen. Alleen als je op tijd intekent, is jouw deelname aan het onderwijs verzekerd. 

  Stap 1. Naplaatsen

  Vanaf periode 2 kan je je voor sommige vakken laten naplaatsen. Nadat de intekentermijn is gesloten dien je dan een verzoek in om alsnog ingetekend te worden voor het vak. De periode dat je een verzoek tot naplaatsen kan indienen is wisselend: minimaal 1 week tot maximaal 4 weken na sluiting van de intekentermijn. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kan jouw verzoek gehonoreerd worden. Indien naplaatsen voor een vak niet mogelijk is, staat dit vermeld in de Studiegids

  Je doet een verzoek tot naplaatsen in de intekenmodule. Ga naar het betreffende vak in de intekenmodule en klik op de button ‘Verzoek tot naplaatsen’. Deze button verschijnt als de reguliere intekentermijn van het vak is gesloten. Uiterlijk in de week vóór de start van het onderwijs krijg je een bericht of je verzoek tot naplaatsen is goedgekeurd.

  Kijk onderaan deze pagina onder het kopje 'Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit’ om de eventuele aanvullende regels per faculteit over naplaatsen te lezen.

  Stap 2. Gemotiveerde aanvraag

  Is je naplaatsverzoek afgewezen óf is naplaatsen niet mogelijk, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend.

  Een aanvraag wordt alleen gehonoreerd als deze voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. 

  Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht (zoals bijvoorbeeld langdurig ziekte van jezelf of overlijden van een naaste) of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang. Een aanvraag wordt daarnaast enkel gehonoreerd wanneer voor het betreffende vak voldoende capaciteit in de collegezalen beschikbaar is.

  Formulier Gemotiveerde Aanvraag Intekenen

 • Verzoek tot deelname aan vak afgewezen

  Als je aanvraag niet wordt gehonoreerd, dan word je niet ingetekend en mag je niet deelnemen aan het vak en/of tentamen. Neem je toch deel, dan is dat op eigen risico en moet je rekening houden met deze gevolgen:

  • Als je zonder intekening deelneemt aan een vak, dan heb je geen recht op toegang tot de onderwijsactiviteiten en het beschikbare onderwijsmateriaal.
  • Als je zonder intekening deelneemt aan een tentamen, dan ontvang je geen resultaat.
  • Als je zonder intekening wilt deelnemen aan een tentamen, dan kan jou de toegang geweigerd worden.

  Meer informatie over klachten, bezwaar en beroep kun je vinden op deze pagina.

 • Intekenen voor een minor / pre-master of als contractstudent

  Wil je je intekenen voor een minor? Ga dan naar deze pagina voor meer informatie.

  Als pre-masterstudent kun je zelf intekenen op vakken via de intekenmodule

  Als contractstudent kun je niet zelf intekenen op vakken. Dit wordt gedaan door het onderwijsbureau van jouw faculteit.

  Raadpleeg de informatie onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure' om te zien of er specifieke voorwaarden van jouw faculteit voor pre-master studenten en contractstudenten gelden.

 • Intekenen als bijvakstudent

  Wanneer je als student van een andere universiteit bij de VU vak(ken) wilt volgen als bijvakstudent, geef je bij de aanmelding aan welke vak(ken) je wilt volgen. Na goedkeuring worden de vakken voor jou gepland, waarna je je kunt intekenen voor de vakken via de intekenmodule.

  Je kunt in de intekenmodule geen vakken toevoegen. Wanneer je nog een extra vak wilt volgen binnen het academisch jaar waarvoor je bent ingeschreven, ga dan naar je profiel om het gewenste vak toe te voegen. Indien een eerdere aanvraag voor een bijvak nog niet is goedgekeurd, heb je hier ook de mogelijkheid om de aanvraag te verwijderen.

  Voor meer informatie, zie Bijvakken (of een minor) aan de VU.

 • Intekenen voor een extracurriculair vak

  Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname en het meenemen van vakken van andere opleidingen in jouw curriculum moet je eerst toestemming vragen via de examencommissie. Wanneer je vakken van andere opleidingen alleen wilt volgen en niet wilt meenemen in jouw curriculum (dat wil zeggen dat deze vakken niet meetellen voor de benodigde ECTs voor je diploma) volstaat een aanvraag aan het onderwijsbureau van de faculteit van het desbetreffende vak.

