Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens

Ga naar intekenmodule
Laatst gewijzigd op 16 september 2021

Intekenen en afmelden

Om deel te nemen aan vakken en tentamens dien je je in te tekenen. Intekenen en afmelden doe je zelf, via de intekenmodule.  

De officiële regels over intekenen en afmelden zijn beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens.

Waarom teken je in?

Intekenen en afmelden is noodzakelijk voor het organiseren van het onderwijs. Het geeft inzicht in het aantal te verwachten studenten. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld voor het inplannen van collegezalen en de voorbereiding van het onderwijs door een docent. 

Afwijkende intekenprocedure? 

Voor sommige opleidingen of vakken geldt een afwijkende intekenprocedure. Wanneer er voor een vak een afwijkende intekenprocedure geldt, staat dit vermeld in de Studiegids bij de vakinformatie. Kijk ook onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'. 

Inteken- en afmeldtermijnen

Iedere periode kent een vaste inteken- en afmeldtermijn; binnen deze termijnen kun je intekenen en afmelden op onderwijs. Deze termijnen vind je hieronder onder het kopje 'Wanneer intekenen'. Tijdig intekenen biedt je garantie op deelname aan het onderwijs dat je kiest. Ben je te laat met intekenen? Lees dan hieronder het kopje ‘Te laat met intekenen’. 

Afmelden

Wanneer je je bedenkt en toch niet deelneemt aan het vak of het tentamen, meld je dan af. Daarvoor kies je ‘afmelden’ in de intekenmodule

Informatie over intekenen

 • Nieuw (!): intekenregeling en termijnen

  Nieuwe intekenprocedures per ingang van 18 mei 2021
  Vanwege de nieuwe intekenregeling heeft de VU per 18 mei 2021 nieuwe procedures om het intekenen op vakken en tentamens gemakkelijker te maken. Daarnaast zijn de inteken- en afmeldtermijnen gewijzigd. 

  Vanaf nu:

  1. Word je automatisch ingetekend voor het tentamen indien je je intekent voor een vak op de VU.
  2. Word je automatisch ingetekend voor het hertentamen indien je een onvoldoende of NVD voor het tentamen voor een vak op de VU hebt behaald.  
  3. Kan je niet meer buiten de intekentermijn intekenen op het (her)tentamen als je niet bent ingetekend op een vak(onderdeel) tijdens de intekentermijn.  
  4. Kan je je tot de eerste onderwijsweek afmelden voor een vak. 
  5. Ontvang je updates op je VU-mail over het intekenen en afmelden om een No Show resultaat te voorkomen. 

  Bovenstaande geldt niet wanneer je vakintekening en resultaatregistratie niet via de VU verloopt. 

  De inteken- en afmeldtermijnen voor vakken, tentamens en hertentamens zijn aangepast. Kijk hieronder bij 'Wanneer Intekenen'. 

  Voor Geneeskunde studenten kunnen tevens afwijkende regels gelden, kijk hieronder bij 'Afwijkende intekenprocedure per faculteit'.

 • Hoe intekenen
  1. Je kunt intekenen voor vakken via de intekenmodule
  2. Nadat je je opleiding en academisch jaar hebt geselecteerd, kun je per periode intekenen voor vakken binnen jouw opleidingsprogramma. 
  3. Om tijdens het intekenen een goede keuze te maken voor de bijbehorende vakonderdelen is volledige informatie over het rooster te vinden op rooster.vu.nl 

  Je kunt in de intekenmodule ook intekenen voor vakken buiten je opleiding en minoren en specialisaties selecteren. Bekijk de informatie hieronder.

  In sommige gevallen word je door het onderwijsbureau van jouw faculteit ingetekend, of kun je niet zelf intekenen op vakken en/of groepen. Bekijk de Studiegids voor meer informatie over het betreffende vak en kijk bij 'Intekenvoorwaarden per faculteit' onderaan deze pagina.

  Wil je niet deelnemen aan een vak of tentamen? Meld je dan tijdig af. 

 • Hoe afmelden

  Als je toch niet wilt deelnemen aan een vak of tentamen, meld je dan af binnen de afmeldtermijn (zie hieronder bij 'Wanneer Intekenen en afmelden'). Klik in de intekenmodule het vak aan en klik op ‘Afmelden’. Na afmelding ontvang je ter bevestiging een notificatie in je VU studentenmail. Je wordt dan automatisch afgemeld voor alle onderdelen van het vak, zoals de hoorcolleges, werkgroepen en het tentamen. Als de afmeldtermijn is gesloten, kan je je niet meer afmelden.

  Let op: als je wel ingetekend staat voor een vak/tentamen maar niet deelneemt en jezelf niet tijdig afmeldt, dan ontvang je een No Show als beoordeling. Of dit telt als een kans die je verbruikt hebt, is afhankelijk van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels & Richtlijnen (R&R) van jouw opleiding en/of faculteit. Meer informatie over de OER en R&R kan je vinden op deze pagina

 • Wanneer intekenen en afmelden

  Je kunt intekenen voor vakken en onderwijsactiviteiten gedurende de intekentermijn voor de periode waarin het vak plaatsvindt. Bekijk de termijnen hieronder:

  Inteken- en afmeldtermijnen 2021/2022:

  Periode/
  Semester 
  Onderwijsperiode Intekentermijn Afmeldtermijn 
  Periode 106-09-2021 t/m 29-10-2021 26-07-2021 t/m 13-09-2021 26-07-2021 t/m 13-09-2021
  Periode 2 01-11-2021 t/m 24-12-2021 27-09-2021 t/m 18-10-2021 27-09-2021 t/m 08-11-2021
  Periode 310-01-2022 t/m 04-02-2022 29-11-2021 t/m 13-12-2021 29-11-2021 t/m 17-01-2022
  Semester 106-09-2021 t/m 04-02-2022 26-07-2021 t/m 13-09-202126-07-2021 t/m 13-09-2021
  Periode 407-02-2022 t/m 01-04-2022 20-12-2021 t/m 17-01-202220-12-2021 t/m 14-02-2022
  Periode 504-04-2022 t/m 03-06-2022 

  Periode 606-06-2022 t/m 01-07-2022 

  Semester 207-02-2022 t/m 01-07-2022 20-12-2021 t/m 17-01-202220-12-2021 t/m 14-02-2022
  Zomerperiode04-07-2022 t/m 31-08-2022  
  Academisch jaar06-09-2021 t/m 31-08-2022 26-07-2021 t/m 31-08-202226-07-2021 t/m 13-09-2021

  Intekenen

  Intekenen voor Intekentermijn
  VakkenTot 4 weken voorafgaand aan de start van het vak *
  TentamensTot 4 weken voorafgaand aan de start van het vak **
  HertentamensTot 1 week voorafgaand aan het (her)tentamen. Mits je voor het vak bent ingetekend.

  * Uitgezonderd
  Periode 1: tot en met de 1e week van het vak.
  Periode 2: tot twee weken voorafgaand aan het vak.
  Periode 4: tot drie weken voorafgaand aan het vak.

  ** Uitgezonderd periode 4: tot drie weken voorafgaand aan het vak. 

  Vakken over meerdere periodes
  Je tekent per periode in voor vakken en tentamens; elke periode heeft afwijkende intekendata. Voor vakken die plaatsvinden in gecombineerde periodes (bijvoorbeeld vakken in periode 1 t/m 3) geldt altijd de intekentermijn van de periode waarin het vak start (periode 1). 

  Intekenen voor vakken
  Je kunt intekenen voor vakken en onderwijsactiviteiten gedurende de intekentermijn voor de periode waarin het vak plaatsvindt. 

  In juli start het intekenen voor periode 1 van het volgende collegejaar. De exacte datum vind je in de Intekentermijnen. De deadline voor het intekenen van vakken ligt enkele weken voorafgaand aan de start van het onderwijs. Een uitzondering hierop is periode 1, intekenen kan dan nog tot en met de eerste onderwijsweek. 

  Je kan intekenen tot 23.59 uur op de laatste intekendag.

  Intekenen voor tentamens
  Wanneer je intekent voor een vak, staat ook het vinkje aan voor het deelname aan het tentamen. Je wordt dus automatisch voor het tentamen ingetekend. 