 • Problemen met intekenen

  Redenen waarom je niet kunt intekenen

  Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom je niet kunt intekenen voor vakken:

  • Je kunt alleen intekenen tijdens de intekentermijnen.
  • Je kunt alleen intekenen als je volledig bent (her)ingeschreven voor een opleiding. Als de status van je aanmelding nog op 'Aanmelding afronden' staat, ben je niet volledig (her)ingeschreven. 
  • Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname aan vakken van andere opleidingen moet je eerst toestemming vragen.
  • Voor sommige vakken gelden ingangseisen. Als je niet voldoet aan de ingangseisen, dan kun je niet intekenen voor het vak.

  Vak niet gevonden in de intekenmodule?

  Kun je in de intekenmodule vakken niet vinden? Probeer dan het volgende:

  • Controleer of je de juiste opleiding en het juiste jaar hebt geselecteerd: bovenaan het startscherm voor intekenen wordt weergegeven voor welke opleiding en welk jaar je het studieplan ziet. Zorg ervoor dat hier de juiste gegevens geselecteerd zijn.
  • Zoek binnen alle vakken: een vak dat niet bij de voorgeselecteerde vakken staat kan misschien gevonden worden bij alle vakken.
  • Zoek binnen extracurriculaire vakken: vakken die geen onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma van jouw opleiding worden mogelijk wel extracurriculair aangeboden.
  • Zoek in minoren: als je op zoek bent naar een (vak binnen een) minor, dan kun je deze vinden door op de knop ‘Zoek in minoren’ te klikken. Je vindt daarin alle minoren die binnen jouw opleiding beschikbaar zijn en kunt vervolgens voor de vakken intekenen.
  • Controleer de Studiegids: als een vak in de studiegids wel beschikbaar is voor jouw opleiding, maar niet in de intekenmodule, dan kun je hierover contact opnemen met de Studentenbalie.

  Kun je vakken of minoren nog steeds niet vinden? Dan zijn ze niet beschikbaar binnen jouw opleiding en het extracurriculaire aanbod. Wil je zulke vakken volgen, dan kun je een verzoek indienen om deel te mogen nemen. 

  Is het vak vol?

  Tijdens het intekenen kan een vak of een onderwijsactiviteit vollopen. Alleen als er nog plek is voor een vak, kun je daarvoor intekenen. In de meeste gevallen wordt de capaciteit snel opgehoogd en is intekenen weer mogelijk. Probeer het daarom de volgende dag nog een keer. Is het vak nog steeds vol, dan kun je een verzoek doen aan de faculteit om de capaciteit voor dit onderdeel van een vak te verhogen. 

  Je kunt alleen een verzoek indienen als activiteiten van een onderdeel vol zitten, bijvoorbeeld als alle groepen van een werkgroep vol zitten. Voor sommige vakken geldt een maximum aantal deelnemers; voor zulke vakken kun je geen verzoek indienen om de capaciteit te verhogen. Is er een maximum aantal deelnemers, dan staat dit vermeld bij het vak in de Studiegids.

  Als een vak vol zit, kun je een verzoek indienen om alsnog deel te mogen nemen:

  Voor afwijkende intekenregels per faculteit, zie 'Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit' onderaan deze pagina.

 • Meerdere opleidingen tegelijk volgen

  Volg je twee of meer opleidingen tegelijkertijd, of wil je dat gaan doen? Dat kan. Hieronder lees je hoe je dat kunt regelen.

  Ga langs bij je studieadviseur

  Ga voor advies langs bij de studieadviseur. Zij helpen mee met het plannen en combineren van opleidingen die je in gedachten hebt en kunnen je tips en adviezen geven.

  Vraag de docent om de digitale leermiddelen van hoorcolleges

  Als hoorcolleges samenvallen, maak dan een keuze welk college je gaat volgen. Vraag je docent van het college dat je gemist hebt de beschikbare digitale leermiddelen snel ter beschikking te stellen zodat je je voor het overige onderwijs kunt voorbereiden.

  Wissel van werkgroep

  Zijn werkcolleges op hetzelfde moment? Wissel van werkgroep. Afhankelijk van de manier van intekenen kun je dit zelf regelen in de intekenmodule of contact opnemen met het onderwijsbureau of de docent.