  De intekentermijn voor het tentamen is gelijk aan het intekentermijn voor het vak. De deadline ligt enkele weken voorafgaand aan de start van het onderwijs.

  Let op! Je kan je niet meer buiten de intekentermijn intekenen op het tentamen als je niet bent ingetekend op een vak(onderdeel) tijdens de intekentermijn.  

  Intekenen voor hertentamens
  Wanneer je een onvoldoende (of NVD) hebt behaald voor het tentamen, word je automatisch ingetekend voor het hertentamen. 

  Wanneer je niet hebt deelgenomen aan het tentamen (No Show) of een voldoende hebt behaald, moet je zelf intekenen voor het hertentamen indien je hieraan wil deelnemen. Intekenen kan zodra de resultaten van het tentamen (eerste gelegenheid) zijn gepubliceerd of de dag na de tentamendatum. Je kunt zelf intekenen voor hertentamens tot 1 week voor de hertentamendatum. Voorbeeld: voor een tentamen op donderdag 28 oktober kun je intekenen tot en met woensdag 20 oktober, 23.59 uur. 

  Als je intekent voor een herkansing, dan geldt het laatst behaalde resultaat, ook wanneer dit lager is dan het eerder behaalde resultaat. Wanneer je intekent voor een herkansing maar niet deelneemt, dan wordt wel een No Show geregistreerd, maar blijft het eerder behaalde resultaat gelden. 

  Let op! Je kan je niet meer buiten de intekentermijn intekenen op het hertentamen als je niet bent ingetekend op een vak(onderdeel) tijdens de intekentermijn.  

  Afmelden  

  Afmelden voor Intekentermijn
  VakkenTot en met de 1e week van de start van het vak
  TentamensTot 1 week voorafgaand aan de tentamendatum 
  HertentamensTot 1 week voorafgaand aan de hertentamendatum 

  Afmelden voor een vak kan tot en met de 1e week van de start van het vak. Bijvoorbeeld: voor een vak dat gegeven wordt in onderwijsperiode 3 dat begint op 10/01/2022 kan je je tot 17/01/2022 23.59 uur afmelden.

  Afmelden voor (her)tentamens kan tot één week voor de tentamendatum. Bijvoorbeeld: voor een tentamen op vrijdag 24/12/2022 kun je tot en met vrijdag 17/12/2022 23.59 uur afmelden.

 • Te laat met intekenen

  Je kunt niet meer intekenen via de intekenmodule nadat de intekentermijn is gesloten. Alleen als je op tijd intekent, is jouw deelname aan het onderwijs verzekerd. 

  Kan ik toch nog deelnemen? 

  Je kunt bij sommige vakken gebruik maken van een mogelijkheid tot naplaatsen (vanaf periode 2). Dit betekent dat je nadat de intekentermijn is gesloten een verzoek kan indienen om alsnog ingetekend te worden voor het vak. De periode dat je een verzoek tot naplaatsen kan indienen is wisselend: minimaal 1 week tot maximaal 4 weken na sluiting van de intekentermijn. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kan jouw verzoek gehonoreerd worden. Uiterlijk in de week voor de start van het onderwijs krijg je een bericht of je verzoek tot naplaatsen is goedgekeurd. Indien naplaatsen voor een vak niet mogelijk is, staat dit vermeld in de Studiegids

  Je doet een verzoek tot naplaatsen in de intekenmodule. Ga naar het betreffende vak in de intekenmodule en klik op de button ‘Verzoek tot naplaatsen’. Deze button verschijnt als de reguliere intekentermijn van het vak is gesloten.  

  Kijk onderaan deze pagina onder het kopje ‘Intekenvoorwaarden per faculteit’ om de eventuele aanvullende regels per faculteit over naplaatsen te lezen. 

  Te laat met intekenen / naplaatsverzoek afgewezen

  Is je naplaatsverzoek afgewezen óf is naplaatsen niet mogelijk en ben je te laat met intekenen, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend. 

  Een aanvraag wordt alleen gehonoreerd als deze voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. 

  Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht (zoals bijvoorbeeld langdurig ziekte van jezelf of overlijden van een naaste) of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang. Een aanvraag wordt daarnaast enkel gehonoreerd wanneer voor het betreffende vak voldoende capaciteit in de collegezalen beschikbaar is.

  Formulier Gemotiveerde Aanvraag Intekenen 

  Gemotiveerde aanvraag afgewezen?

  Als je aanvraag niet wordt gehonoreerd, dan word je niet ingetekend en mag je niet deelnemen aan het vak en/of tentamen. Neem je toch deel, dan is dat op eigen risico en moet je rekening houden met deze gevolgen:

  • Als je zonder intekening deelneemt aan een vak, dan heb je geen recht op toegang tot de onderwijsactiviteiten en het beschikbare onderwijsmateriaal.
  • Als je zonder intekening deelneemt aan een tentamen, dan ontvang je geen resultaat. 
  • Als je  zonder intekening wilt deelnemen aan een tentamen, dan kan jou de toegang geweigerd worden.
 • Intekenen voor een minor

  In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, dan verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie. 

  Meer inhoudelijke informatie over de minoren vind je op minor.vu.nl.

 • Intekenen als pre-master student of contractstudent

  Als pre-masterstudent kan je zelf intekenen op vakken in de intekenmodule. 

  Als contractstudent kan je niet zelf intekenen op vakken. Dit wordt gedaan door het onderwijsbureau van jouw faculteit.

  Raadpleeg de informatie onderaan deze pagina bij 'Afwijkende intekenprocedure' om te zien of er specifieke voorwaarden van jouw faculteit voor pre-master studenten en contractstudenten gelden.

 • Intekenen als bijvakstudent

  Wanneer je als student van buiten de VU bij de VU vak(ken) wilt volgen als bijvakstudent, geef je bij de aanmelding aan welke vak(ken) je wilt volgen. Na goedkeuring worden de vakken gepland, waarna je je kunt intekenen voor de vakken in de intekenmodule. 

  Je kunt in de intekenmodule geen vakken toevoegen. Wanneer je nog een extra vak wilt volgen binnen het academisch jaar waarvoor je bent ingeschreven, ga dan naar je profiel om het gewenste vak toe te voegen. Indien een eerdere aanvraag voor een bijvak nog niet is goedgekeurd, heb je hier ook de mogelijkheid om de aanvraag te verwijderen.

  Voor meer informatie, kijk op Bijvakken.

 • Intekenen voor een extracurriculair vak

  Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname en het meenemen van vakken van andere opleidingen in jouw curriculum moet je eerst toestemming vragen via de examencommissie. Wanneer je vakken van andere opleidingen alleen wilt volgen en niet wilt meenemen in jouw curriculum volstaat een aanvraag aan het onderwijsbureau van de faculteit. 

 • Problemen met intekenen

  Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom je niet kunt intekenen voor vakken:

  •  Je kunt alleen intekenen tijdens de intekentermijnen.  
  •  Je kunt alleen intekenen als je volledig bent (her)ingeschreven voor een opleiding. Als de status van je aanmelding nog op 'Aanmelding afronden' staat, ben je niet volledig (her)ingeschreven. 
  • Je kunt alleen intekenen voor vakken die binnen jouw opleidingsprogramma vallen en voor vakken die extracurriculair worden aangeboden. Voor deelname aan vakken van andere opleidingen moet je eerst toestemming vragen.
  • Voor sommige vakken gelden ingangseisen. Als je niet voldoet aan de ingangseisen, dan kun je niet intekenen voor het vak.

  Vak niet gevonden in de intekenmodule? 

  Kun je in de intekenmodule vakken niet vinden? Probeer dan het volgende:

  • Controleer of je de juiste opleiding en het juiste jaar hebt geselecteerd: bovenaan het startscherm voor intekenen wordt weergegeven voor welke opleiding en welk jaar je het studieplan ziet. Zorg ervoor dat hier de juiste gegevens geselecteerd zijn.
  • Zoek binnen alle vakken: een vak dat niet bij de voorgeselecteerde vakken staat kan misschien gevonden worden bij alle vakken.
  • Zoek binnen extracurriculaire vakken: vakken die geen onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma van jouw opleiding worden mogelijk wel extracurriculair aangeboden.
  • Zoek in minoren: als je op zoek bent naar een (vak binnen een) minor, dan kun je deze vinden door op de knop ‘Zoek in minoren’ te klikken. Je vindt daarin alle minoren die  binnen jouw opleiding beschikbaar zijn en kunt vervolgens voor de vakken intekenen.
  • Controleer de studiegids: als een vak in de studiegids wel beschikbaar is in jouw opleiding, maar niet in de intekenmodule, dan kun je hierover contact opnemen met de studentenbalie. 