  Onderneem actie bij samenvallende tentamens

  Het komt soms voor dat tentamens van vakken die je volgt op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. Wat te doen bij overlappende tentamens, kijk op Informatie over tentamens

  TIP: Controleer zodra je rooster bekend is op welke dag(en) en tijd(en) de (her)tentamens van je vakken zijn gepland! Voor de meeste faculteiten geldt dat je uiterlijk drie weken voorafgaand aan het tentamen actie moet hebben ondernomen om te zorgen dat je beide tentamens kunt maken.

Intekenvoorwaarden per faculteit

Raadpleeg de Studiegids op studiegids.vu.nl om de intekenvoorwaarden per vak te bekijken. Per faculteit kunnen de intekenvoorwaarden verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Amsterdam University College (AUC) maakt gebruik van een aparte cursusregistratie, genaamd AUC Portal. Alle voltijdstudenten van het AUC worden afzonderlijk door het AUC geïnformeerd over de procedures voor cursusregistratie. Huidige AUC-studenten kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

  Studenten aan de VU kunnen soms onder bepaalde voorwaarden vakken aan AUC volgen. Als je een huidige VU-student bent, kun je op de AUC website meer informatie vinden over de mogelijkheid om off-campus cursussen te volgen aan het Amsterdam University College.

 • BETA

  Studiegids

  Check de Studiegids voor meer informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak.  

  Naplaatsen

  Check de Studiegids voor meer informatie de mogelijkheid tot naplaatsen per vak. Dit staat in de linkerkolom aangegeven. Indien naplaatsen mogelijk is, kun je hiervoor een verzoek indienen via de inteken- en afmeldmodule.

  Bij naplaatsen kunnen studenten geen verzoek meer indienen om van werkgroep te wisselen. Bij naplaatsen worden studenten geplaatst in de minst volle groepen ongeacht de rest van hun rooster.

  Pre-master

  Ben je een pre-master student? Dan kun je in de meeste gevallen zelf intekenen voor de vakken. Neem contact op met de Studentenbalie als het je niet lukt om in te tekenen.

 • FGB

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Uitzonderingen gelden voor:

  • Eerstejaars vakken in periode 1 van de Bachelor Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo. Voor deze vakken worden studenten door de studieadministratie van het Onderwijsbureau ingetekend.
  • Eerstejaars vakken in periode 1 van de Bachelor Bewegingswetenschappen. Voor deze vakken worden studenten door de studieadministratie van het Onderwijsbureau ingetekend.
  • Vakken van de Educatieve Minor
  • Vakken van de Universitaire Lerarenopleiding

  Dit staat per vak vermeld in de Studiegids.

 • FGW

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Pre-master 

  Als pre-masterstudent kun je niet zelf intekenen op modules. Dit wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Je wordt ingetekend voor de colleges en het eerste tentamen.  

 • FRT

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

 • FSW

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Let op: er zijn vakken met werkgroepen. Bij sommige vakken kun je zelf intekenen voor een werkgroep (en wordt je intekening direct zichtbaar in je persoonlijk rooster), maar er zijn ook vakken waar de werkgroepindeling door de docent wordt gemaakt. In dat laatste geval kun je niet zelf een werkgroep kiezen. Op www.rooster.vu.nl kun je zien op welk moment de werkgroepen plaatsvinden. De indeling wordt door de docent bekendgemaakt op Canvas, waarna je de werkgroep waarvoor je ingedeeld bent zelf handmatig kunt toevoegen aan je persoonlijk rooster.  

 • GNK

  Bachelor Geneeskunde

  • Intekenen voor een vak en 1e tentamengelegenheid:
   Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1e tentamengelegenheden. Intekenen via VU.nl geldt niet voor de vakken van de bachelor geneeskunde opleiding.
  • Aanmelden voor een hertentamen: bij het behalen van een onvoldoende worden studenten automatisch ingeschreven op de herkansing. Studenten die een vak in het voorgaande collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen, kunnen zich aanmelden voor het tentamen van dat vak via een link, deze link staat in alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing.
  • Aanmelden voor een herkansing van een stationstoets:
   In alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing kunnen studenten zich via een link aanmelden, dit geldt ook voor studenten die de stationstoets in een vorig collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen.
  • Afmelden voor een tentamen/hertentamen: 
   Studenten kunnen met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl zich afmelden voor een tentamen, neem in de mail studentnummer en naam van het vak/tentamen op.
  • Te laat met intekenen:
   Indien je te laat bent met intekenen voor een hertentamen na het behalen van een NS of bij herkansing van een toets in een volgend collegejaar, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. Voor de Landelijke Voortgangstoets en de Stationstoets gelden andere regels, zie hiervoor de desbetreffende CANVAS cursussen. Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang.

   Formulier Gemotiveerde aanvraag intekenen

  Master Geneeskunde

  • Intekenen voor een vak:
   Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1etentamengelegenheden. Intekenen via VU.nl geldt niet voor de vakken van de master geneeskunde opleiding.
  • Aanmelden voor een hertentamen: 
   Bij het behalen van een onvoldoende worden studenten NIET automatisch ingeschreven op de herkansing. Inschrijving loopt via het onderwijsbureau (informatie staat bij het vak op canvas)

  Master Oncology

  • Zie intekenprocedure van de VU.
  • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
  • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Oncology

  Master Cardiovascular Research

  • Zie intekenprocedure van de VU.
  • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
  • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Cardiovascular Research
 • RCH

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Intekenen eerstejaarsstudenten

  Eerstejaarsstudenten, dat wil zeggen: -je bent nooit eerder een bachelor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid gestart, zullen voor de vakken van jaar 1, semester 1 worden ingetekend door de faculteit op het moment dat zij volledig zijn ingeschreven voor de opleiding.

  Hiermee wordt eind augustus gestart.

  Herhalers kunnen zich daarna intekenen, zie voor exacte datum de vakken in de studiegids.

  Overlappende tentamens

  Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? Dan verwijzen we je voor één van de tentamens door naar de tweede tentamengelegenheid. Je kunt met de studieadviseur bespreken welk tentamen voor jou prioriteit heeft.

 • SBE

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Alle studenten tekenen zich zelf in voor vakken. Enkel 1e jaars studenten worden door het Onderwijsbureau ingetekend op de volgende vakken: 

  • Bachelor Bedrijfskunde: 
    • Taaltoets – VU_TAALT 
    • Mentorprogramma BK - E_BK1_MP
    • Onderzoeksparticipatie 1 - E_BK1_OP1
  • Bachelor International Business Administration: 
    • English Language Test – VU_ELT
    • SAM Programme IBA - E_IBA1_SAM
    • Research Participation 1 - E_IBA1_RPR1
  • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie:
    • English Language Test – VU_ELT
    • SAM Programme EBE – E_EBE1_SAM
  • Bachelor Econometrics and Operations Research:
    • English Language Test – VU_ELT
    •  SAM Programme EOR – E_EOR1_SAM

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Amsterdam University College (AUC) maakt gebruik van een aparte cursusregistratie, genaamd AUC Portal. Alle voltijdstudenten van het AUC worden afzonderlijk door het AUC geïnformeerd over de procedures voor cursusregistratie. Huidige AUC-studenten kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Studenten aan de VU kunnen soms onder bepaalde voorwaarden vakken aan AUC volgen. Als je een huidige VU-student bent, kun je op de AUC website meer informatie vinden over de mogelijkheid om off-campus cursussen te volgen aan het Amsterdam University College.

Studiegids

Check de Studiegids voor meer informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak.  

Naplaatsen

Check de Studiegids voor meer informatie de mogelijkheid tot naplaatsen per vak. Dit staat in de linkerkolom aangegeven. Indien naplaatsen mogelijk is, kun je hiervoor een verzoek indienen via de inteken- en afmeldmodule.

Bij naplaatsen kunnen studenten geen verzoek meer indienen om van werkgroep te wisselen. Bij naplaatsen worden studenten geplaatst in de minst volle groepen ongeacht de rest van hun rooster.

Pre-master

Ben je een pre-master student? Dan kun je in de meeste gevallen zelf intekenen voor de vakken. Neem contact op met de Studentenbalie als het je niet lukt om in te tekenen.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Uitzonderingen gelden voor:

 • Eerstejaars vakken in periode 1 van de Bachelor Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo. Voor deze vakken worden studenten door de studieadministratie van het Onderwijsbureau ingetekend.
 • Eerstejaars vakken in periode 1 van de Bachelor Bewegingswetenschappen. Voor deze vakken worden studenten door de studieadministratie van het Onderwijsbureau ingetekend.
 • Vakken van de Educatieve Minor
 • Vakken van de Universitaire Lerarenopleiding

Dit staat per vak vermeld in de Studiegids.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Pre-master 

Als pre-masterstudent kun je niet zelf intekenen op modules. Dit wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Je wordt ingetekend voor de colleges en het eerste tentamen.  