  Kun je vakken of minoren nog steeds niet vinden? Dan zijn ze niet beschikbaar binnen jouw opleiding en het extracurriculaire aanbod. Wil je zulke vakken volgen, dan kun je een verzoek indienen om deel te mogen nemen. 

  Is het vak vol? 

  • Tijdens het intekenen kan een vak of een onderwijsactiviteit vol lopen. Alleen als er nog plek is in een vak, kun je daarvoor intekenen. In de meeste gevallen wordt de capaciteit snel opgehoogd en is intekenen weer mogelijk. Probeer het daarom de volgende dag nog een keer. Is het vak nog steeds vol, dan kun je een verzoek doen aan de faculteit om de capaciteit voor dit onderdeel van een vak te verhogen.

   Je kunt alleen een verzoek indienen als activiteiten van een onderdeel vol zitten, bijvoorbeeld als alle groepen van een werkgroep vol zitten. Voor sommige vakken geldt een maximum aantal deelnemers; voor zulke vakken kun je geen verzoek indienen om de capaciteit te verhogen. Is er een maximum aantal deelnemers, dan staat dit vermeld bij het vak in de Studiegids.

   Als een vak vol zit, kun je een verzoek indienen om alsnog deel te mogen nemen.

   - Verzoek indienen
   - Verzoek indienen als bijvakstudent

   Voor afwijkende intekenregels per faculteit, zie Intekenvoorwaarden per faculteit onderaan deze pagina.
 • Vakken plannen in je studieplan

  Je kunt een vak via de intekenmodule in jouw studieplan zetten wanneer de intekentermijn voor dat vak nog niet is geopend. Dit kan ook voor vakken in volgende studiejaren. Selecteer je opleiding en academisch jaar. Door op de knop ‘Plan vak’ te klikken kun je per periode vakken inplannen.

  Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens wanneer de intekentermijn geopend is. Dit gebeurt niet automatisch.

 • Verschillende opleidingen tegelijk volgen

  Volg je twee of meer opleidingen tegelijkertijd, of wil je dat gaan doen? Dat kan. Hieronder lees je hoe je dat kunt regelen.

  Ga langs bij je studieadviseur

  Ga voor advies langs bij de studieadviseur. Hij of zij denkt met je mee over het plannen en combineren van opleidingen die je in gedachten hebt en kan je, zo nodig, doorverwijzen.

  Vraag de docent om de digitale leermiddelen van hoorcolleges

  Als hoorcolleges samenvallen, maak dan een keuze welk college je gaat volgen. Vraag je docent van het college dat je gemist hebt de beschikbare digitale leermiddelen snel ter beschikking te stellen zodat je je voor het overige onderwijs kunt voorbereiden.

  Wissel van werkgroep

  Zijn werkcolleges op hetzelfde moment? Vraag dan of je van werkgroep kunt wisselen. Afhankelijk van de manier van intekenen kun je dit zelf regelen of contact opnemen met het onderwijsbureau of de docent.

  Dien een verzoek in om een tentamen op een ander moment te mogen maken

  Zijn tentamens tegelijkertijd ingeroosterd? Dien dan in alle gevallen, zo snel mogelijk en uiterlijk drie weken voor de tentamenperiode een verzoek in om het tentamen op een ander moment te mogen maken.
  Volg je je tweede opleiding bij verschillende faculteiten? Dien dan een verzoek in bij de faculteit van je hoofdstudie. 

Afwijkende intekenvoorwaarden per faculteit

Raadpleeg de Studiegids op studiegids.vu.nl om de intekenvoorwaarden per vak te bekijken. Er kunnen afwijkende intekenvoorwaarden voor jouw faculteit gelden, bekijk die hieronder.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.  

Naplaatsen

Voor meer informatie over de mogelijkheid tot naplaatsen per vak, kijk je in de Studiegids. Indien naplaatsen niet mogelijk is, wordt dit bij het vak aangegeven.

Bij naplaatsen kunnen studenten geen verzoek meer indienen om van werkgroep te wisselen. Bij naplaatsen worden studenten geplaatst in de minst volle groepen ongeacht de rest van hun rooster.

Pre-master 

Als pre-master student kun je in de meeste gevallen zelf intekenen op de vakken. Lukt het niet om in te tekenen, neem dan contact op met de studentenbalie

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Uitzonderingen gelden met name voor:

 • Eerstejaars vakken in periode 1 van Gedragswetenschappen (Psychologie en Pedagogische wetenschappen en universitaire Pabo)
 • Eerstejaars vakken in periode 1 van Bewegingswetenschappen
 • Vakken van de Educatieve Minor
 • Vakken van de Universitaire Lerarenopleiding
 • Veegtentamens van de tweejaars vakken Gedragswetenschappen 

Dit staat per vak vermeld in de Studiegids

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Alle studenten tekenen zich zelf in voor vakken. Enkel 1e jaars studenten worden in collegejaar 2021/2022 door het Onderwijsbureau ingetekend op de volgende vakken: 

 • Bachelor Bedrijfskunde: 
   • Taaltoets – VU_TAALT 
   • SAM Programme BK - E_BK1_SAM
   • Research Participation 1- E_BK1_RPR1
 • Bachelor International Business Administration: 
   • English Language Test – VU_ELT
   • SAM Programme IBA - E_IBA1_SAM
   • Research Participation 1 - E_IBA1_RPR1
 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie:
   • English Language Test – VU_ELT
   • SAM Programme EBE – E_EBE1_SAM
 • Bachelor Econometrics and Operations Research:
   • English Language Test – VU_ELT
   •  SAM Programme EOR – E_EOR1_SAM

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Premaster 

Als pre-masterstudent kun je niet zelf intekenen op modules. Dit wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Je wordt ingetekend voor de colleges en het eerste tentamen.  

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Aanvraag indienen na te laat intekenen

Let op: wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, dan leg je het tentamen af op de reguliere tentamenlocatie. Het is dan niet mogelijk om je tentamen te maken in de voorzieningenzaal, als je de voorziening ‘prikkelarme zaal’ of voorziening ‘maken schriftelijke tentamens op de pc’ toegekend hebt gekregen.

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Let op: er zijn vakken met werkgroepen. Bij sommige vakken kun je zelf intekenen voor een werkgroep (en wordt je intekening direct zichtbaar in je persoonlijk rooster), maar er zijn ook vakken waar de werkgroepindeling door de docent wordt gemaakt. In dat laatste geval kun je niet zelf een werkgroep kiezen. Op www.rooster.vu.nl kun je zien op welk moment de werkgroepen ingeroosterd zijn. Pas als de indeling is geregistreerd, wordt de werkgroep waarop je ingedeeld bent zichtbaar in je persoonlijk rooster.  

Bachelor Geneeskunde

 • Intekenen voor een vak en 1e tentamengelegenheid:
  Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1e tentamengelegenheden. Intekenen via VUweb geldt niet voor de vakken van de bachelor geneeskunde opleiding.
 • Aanmelden voor een hertentamen: bij het behalen van een onvoldoende worden studenten automatisch ingeschreven op de herkansing. Studenten die een vak in het voorgaande collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen, kunnen zich aanmelden voor het tentamen van dat vak via een link, deze link staat in alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing.
 • Aanmelden voor een herkansing van een stationstoets:
  In alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing kunnen studenten zich via een link aanmelden, dit geldt ook voor studenten die de stationstoets in een vorig collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen.
 • Afmelden voor een tentamen/hertentamen: 
  Studenten kunnen met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl zich afmelden voor een tentamen, neem in de mail studentnummer en naam van het vak/tentamen op.
 • Te laat met intekenen:
  Indien je te laat bent met intekenen voor een hertentamen na het behalen van een NS of bij herkansing van een toets in een volgend collegejaar, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. Voor de Landelijke Voortgangstoets en de Stationstoets gelden andere regels, zie hiervoor de desbetreffende CANVAS cursussen. Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang.