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Let op: er zijn vakken met werkgroepen. Bij sommige vakken kun je zelf intekenen voor een werkgroep (en wordt je intekening direct zichtbaar in je persoonlijk rooster), maar er zijn ook vakken waar de werkgroepindeling door de docent wordt gemaakt. In dat laatste geval kun je niet zelf een werkgroep kiezen. Op www.rooster.vu.nl kun je zien op welk moment de werkgroepen plaatsvinden. De indeling wordt door de docent bekendgemaakt op Canvas, waarna je de werkgroep waarvoor je ingedeeld bent zelf handmatig kunt toevoegen aan je persoonlijk rooster.  

Bachelor Geneeskunde

 • Intekenen voor een vak en 1e tentamengelegenheid:
  Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1e tentamengelegenheden. Intekenen via VU.nl geldt niet voor de vakken van de bachelor geneeskunde opleiding.
 • Aanmelden voor een hertentamen: bij het behalen van een onvoldoende worden studenten automatisch ingeschreven op de herkansing. Studenten die een vak in het voorgaande collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen, kunnen zich aanmelden voor het tentamen van dat vak via een link, deze link staat in alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing.
 • Aanmelden voor een herkansing van een stationstoets:
  In alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing kunnen studenten zich via een link aanmelden, dit geldt ook voor studenten die de stationstoets in een vorig collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen.
 • Afmelden voor een tentamen/hertentamen: 
  Studenten kunnen met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl zich afmelden voor een tentamen, neem in de mail studentnummer en naam van het vak/tentamen op.
 • Te laat met intekenen:
  Indien je te laat bent met intekenen voor een hertentamen na het behalen van een NS of bij herkansing van een toets in een volgend collegejaar, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. Voor de Landelijke Voortgangstoets en de Stationstoets gelden andere regels, zie hiervoor de desbetreffende CANVAS cursussen. Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang.

  Formulier Gemotiveerde aanvraag intekenen

Master Geneeskunde

 • Intekenen voor een vak:
  Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1etentamengelegenheden. Intekenen via VU.nl geldt niet voor de vakken van de master geneeskunde opleiding.
 • Aanmelden voor een hertentamen: 
  Bij het behalen van een onvoldoende worden studenten NIET automatisch ingeschreven op de herkansing. Inschrijving loopt via het onderwijsbureau (informatie staat bij het vak op canvas)

Master Oncology

 • Zie intekenprocedure van de VU.
 • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
 • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Oncology

Master Cardiovascular Research

 • Zie intekenprocedure van de VU.
 • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
 • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Cardiovascular Research

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Intekenen eerstejaarsstudenten

Eerstejaarsstudenten, dat wil zeggen: -je bent nooit eerder een bachelor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid gestart, zullen voor de vakken van jaar 1, semester 1 worden ingetekend door de faculteit op het moment dat zij volledig zijn ingeschreven voor de opleiding.

Hiermee wordt eind augustus gestart.

Herhalers kunnen zich daarna intekenen, zie voor exacte datum de vakken in de studiegids.

Overlappende tentamens

Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? Dan verwijzen we je voor één van de tentamens door naar de tweede tentamengelegenheid. Je kunt met de studieadviseur bespreken welk tentamen voor jou prioriteit heeft.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Alle studenten tekenen zich zelf in voor vakken. Enkel 1e jaars studenten worden door het Onderwijsbureau ingetekend op de volgende vakken: 

 • Bachelor Bedrijfskunde: 
   • Taaltoets – VU_TAALT 
   • Mentorprogramma BK - E_BK1_MP
   • Onderzoeksparticipatie 1 - E_BK1_OP1
 • Bachelor International Business Administration: 
   • English Language Test – VU_ELT
   • SAM Programme IBA - E_IBA1_SAM
   • Research Participation 1 - E_IBA1_RPR1
 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie:
   • English Language Test – VU_ELT
   • SAM Programme EBE – E_EBE1_SAM
 • Bachelor Econometrics and Operations Research:
   • English Language Test – VU_ELT
   •  SAM Programme EOR – E_EOR1_SAM

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)