  Formulier Gemotiveerde aanvraag intekenen

Master Geneeskunde

 • Intekenen voor een vak:
  Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1etentamengelegenheden. Intekenen via VUweb geldt niet voor de vakken van de master geneeskunde opleiding.
 • Aanmelden voor een hertentamen: 
  Bij het behalen van een onvoldoende worden studenten NIET automatisch ingeschreven op de herkansing. Inschrijving loopt via het onderwijsbureau (informatie staat bij het vak op canvas)

Master Oncologie

 • Zie intekenprocedure van de VU.
 • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
 • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Oncologie. 

Master Cardiovascular 

 • Zie intekenprocedure van de VU.
 • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
 • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Cardiovascular. 

Studiegids

Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

Amsterdam University College maakt gebruik van een aparte cursusregistratie, genaamd AUC Portal. Alle voltijdstudenten van het AUC worden afzonderlijk door het AUC geïnformeerd over de procedures voor cursusregistratie. Huidige AUC-studenten kunnen op de AUC Student Information Canvas-pagina meer informatie vinden.

Studenten aan de VU kunnen soms onder bepaalde voorwaarden vakken aan AUC volgen. Als je een huidige VU-student bent, kun je hier meer informatie vinden over de mogelijkheid om off-campus cursussen te volgen aan het Amsterdam University College.

 • BETA

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.  

  Naplaatsen

  Voor meer informatie over de mogelijkheid tot naplaatsen per vak, kijk je in de Studiegids. Indien naplaatsen niet mogelijk is, wordt dit bij het vak aangegeven.

  Bij naplaatsen kunnen studenten geen verzoek meer indienen om van werkgroep te wisselen. Bij naplaatsen worden studenten geplaatst in de minst volle groepen ongeacht de rest van hun rooster.

  Pre-master 

  Als pre-master student kun je in de meeste gevallen zelf intekenen op de vakken. Lukt het niet om in te tekenen, neem dan contact op met de studentenbalie

 • FGB

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Uitzonderingen gelden met name voor:

  • Eerstejaars vakken in periode 1 van Gedragswetenschappen (Psychologie en Pedagogische wetenschappen en universitaire Pabo)
  • Eerstejaars vakken in periode 1 van Bewegingswetenschappen
  • Vakken van de Educatieve Minor
  • Vakken van de Universitaire Lerarenopleiding
  • Veegtentamens van de tweejaars vakken Gedragswetenschappen 

  Dit staat per vak vermeld in de Studiegids

 • SBE

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Alle studenten tekenen zich zelf in voor vakken. Enkel 1e jaars studenten worden in collegejaar 2021/2022 door het Onderwijsbureau ingetekend op de volgende vakken: 

  • Bachelor Bedrijfskunde: 
    • Taaltoets – VU_TAALT 
    • SAM Programme BK - E_BK1_SAM
    • Research Participation 1- E_BK1_RPR1
  • Bachelor International Business Administration: 
    • English Language Test – VU_ELT
    • SAM Programme IBA - E_IBA1_SAM
    • Research Participation 1 - E_IBA1_RPR1
  • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie:
    • English Language Test – VU_ELT
    • SAM Programme EBE – E_EBE1_SAM
  • Bachelor Econometrics and Operations Research:
    • English Language Test – VU_ELT
    •  SAM Programme EOR – E_EOR1_SAM
 • FGW

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Premaster 

  Als pre-masterstudent kun je niet zelf intekenen op modules. Dit wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Je wordt ingetekend voor de colleges en het eerste tentamen.  

 • RCH

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Aanvraag indienen na te laat intekenen

  Let op: wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, dan leg je het tentamen af op de reguliere tentamenlocatie. Het is dan niet mogelijk om je tentamen te maken in de voorzieningenzaal, als je de voorziening ‘prikkelarme zaal’ of voorziening ‘maken schriftelijke tentamens op de pc’ toegekend hebt gekregen.

 • FSW

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

  Let op: er zijn vakken met werkgroepen. Bij sommige vakken kun je zelf intekenen voor een werkgroep (en wordt je intekening direct zichtbaar in je persoonlijk rooster), maar er zijn ook vakken waar de werkgroepindeling door de docent wordt gemaakt. In dat laatste geval kun je niet zelf een werkgroep kiezen. Op www.rooster.vu.nl kun je zien op welk moment de werkgroepen ingeroosterd zijn. Pas als de indeling is geregistreerd, wordt de werkgroep waarop je ingedeeld bent zichtbaar in je persoonlijk rooster.  

 • GNK

  Bachelor Geneeskunde

  • Intekenen voor een vak en 1e tentamengelegenheid:
   Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1e tentamengelegenheden. Intekenen via VUweb geldt niet voor de vakken van de bachelor geneeskunde opleiding.
  • Aanmelden voor een hertentamen: bij het behalen van een onvoldoende worden studenten automatisch ingeschreven op de herkansing. Studenten die een vak in het voorgaande collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen, kunnen zich aanmelden voor het tentamen van dat vak via een link, deze link staat in alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing.
  • Aanmelden voor een herkansing van een stationstoets:
   In alle CANVAS cursussen onder het kopje modules/toetsing kunnen studenten zich via een link aanmelden, dit geldt ook voor studenten die de stationstoets in een vorig collegejaar niet behaald hebben of een NS kregen.
  • Afmelden voor een tentamen/hertentamen: 
   Studenten kunnen met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl zich afmelden voor een tentamen, neem in de mail studentnummer en naam van het vak/tentamen op.
  • Te laat met intekenen:
   Indien je te laat bent met intekenen voor een hertentamen na het behalen van een NS of bij herkansing van een toets in een volgend collegejaar, dan kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om alsnog te worden ingetekend. Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan word je alsnog ingetekend. Voor de Landelijke Voortgangstoets en de Stationstoets gelden andere regels, zie hiervoor de desbetreffende CANVAS cursussen. Je aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als je bewijs aanlevert waaruit blijkt dat sprake is van overmacht of onevenredige consequenties voor jouw studievoortgang.

   Formulier Gemotiveerde aanvraag intekenen

  Master Geneeskunde

  • Intekenen voor een vak:
   Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend op vakken en  1etentamengelegenheden. Intekenen via VUweb geldt niet voor de vakken van de master geneeskunde opleiding.
  • Aanmelden voor een hertentamen: 
   Bij het behalen van een onvoldoende worden studenten NIET automatisch ingeschreven op de herkansing. Inschrijving loopt via het onderwijsbureau (informatie staat bij het vak op canvas)

  Master Oncologie

  • Zie intekenprocedure van de VU.
  • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
  • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Oncologie. 

  Master Cardiovascular 

  • Zie intekenprocedure van de VU.
  • Te laat met intekenen: na sluiting van de intekentermijn is het nog mogelijk je in te tekenen voor de (verplichte) vakken (naplaatsen). Voor sommige cursussen geldt een maximumcapaciteit. Zodra deze bereikt is, is intekenen niet meer mogelijk, ook niet tijdens de naplaats-periode. 
  • In de meeste gevallen kan je  zelf voor de cursussen intekenen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de opleiding om per e-mail een verzoek tot intekening in te dienen: Master Cardiovascular. 
 • FRT

  Studiegids

  Voor informatie over de (afwijkende) intekenprocedure per vak, kijk je in de Studiegids.

 • Amsterdam University College

  Amsterdam University College maakt gebruik van een aparte cursusregistratie, genaamd AUC Portal. Alle voltijdstudenten van het AUC worden afzonderlijk door het AUC geïnformeerd over de procedures voor cursusregistratie. Huidige AUC-studenten kunnen op de AUC Student Information Canvas-pagina meer informatie vinden.

  Studenten aan de VU kunnen soms onder bepaalde voorwaarden vakken aan AUC volgen. Als je een huidige VU-student bent, kun je hier meer informatie vinden over de mogelijkheid om off-campus cursussen te volgen aan het Amsterdam University College.


Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)